Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 11:39:42
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 15
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
7
7
Marsz Pami?ci w Warszawie - 11.07.2013
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Odszed? aposto? Prawdy...
JednodniĂłwka Narodowa

Z wielkim ?alem przyj?li?my wiadomo?? o ?mierci wspania?ego cz?owieka i znakomitego naukowca - dr hab. Wiktora Poliszczuka. Zmar? po d?ugiej i ci??kiej chorobie 17 listopada b.r. w Toronto w wieku 83 lat. Jego ?mier? jest wielk?, niepowetowan? strat? dla wszystkich ?wiadomie walcz?cych o prawd? o zbrodni ludobójstwa dokonanej przez nacjonalistów ukrai?skich na narodzie polskim, dla ?rodowisk kresowych, dla Polaków poszukuj?cych dopiero wiedzy o tamtej zbrodni, wreszcie dla ludzi dobrej woli ró?nych nacji, którzy potrafili obiektywnie doceni? Jego wielki wk?ad w wy?wietlenie wszystkich aspektów kresowego genocydu i jego wykonawców. Pochodzi? z rodziny ukrai?sko-polskiej, ale z wyboru by? prawos?awnym Ukrai?cem. Dokona? rzeczy tak rzadkiej, ?e prawie niemo?liwej. Zmierzy? si? z tragicznym dziedzictwem cz??ci narodu, do którego przynale?no?? wybra?. Zmierzy? si? i zwyci??y?. Jego Gorzka prawda - spowied? Wiktora Ukrai?ca ma w sobie co? z ekspiacji za winy narodu, które przecie? Jego osobi?cie w najmniejszym stopniu nie obci??a?y. Czu?, ?e tak trzeba, wi?c tak zrobi?, odnosz?c moralne zwyci?stwo. I sta?a si? rzecz ciekawa - wbrew podzia?om narodowym utworzy?y si? dwa obozy - nienawidz?cy Go do ?ywego obóz banderowski na Ukrainie i na ?wiecie, wspierany przez polskich fanatyków porozumienia z banderowcami przeciw Rosji oraz obóz, a w zasadzie, po prostu, grono przyjació?, przede wszystkim w Polsce, ale tak?e na Ukrainie i w Rosji. B?d?c ju? w sile wieku rozwin?? niezwykle p?odn? dzia?alno?? wydawnicz? i publicystyczn?. Jego ksi?zki sta?y si? kanonem literatury banderoznawczej, za? wydaj?cy swoje zak?amane pozycje zwolennicy ukrai?skiej odmiany faszyzmu mogli by? jednego pewni - ?e na pewno doczekaj? si? szybkiej, celnej i doskonale udokumentowanej riposty ze strony Pana Wiktora. Za wojn? wypowiedzian? gigantycznemu k?amstwu spotka?y Go nienawi??, obelgi, deprecjonowanie warsztatu, nazywanie agentem KGB, Moskwy, komuny, a nawet melnykowcem(?) itd., itp. Znamy to wszystko - nasi prymitywni wrogowie, kiedy tylko sko?cz? si? im ubogie argumenty, zawsze stosuj? ten sam arsena? epitetów, równie g?upich jak oni sami. Pan Wiktor pozostawa? oboj?tnym na poszczekiwanie stypendystów Adolfa Hitlera i innych popleczników banderowszczyzny. Pozosta? tym samym, cichym, niepozornym starszym panem o ujmuj?cym u?miechu i serdeczno?ci okazywanej nawet dopiero co poznanym ludziom. Takim dane mi by?o osobi?cie Go pozna? i takim Go na zawsze zapami?tam. Niski wzrostem, ale wielki duchem, przemi?y cz?owiek, a jednocze?nie twardy szermierz walki o najwy?sz? warto??, jak? jest Prawda. Prawdziwy Chrze?cijanin. Wymienili?my ze sob? wielk? ilo?? maili (których du?? cz??? straci?em niestety przy okazji awarii komputera). Okaza?o si?, ?e nie tylko podzielamy pogl?dy na sprawy ukrai?skie, ale tak?e pogl?dy na wspó?czesny ?wiat, na mechanizmy nim rz?dz?ce, na zagro?enia dla Polski i dla ?wiata. Z niepokojem wysy?a?em Mu moje skromne teksty, obawiaj?c si? surowej oceny ze strony Mistrza, aby potem z rado?ci? odbiera? wskazówki i korekty. Od pewnego czasu ludzie bliscy Mu sercem i duchem wiedzieli, ?e ju? nic wi?cej nie napisze, ?e Jego zegar ?ycia wkrótce si? zatrzyma, ale ?yli?my pocieszaj?c si?, ?e jeszcze jest w?ród nas, wierni maksymie, ?e nadzieja umiera ostatnia...
Wiktor Poliszczuk pozostawi? nam, jako swego rodzaju testament, swoje dzie?a z ostatnim - "Nacjonalizmem" Doncowa w jego t?umaczeniu i opracowaniu. Tak wi?c pierwsza, fundamentalna dla ukszta?towania si? ukrai?skiego nacjonalizmu pozycja, która po?o?y?a podwaliny pod gwa?towny rozwój tego ruchu i sta?a si? drogowskazem i wyk?adnikiem wielkiej zbrodni lat 1939-1947, sta?a si? jednocze?nie, symbolicznie, ostatni? pozycj? w katalogu Pana Wiktora. Niech jad nienawi?ci Doncowa prze?o?ony na j?zyk polski przez Zmar?ego u?wiadomi nam, ?e to nie tylko pozycja historyczna, niech b?dzie sygna?em ostrzegawczym, ?e tu i teraz, dzisiaj lub jutro wystarczy iskra, ?eby zabrzmia?o znów nad po?oninami "Smert Lacham, smert ...". Winni jeste?my Panu Wiktorowi, aby do tego nie dopu?ci?. Odpoczywaj w Pokoju!

Komentarze
gjw dnia listopad 19 2008 20:52:10
Niezachwianie wierz?, ?e Pan Zast?pów przyjmuje do siebie dusze wszystkich prawdziwie wierz?cych w Jezusa Chrystusa. Natomiast nam, pielgrzymuj?cym w n?dznej pow?oce doczesnego cia?a po tej niskiej ziemi, pozostaje bra? przyk?ad z wielkich i wiernych Prawdzie ludzi. Odszed? do domu Ojca niebieskiego So??enicyn, odszed? te? W. Poliszczuk, obaj opluci za ?ycia, ale dalibóg! ich b?dzie po ?mierci zwyci?stwo.

Jak to dobrze, ?e jeszcze ?yje i jest w pe?ni si? twórczych ten wielki rosyjski historyk i dzia?acz pa?stwowy Miko?aj Swanidze - prezes tamtejszej pa?stwowej telewizji WTRK, który podniós? j? do niebywale wyskiego poziomu i cz?owiek-instytucja, autor monumentalnych Kronik Historycznych z M. Swanidze, polonofil i libera? w starym, dobrym znaczeniu. Spróbuj? nawi?za? z nim jak?? wymian? my?li i je?li si? uda, w??czy? do niej innych.

Niech ?yj? poszukiwania prawdy!
Niech ?yje przyja?? mi?dzy narodami!
Chwa?a za ?ycia i po ?mierci ludziom prawdziwie prawym!
Niech ?yje polska idea narodowa jako idea Chrystusowa!
RomanK dnia listopad 20 2008 04:25:59
Wieczny Odpoczynek racz mu dac Panie.... a plwocina jaka opluwano za zycia szlachtnych ludzi- jak prof POliszczuk i Solzenicyn..blyszczy na nich jasniej niz najwieksze na swiecie medale...
szturman dnia listopad 20 2008 12:20:36
Wieczna Pami??!!!
Dzi?kuj? bardzo Panu Wiktorowi za wszystko, ?e on zrobi?.

Co nie zd??y? zrobi? Wiktor Poliszczuk, zobowi?zani doko?czy? my.
Kierunek dla ruchu On nam wskaza?.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014