Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumKwiecień 12 2021 19:02:25
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 10
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Skwer Wo?y?ski 2
Skwer Wo?y?ski 2
Skwer Wo?y?ski - 11.07.2013
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Zagadnienia | Prawo
Strona 1 z 3 1 2 3 >
Autor Kto pomo?e mi sformu?owa? wniosek do Konsulatu Ukrainy
Wieslaw Tokarczuk
Użytkownik

Postów: 51
Data rejestracji: 12.11.07
Dodane dnia 19-11-2007 17:56
Wniosek ma dotyczy? upami?tnienia moich braci siostrzanych zamordowanych jako dzieci we wsi Mohylno, gmina Werba powiat W?odzimierz Wo?y?ski w lipcu 1943 roku przez banderowców. Zamordowane dzieci nie maj? grobów, czy umowy mi?dzynarodowe nie zobowi?zuj? w?adz Ukrainy do udzielenia pomocy przy upami?tnieniu zmar?ych ?
Wies?aw Tokarczuk
ul. Mogilska 121/86
31-571 Kraków
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kto pomo?e mi sformu?owa? wniosek do Konsulatu Ukrainy
RomanK
Użytkownik

Postów: 88
Data rejestracji: 26.05.07
Dodane dnia 13-12-2007 18:42
Panie Wieslawie istnieja w kazdym kraju prawa dotyczace ochrony i szacunku dla miejsc pochowku. Powinien sie pan zwrocic do Kosulatu Ukrainy z prosba o pomoc w ustaleniu miejsca pochowku swoich bliskich.
Na ile i czy pomoga -trudno powiedziec, ale taki obowiazek wynika z funkcji konsularnych kazdego panstwa. W swojej prosbie poda pan wzystkie dane i informacje jakie pan posiada, Jak znajomosc miejsca pochowku, czy tez jesli pan nie wie prosbe o ustalenie miejsca. W wiekszosci miejscowi ludzie pamietaja i pokazuja choc nei zawsze robia to obserwowani przez sasiadow.
W przypadku odmowy z pismem z Konsulatu zwroci sie pan do Misnisterstwa Spraw Zagranicznych z prosba o interwencje.
Od tego powinno sie zaczac.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: List do Konsula Ukrainy
Wieslaw Tokarczuk
Użytkownik

Postów: 51
Data rejestracji: 12.11.07
Dodane dnia 31-01-2008 07:52
Konsul Generalny Ukrainy
w Krakowie
Pan Mykhailo Brodovych
ul. Beliny Pra?mowskiego 4
31 - 514 Kraków

Wniosek
o udzielenie pomocy w pochowaniu na dowolnym cmentarzu chrze?cija?skim ko?ci ofiar zbrodni nacjonalistów ukrai?skich dokonanej w nocy z 29 na 30 sierpnia 1943 roku we wsi Mohylno, dawna gmina Werba, dawny powiat W?odzimierz Wo?y?ski.
Wg W?adys?awa i Ewy Siemaszko ( "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukrai?skich na ludno?ci polskiej Wo?ynia 1939 - 1945, Tom 1, str 927) tej nocy we wsi Mohylno zamordowano 69 osób narodowo?ci polskiej. 72 osobom uda?o si? uciec i one przekaza?y informacj? o zbrodni. Przez 65 lat nie by?o mo?liwo?ci pochowania cia? ofiar na po?wi?conej ziemi, poniewa? zosta?y przez morderców ukryte a powszechnie znane uwarunkowania polityczne nie pozwala?y na ich poszukiwania.
Obecnie wspólne prace historyków polskich i ukrai?skich prowadzone w ramach programu "Polska - Ukraina: trudne pytania" dosz?y do takiego stadium, ?e historycy ukrai?scy zgodzili si?, ?e to, cytuj?: " antypolska akcja OUN - Bandery i UPA doprowadzi?a do masowych ofiar w?ród polskiej ludno?ci cywilnej". ( Tom X (Dziesi?ty) Seminarium "Polska - Ukraina: trudne pytania" ).
Na mocy obowi?zuj?cych na Ukrainie przepisów prawa domagam sie zagwarantowania prawa do chrze?cija?skiego pogrzebu zamordowanym we wsi Mohylno moim krewnym, siostrzanemu rodze?stwu:
-Dyzio Gaczy?ski, syn Józefa Gaczy?skiego i Kazimiery Gaczy?skiej z domu Zaremba, zamordowany siekier? w wieku lat 10,
-Bogu? Gaczy?ski, syn Józefa Gaczy?skiego i Kazimiery Gaczy?skiej z domu Zaremba, zamordowany siekier? w wieku lat 8,
-Tereska Gaczy?ska, córka Józefa Gaczy?skiego i Kazimiery Gaczy?skiej z domu Zaremba, zamordowana w wieku lat 7.
Dzieci te to moje siostrzane rodze?stwo, dzieci siostry mojej matki ( Stanis?awy Tokarczuk ( z domu Zaremba)) Kazimiery Gaczy?skiej z domu Zaremba. Rodzicami tych kobiet byli moi (oraz zamordowanych dzieci) dziadkowie Piotr Zaremba i Rozalia
Zaremba z domu Szcz?ch zamieszkali przed II Wojn? ?wiatow? we wsi Marcelówka.
Licz? na to, ?e dzi?ki przyjaznym stosunkom miedzy Polsk? i Ukrain?, o których na przyk?ad ?wiadcz? liczne upami?tnienia zmar?ych, poleg?ych i zamordowanych ( narodowo?ci ukrai?skiej ), dokonane w ostatnich latach na terytorium polskiego pa?stwa, mój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.
Prosz? o przeprowadzenie dochodzenia, które doprowadzi do ujawnienia miejsca ukrycia zw?ok niewinnie zamordowanych dzieci.
Bardzo prosz? o potraktowanie mojego wniosku powa?nie, gdy? w przypadku braku odpowiedzi b?d? odwo?ywa? si? do wszelkich mo?liwych instancji. rUwa?nie, adekwatnie i taktownie, z g??bok? czci? zachowamy pami?? o polskich ofiarach na terytorium Ukrainy", - to s? s?owa Prezydenta Ukrainy, które wypowiedzia? 6 grudnia 2007 roku.
Na koniec pozwol? sobie zacytowa? fragment pi?knego wiersza poety ukrai?skiego:
"Budesz Ukraino dowho pamiataty -
- wyko?eni oczi, oczi zorianyci -
budesz pamiataty derman?ki krynicy ! "
Wies?aw Tokarczuk
ul. Mogilska 121/86
31 - 571 Kraków,
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Komentarz do listu do Konsula
Wieslaw Tokarczuk
Użytkownik

Postów: 51
Data rejestracji: 12.11.07
Dodane dnia 31-01-2008 08:12
Powy?ej zamie?ci?em projekt listu do konsulatu Ukrainy, pewien prawnik kresowego pochodzenia obieca? ten projekt przeczyta? i doradzi?, lecz czy doczekam si? spe?nienia obietnicy, nie wiem. Zapewne dostrzegacie wybiórczo?? tematów w naszych mediach - odno?nie banderowszczyzny obowi?zuje TABU. KATY? tak, WO?Y? absolutnie nie. To budzi mój sprzeciw i chcia?bym prze?ama? to tabu. Proponuj? akcj? pisania listów - ??da? o prawo do chrze?cija?skiego pogrzebu dla ka?dego naszego tragicznie zmar?ego na zachodniej Ukrainie, powo?uj?c si? na prawa cz?owieka. Pan Andrzej Przewo?nik reprezentuj?cy instytucj? rz?dow? do tego powo?an? z?o?y? wiele wniosków o ekshumacj? masowych grobów Polaków pomordowanych przez UPA, wnioski te le?? od kilku lat w szufladach urz?dników ukrai?skiego pa?stwa, ale nic si? nie dzieje. W perspektywie ch?ci rz?du Ukrainy uzyskania dobrego wizerunku w Europie zw?aszcza w czasie EURO 2012 wykazanie jego niech?ci do poszanowania szcz?tków ofiar ludobójstwa przy jednoczesnym stawianiu pomnikom ludobójcom b?dzie bardzo znacz?ce. Docelowo chcia?bym doprowadzi? spraw? grobów ofiar ludobójstwa na Wo?yniu na forum mi?dzynarodowe.
Wies?aw Tokarczuk
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kto pomo?e mi sformu?owa? wniosek do Konsulatu Ukrainy
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 31-01-2008 08:50
Witam Pana!

No, w?a?nie, nic si? nie dzieje. Ma Pan tu najlepszy dowód skrajnej szkodliwo?ci polskiej polityki skierowanej na wspó?prac? z banderowsk? Ukrain?. Prosz? nie zapomina?, kto jest g?ównym or?downikiem tej polityki - prawicowy i katolicki PiS!!! Tak w?a?nie jest i ludzi trzeba u?wiadamia? w tym kierunku. Dzisiejsza próba obecnego rz?du pewnego zmodyfikowania polityki wschodniej poddana jest totalnej krytyce ze strony PiS, który zreszt? mówi jednym g?osem ze stypendyst? III Rzeszy Osadczukiem. Otwórzmy ludziom oczy. Pi?sudczyzna prowadzi samobójcz? polityk? wspó?pracy z mordercami, co wi?cej, w tej polityce akceptuje wszystkie argumenty Ukrai?ców-banderowców i pozwala im na wszystko. Pomordowani Polacy, a szerzej, polska historia Podola, Wo?ynia, Ziemi Lwowskiej(nie ?adnej tam zachodniej Ukrainy, prosz? nie ulega? ukrai?skiej nomenklaturze), s? przeszkod? w prowadzeniu tej polityki. Dlatego oni milcz?, czekaj?c na ?mier? ostatniego ?wiadomego Kresowiaka.
Jedna uwaga odno?nie pisma - cytowanie Juszczenki uwa?am za b??d. Je?li korzysta? Pan z wywiadu dla Naszego Dziennika, to wie Pan, ?e jest to wywiad skandaliczny, w którym Juszczenko broni wszystkich tez propagandy banderowskiej, za? zdanie, które Pan przytoczy? jest nic nie znacz?cym stwierdzeniem pod publiczk?. Jak Pan sobie to wyobra?a - g??boka cze?? dla polskich ofiar w cieniu pomników ich morderców - Bandery i Szuchewycza? Obelisk po?wi?cony polskim ofiarom, a obok pi?ciometrowy pomnik Bandery? Przecie? to jest kpina z ofiar, kpina z Polski. My nie b?dziemy si? p?aszczy? przed mordercami, wi?cej, nie wolno nam tego robi?. Jeste?my POLAKAMI, ?wiadomymi POLAKAMI. Honor i duma nie pozwala nam na wyp?akiwanie si? w morderczy r?kaw. Nie chc?, to nie. Niech zaorane wioski i tysi?ce ofiar krzycz? o sprawiedliwo?? anonimowo.

Pozdrawiam!

Adam ?miech

Edytowane przez Adam Smiech dnia 31-01-2008 09:05
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kto pomo?e mi sformu?owa? wniosek do Konsulatu Ukrainy
RomanK
Użytkownik

Postów: 88
Data rejestracji: 26.05.07
Dodane dnia 02-02-2008 01:10
Panie Wieslawie!
PIsmo bardzo dobre. Radze usunac ostatni akapit z wierszykiem, bo to nie essej, ale pismo urzedowe. I poczekac, jaka pan dostanie odpowiedz, stanowisko Konsul musi zajac stanowisko i skierowac do wlasciwych wladz w celu ustalenia podnoszonych przez pana zdarzen i miejsc.
TYm dzieciom nikt juz nie wroci zycia..ich ofiara nie zostanie zapomniana ani przez Ukraine,,ani przez POlske. Ta ofiara jest na naszych oczach i przypomina o obowiazku zalatwienia niezalatwionych spraw i zastanowienia sie nad tym ,zeby nigdy do takiej tragedii nie doszlo. Ze moze dojsc, widzimy kazdego dnia w roznych zakatkach swiata. Majac niedawna tragedie Jugoslawii..musimy miec swiadomosc ze nasza sprawa jest trzymana- jak zarzace sie wegle pod popiolem.
Parenascie lat temu wyciagnela to chyba niechcacy senator Kay Bailey Hutchitson z Texasu, wtedy Przewodniczaca Armed Forces Committe of US Senate -paplajac na publicznym zebraniu ...o granicy niepokoju i wasni pomiedzy Polska i Ukraina,,nie wiedzac nawet -gdzie to jest!!!!
Wtedy poprosilem pania senator -zeby sprawdzila, czy sie kartki nie pomieszaly ...albo nie pokleily:-)))
Bez zdziwienia zatem przyjalem za pare miesiecy po tym wypadku wojne w Jugoslawii..tak tym razem pokleily sie kartki././//niewiadomo tylko na jak dlugo.
Ta wielka bolejaca rana , jaka powstala na wskutek rozdarcia pomiedzy naszymi narodami bratnimi o najblizszym pokrewienstwie etnicznym...musi sie zagoic! Powstaje zawsze taka rana wtedy ,jesli jeden chce odgrywac role hegemona nad drugim. To budzi protest i kontreakcje! Sprawa zalatwienia sporu polsko ukrainskiego w duchu braterskiej chrzescijanskiej rodziny jest sprawa kardynalna i o kapitalnym znaczeniu dla Przyszlosci Europy! Sprawa polsko ukrainska jest kluczem do jednosci Slowianszczyzny- jest kluczem do pokoju w Europie i do stabilizacji i rozkwitu calej Slowianszczyzny w drodze wspolpracy i wymiany!
Od tego zalezy i nasza POlska przyszlosc i przyszlosc Ukrainy..od tego zalezy, jak uloza sie nasze wspolne stosunki z Rosja i wszystkimi bratnimi narodami!


Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kto pomo?e mi sformu?owa? wniosek do Konsulatu Ukrainy
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 02-02-2008 09:22
Panie Romanie!

Ja jednak podtrzymuj?, ?e cytowanie Juszczenki jest b??dem, powa?nym b??dem. Wyrwane z kontekstu zdanie mog?ce sugerowa? jego rzekom? trosk? o pami?? o polskich ofiarach, stawia go w zupelnie innym, pozytywnym ?wietle, co jest w oczywisty sposób niezgodne z rzeczywisto?ci?. Tylko w dzisiejszych czasach panowania relatywizmu, takie twierdzenie jak Juszczenki mo?e przej?? niezauwa?one, bez mia?d??cego komentarza! Jak on, z pozycji prezydenta pa?stwa, przy pomocy dekretów nadaj?cy tytu?y boahterów bandziorom z UPA oraz gloryfikuj?cy t? formacj?, pod którego gospodarskim okiem powstaj? setki pomników zbrodniarzy, mo?e mówi? o zapewnieniu pami?ci polskim ofiarom!!! Je?li nie uwa?amy tego za sprzeczno?? nie daj?c? si? rozwi?za?, to, co si? z nami sta?o? Co si? sta?o z naszymi poj?ciami o Prawdzie, o tym, czym jest dobro, a czym jest z?o? Czy mogliby?my zaakceptowa? pomnik SS-mana w Palmirach, pomnik Franka w Krakowie, pomnik Hahna, czy Kutschery w Warszawie albo enkawudzisty w Katyniu? Je?li nie, co jest oczywiste, dlaczego akceptujemy pomniki Bandery i Szuchewycza? Czy bycie Polakiem dzi? ma oznacza? brak honoru, bo przecie? brakiem honoru jest udawanie, ?e si? nie widzi tych wszystkich przyk?adów gloryfikowania krwawych oprawców narodu polskiego. Pisa?em juz wcze?niej, nie ma i nigdy nie b?dzie porozumienia z nacjonalizmem ukrai?skim. Jedyne "porozumienie" mo?liwe jest na ich warunkach, co wi??e sie z upodleniem polskiej historii, polskich ofiar i odarciem z honoru tych Polaków, którzy na takie porozumienie pójd?.
Na jakiej podstawie twierdzi Pan, ?e polskie ofiary nie b?d? zapomniane przez Ukrain?? Przez kogo na Ukrainie? Owszem, jest ?rodowisko portalu "Anti-orange" ze wschodniej Ukrainy, które pozna?o z w?asnej woli prawd? o polskiej hekatombie i g?osi j? dzisiaj nie ogl?daj?c sie na ataki banderowców. Chwa?a za to tym ludziom, ale na terenach, na których do zbrodni dosz?o nikt nie b?dzie pami?ta? o polskich ofiarach, bo by?y to ofiary tych, których obecnie na tych samych terenach stawia si? na piedesta?. Dopóki nie zmieni si? podej?cie zachodnich Ukrai?ców do ich przesz?o?ci, dopóty nie ma mowy o ?adnym pojednaniu, cho?by nie wiem jak du?o wypowiedziano s?ów kapi?cych lukrem.
Co do Jugos?awii. To nie by?a jaka? anonimowa tragedia. Za wojny i ofiary odpowiadaj? Niemcy oraz USA, które w pewnym momencie przej??y pa?eczk? i trzymaj? j? do dzisiaj. Nic dziwnego nie ma w tym, ?e pocz?tkowo w?adze Jugoslawii chcia?y zachowa? ca?o?? pa?stwa. Kiedy jednak okazalo si?, ?e Chorwaci i S?owe?cy nie chc? wspólnego pa?stwa Jugos?awia si? jako? specjalnie nie upiera?a. Natomiast w tym momencie naturalnym sta?o si? pragnienie Serbów zachowania dla nowej Jugos?awii ziem zamieszka?ych przez nich od setek lat. Gdyby USA i tzw. spo?eczno?? mi?dzynarodowa pe?ni?y rol? stabilizuj?c?, a nie podsycaj?c? konflikty w duchu jednoznacznie antyserbskim, to sprawa rozwi?zana zosta?aby prawdopodobnie bez wi?kszych utarczek, poza s?ownymi. Nale?a?o usi??? do sto?u i podzieli? Bo?ni?, dokona? korekt ziem pomi?dzy Chorwatami a Serbami, by? mo?e umówi? si? na przesiedlenia wzajemne i by?oby w porz?dku. Sta?o si? inaczej, gdy? Chorwaci, a pó?niej Muzu?manie wiedzieli o nieograniczonym poparciu dla nich obozu polityki ?ydowskiej. Dlatego zrobili co chcieli, oczywi?cie kosztem Serbów i ich racji. Jest to, szczególnie Chorwatów, wielka wina wobec ca?ej S?owia?szczyzny.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Dzi?ki za namiary na anti-orange
Wieslaw Tokarczuk
Użytkownik

Postów: 51
Data rejestracji: 12.11.07
Dodane dnia 02-02-2008 19:55
Dzi?kuj? za komentarze. Jeszcze wniosku nie z?o?y?em, czekam jeszcze tydzie? na porad? prawnika z Bydgoszczy, dodatkowo poprosi?em pana Konstantynowicza z Zamo?cia, który postawi? na Ukrainie kilkadziesi?t krzy?y na domniemanych miejscach ukrycia szcz?tków (trudno to nazwa? pogrzebaniem). Spodziewam si? bowiem, ?e gdybym u?ywa? aktualnie u?ywanych nazw administracyjnych ukrai?skich skróci si? droga Ukrainy przed trybuna? mi?dzynarodowy. W przypadku starych nazw polskich wymiana pism si? przed?u?y. I to jest odpowied? na uwag? o uleganiu ukrai?skiej nomenklaturze. Obecnie Mohylno (Mogilno) to"?OBTHEBE", odczytane z mapy.
Odno?nie cytatu Juszczenki - nie czyta?em wywiadu w Naszym Dzienniku, ten cytat znalaz?em na zaxid.net, w t?umaczeniu polskim, by?a data i miejsce wypowiedzi (Lwów), kontekstu w ogóle nie znam.
Próbuj?c dzia?a? w ten sposób nie my?l? o tym czy si? p?aszcz? czy stoj? dumnie wyprostowany, ale o tym, by skutecznie zaprowadzi? potbanderowców pod pr?gierz opinii mi?dzynarodowej, je?li Ukraina w osobach swoich przywódców uto?samia si? aktualnie z z ludobójcami, to niech wstydzi si? ca?a Ukraina. W moim rozumowaniu mog? si? myli?, ?e dla wi?kszo?ci ludzi z?o znaczy z?o, a dobro to dobro, chc? mie? nadziej?, ?e tak jest. ?e kiedy z?a nie pot?piaj?, to robi? to tylko z niewiedzy. W?a?nie o te pomniki dla ludobójców na Ukrainie chodzi, ten kontrast z brakiem uszanowania szcz?tków ofiar i brakiem pami?ci o nich.
Gdybym ten cytat Juszczenki rozpowszechnia?: to by?bym wspó?winny ich k?amliwej propagandy na u?ytek polskiego spo?ecze?stwa, które z kolei pozbawione jest prawdy o gloryfikowaniu ludobójstwa na coko?ach pomników. Ale to pismo jest kierowane do funkcjonariusza pa?stwa ukrai?skiego i b?dzie mu trudno przej?? do porz?dku dziennego przez nie stosowanie si? nawet do propagandowej formu?ki szefa tego pa?stwa. I w?a?nie b?dzie sukcesem ujawnienie opinii spo?ecznej tej sprzeczno?ci oficjalnych formu?ek z faktami, w?a?nie chodzi o obna?enie tego fa?szu.
Zaraz zajrz? na anti-orange, od dawna szukam sojuszników przeciwko postbanderowcom na Ukrainie albo w Rosji.
Pozdrawiam.
Wies?aw Tokarczuk
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kto pomo?e mi sformu?owa? wniosek do Konsulatu Ukrainy
RomanK
Użytkownik

Postów: 88
Data rejestracji: 26.05.07
Dodane dnia 02-02-2008 20:55
Panie Adami!
Sugeruje panu Wieslawowi,,jako prawnik. Jak zalatwic sprawe. Konkretna! Bardzo wazna! Ludzka. Sprawa odnalezienia miejsca pochowku jego braci i siostr! O to zwraca sie do wladz Ukrainy, oficjalnie i urzedowo.
Pan Wieslaw- jak wynika z pisma- calkowicie dobrego pod wzgledem prawnym i poprawnym- wystepuje- jako osoba prywatna, krewna ofiar, zatem majaca pelne credencials do takowego wystapienia.
Teraz ma to wykorzystac jako pretekst do: czego wlasnie?
1. Do wszczecia dyskusji z rzedem Ukrainy na temat mordow?
2. Poparcia Ukrainy rzadu dla Banderowcow?
3. Moralnej oceny polityki rzadu Ukrainy??/./itd..itp...
czy poprostu chce zalatwic to -o co wystepuje?

Sprawa rzadow Ukrainy...czy tzw polskich rzadow... to zupelnie inna sprawa!
Ja nie chce pouczac Ukraincow czyje pomniki maja i gdzie stawiac..Ale nie pozwole postawic pomnika Czuprynki na swoim placu, w swoim miescie w moim Kraju! Widzialem walonych wiele pomnikow..i dlatego wiem, ze nie zawsze ten ,ktory pomniki komus stawia robi to za przyzwoleniem wiekszosci ,bo zazwyczaj robi to wbrew ich woli.TYlko dlatego ze moze..nawet likwiduje suwerennosc, sprzedaje majatek,,jak w przypadku Polski! Zatem rzad Ukrainy i jego wyczyny, to jedna sprawa, a Ukraincy to druga!
Dla jednego bandyta ..dal drugiego bohater!
Niech pan poczyta fragment opisu w Ogniem i Mieczem- jak to polski rycerz Podbipieta ukozyl z glowek dzieci dziesiatek rozanca i ....modlil sie....
KTos tu madrze zapytal= co spowodowalo ze nienawisc wybuchla tak wielkim plomieniem?
Ostrzegal przed tym przed wojna moj wlasny dziadek, staru austriacki oficer i pozniej polski policjant na Kresach w wojerodztwie Tarnopolskim , wywalony zw sluzby przez Sanacje za...sympatie dla Ukraincow, ktorzy w nieswiadomosci do jego sympatii a w nienawisci do munduru jaki nosil trzy razy wrzucali mu do mieszkania granaty....
Otoz powiadal , powtarzam za ojcem, od ktorego to slyszalem:
To co wyprawiaja te durnie ( polska administracja)na Kresach doprowadzi do rzezi niewinnej polskiej populacji. ktora za te szalenstwadurnych palantow - zaplaci wlasna krwia!
Przewidujac to przeprowadzil rodzine z Zaleszczyk do Krosna na zachodnim krancu wojewodztwa ruskiego-lwowskiego.
Od dawna prosze o to co ponizej: prosze poczytajcie...
Dumanie Galicyjaka (Halyczanina)....
nad apelem Kongresu Ukraincow Amerykanskich .....

Po przeszlo piecdziesieciu latach od tragedii Kresow, masowych przesiedlen ludnosci, przesuniecia granic na mocy porozumien Jaltanskich, Kongres Ukraincow w Ameryce kieruje do Prezydenta Polski z powiadomieniem Prezydenta Polskiej Diaspory pana Edwarda Moskala, apel o naprawienie krzywd, jakie zadal nasz polski Narod Ukraincom. W szczegolnosci apeluja o potepienie najwiekszej krzywdy, jaka byla ich zdaniem - (skad innad haniebna) Akcja Wisla.
Jako wyraz dobrej woli i pojednawczego gestu autorzy apelu nazywaja wykonawcow owej akcji polskimi komunistami. Cytuja tez wyciagi z prawnych definicji czynow kryminalnych okreslanych jako genocide.
To dobrze , ze Ukraincy amerykanscy w koncu przyjeli definicje genocide. Znajac owo pojecie nieodlacznie zwiazane z innym tzw, ethnic cleansing, byc moze w koncu zaczniemy do siebie mowic tym samym jezykiem, poslugujac sie tymi samymi pojeciami.
Pozostaje nam jeszcze tylko ustalic wlasciwa hronologie wydarzen. Bo, jak by na to nie patrzec - Akcja Wisla miala miejsce w 1946- 47 roku i byla konsekwencja dobrze zorganizowanej i konsekwentnie realizowannej akcji mordowania etnicznych Polakow, przez ukrainskich Nazistow, ktore rozpoczelo sie juz w 1939 roku. Mordy..... nie grup zbrojnych, czy polskich partyzantow, bo tych - jezeli juz jakowis sie gdzies znalezli- omijano z daleka, ale bezbronnej ludnosci cywilnej- akt zbrodniczy wyczerpujacy znamiona czynow przestepczych okreslanych - jako ethnic cleansing. Starcow, kobiet i dzieci mordowanych w barbarzynski sposob przy pomocy siekier i nozy, ktore wczesniej tak chetnie poswiecali liczni zarowno unicy, jak i prawoslawni ksieza.
Liczni, ale nie wszycy, mowie tutaj glosno nie wszyscy(!!!!), gdyz wiekszosc Narodu ukrainskiego nie wziela udzialu w satanicznych orgiach odprawianych pod satanicznymi czerwono- czarnymi sztandarami tzw UPA.
Boleje nad smiercia ksiedza Michajlo Plachty zamordowanego przez Polakow, tak samo, jak boleje nad dziesiatkami zamordowanych polskich ksiezy katolickich, jak i nad meczennikiem ukrainskim, unickim ksiedzem Szymanskim z Rudnik. Zamordowanym przez braci z UPA za to, ze przeciwstawil sie mordowaniu Polakow z Przebraza. Unicki ksiadz, Ukrainiec zamordowany w obecnosci innych Ukraincow, w tym trzech unickich ksiezy, ktorzy w liturgicznych szatach z zapalonymi kadzielnicami czekali, ........na uczczenie nabozenstwem zwyciestwa pod Przebrazem.
Nie..... nie chce i nie bede prowadzil licytacji nazwisk, miejsc i krzywd, zbrodni i dobrodziejstw, podlosci i czynow szlachetnych, satanistycznych liturgicznych sabatow nienawisci, jak i czynow bohaterskich bezprzykladnej odwagi i poswiecenia do konca, przykladow meczenstwa, ludzkiego zbydlecenia, podlosci i przepieknych przykladow czlowieczenstwa. Nie bede........bo coz to da!!!!!!!!!!
I tak i tak, juz nic nie wroci do zycia pomordowanych, ale i z drugiej strony do niczego dobrego nie doprowadzi robienie z mordercow bohaterow, gloryfikowanie ich zbrodni i stawianie im pomnikow. To tylko obraza i plugawi pamiec ofiar, rozdrapuje rany i jatrzy pamiec swiadkow. Albowiem pomniki naleza sie tylko ofiarom, a nie tym z ktorych reki pogineli. Na tych pomnikach - kurhanach znajdzie sie miejsce na czerwone maki zebrane i z polskich i ukrainskich lak. Natomiast przy pomnikach molojeckiej buty nie ma miejsca na nic innego ........tylko na..... bute!!!!!!!
Rozlana niewinna krew, przemieszana, polska jak i ukrainska - bratnia krew niewinnych meczennikow wola bowiem do Boga i - czy sie nam to podoba czy nie- pozostanie juz na wieki naszym wspolnym tragicznym dziedzictwem. Brzemieniem gorzkim, ktore bedziemy musieli niesc w przyszlosc.......
I dlatego wlasnie owa krwawa ofiara meczennikow nie moze zostac zmarnowana. Jezeli po tylu latach my - razem, Polacy i Ukraincy nie potrafimy z owej krwawej ofiary wyciagnac prawidlowych wnioskow......przekleta zostanie nasza przyszlosc.
Bo udowodnimy i sobie nawzajem i calemu swiatu ......tylko i wylacznie jedno......ze podlymi i bezwartosciowymi i nikczemnymi narodami jestesmy i my Polacy i wy bracia Ukraincy!!!!!!!!
To nie kto inny, ale sam Wernyhora wypowiedzial do swego polskiego przyjaciela owe pamietne slowa "Mordowali my sie Panie Bracie mordowali, az domordowali sie do wspolnej niewoli".
Prorocze slowa wielkiego patrioty! Proroka Ukrainy, ktory widzial przyszle rzeczy i wydarzenia straszne! Ale ktory tez pozostawil nam nadzieje i jakze wazne wskazowki.....
Wlasnie Dzis przyszedl Czas - bardzo krotki okres czasu - kiedy waza sie losy swiata. Waza sie nasze narodowe losy. Ow okres quasi spokoju nie bedzie trwal wiecznie. Ukraina odzyskala niepodleglosc i nie kto inny tylko Polska uznala ja pierwsza. Splacony dlug? czy raczej tylko poczatek czegos nowego????
Dzis decyduja sie losy tzw. Centralnej i Wschodniej Europy czytamy i slyszymy w mass mediach...a przeciez ow eufemizm- ta Centralna i Wschodnia Europa , to nic innego tylko .....Polska i Ukraina .....
Panowie Bracia ! Tam inni, obcy decyduja o losach naszych braci i siostr, tam decyduje sie o naszych losach, o losach naszych Narodow. I nikt nie pyta o zdanie ani Polakow ani Ukraincow????
Bo ta "Centralna i Wschodnia Europa" nie zostala wymyslona tak sobie - ot na nic, to neutralne i pozbawione nosnika emocji haselko ma zastapic, a raczej wyeliminowac dwa niechciane slowa - te slowa to Polska i Ukraina. Bo slowa Polska i Ukraina maja juz zupelnie inny wymiar, gdyz te slowa materializujac sie maja ogromny zasieg i moc przeogromna. Zajmuja ogromna przestrzen .......od Baltyku Sinego do Czarnego Morza. To bogate, zyzne i ludne krainy, zasiedlone przez prawie 100mln pracowitych, wyksztalconych, zdolnych i ......czego nie nalezy wypowiadac nawet szeptem .....bitnych ludzi. I na dodatek- czego wielcy tego swiata boja sie najwiecej- te prawie 100 mln Slowian to, prawie ze w calosci katolicy. O pokrewnej kulturze i mowiacy pokrewnym jezykiem, o ogromnym - prawie ze najwiekszym w Europie potencjale gospodarczym!!!!
To stad, taki paniczny strach przed wypowiadaniem slow stymulujacych wyobraznie ogromnych mas ludzkich.Strach przed wypowiadaniem slow- skojarzen, ktore budza strach..... niczym zaklecia wywolujace Duchy Przeszlosci.
Coz bowiem innego budzi strach przed rozszerzeniem NATO i powoduje wyciaganie z lamusa starych uprzedzen i odwiecznych fobii, przy pomocy najnowoczesniejszych metod i srodkow?
Oto w Philadelphia Inquirer pani Trudy Rubin atakuje sama nawet mysl o rozszerzeniu NATO. Odwoluje sie na niepodwazalny autorytet - jakim jest dla niej niewatpliwie- Michel Mandelbaum, ktory nawet wysilil sie na napisanie ksiazki pt. The dawn of Peace in Europe, w ktorej udawadnia, jakim bledem bedzie rozszerzenie NATO. Wtoruje mu Washington Post, New York Times, powtarzaja za nimi ich regionalne kopie, chcialoby sie zapytac ...dlaczego?????
Przeciez Sekretarz Stanu pani Albright w ostatnia niedziele uspokoila znerwico-wanych, ze nowe NATO nie bedzie skierowane(sic!) przeciwko ...NIKOMU!!!!!!!!
A jego jedynym celem celem bedzie uspokajanie(sic!!) ....NIESPOKOJNYCH!!!!!!!!
I tu zaczyna mi mrowie chodzic po plecach, bo przypominam sobie, jak prawie ponad rok temu po powrocie ze slynnej podrozy po Europie pani Senator Kay Baily Huchison bredzila na forum Komisji Sil Zbrojnych ...o granicy niepokoju pomiedzy Polska a Ukraina!!!!!! Przypomnialo mi sie natychmiast, jak to polskojezyczny wydawca najwiekszego dziennika w Polsce Michnik, przechwalal sie w Australii umiejetnoscia latwego wywolania konfliktu pomiedzy Polska, a Ukraina......etc, etc, po co ???? na co????? dlaczego ??????
Ano mamy swiezy przyklad w Bosni, Serbii, Chorwacji.... porozmawiajmy z placzacymi bracmi Jugoslawianami ....tu w Ameryce.......niech nam opowiedza coz uczynili sobie i swoim dzieciom, dajac sie uznac za niezaleznych, suwerennych, dajac sie podzielic, i w koncu uznanych za ...NIESPOKOJNYCH!!!!!!!.. przy pomocy obcych uspokoic.....
Zatem, jeszcze raz pochylmy sie wspolnie ...nad naszym wspolnym, gorzkim i krwawym brzemieniem, nad tym naszym nieszczesnym, tragicznym dziedzictwem.....
... wezmy Bracia kubel wody,
rece myc,
geby myc,
suknie prac...... [St.Wyspianski "Wesele"}
......i wyciagnijmy do siebie czyste rece, a nie krwawe piesci...... a wtedy sami, bez niczyjej pomocy i falszywych rad, bedziemy w stanie dla naszych wlasnych Ziem, tych tak przez nas umilowanych, chociaz tak przebogatych w nieszczescia i lzy, zagwarantowac i bezpieczenstwo i dobrobyt... a dla calej Europy.. sprawiedliwy i dlugi POKOJ !!!

Roman Kafel Dallas Texas 24 luty 1997


Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kto pomo?e mi sformu?owa? wniosek do Konsulatu Ukrainy
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 03-02-2008 04:40
Panie Romanie!

Ja nie krytykuj? pisma p. Tokarczuka jako takiego. Uwa?am je za bardzo dobre. Jedynie wskaza?em na fragment, który z powodów juz bardzo szczegó?owo przeze mnie przedstawionych, nie powinien si?, wy??cznie moim zdaniem, w jego tre?ci znale??. Skoro p. Tokarczuk prosi? o opini?, to si? wypowiedzia?em. Jest Jego spraw?, co z moj? opini? zrobi.

Kilka odpowiedzi:

Generalnie, Panie Romanie, w Pa?skim wyst?pieniu jest sporo, nie chc? powiedzie?, ?e sprzeczno?ci, ale na pewno niekonsekwencji. Przemawia przez Pana g??bokie pragnienie stworzenia czego? wielkiego z Ukrai?cami, ale jakby nie bra? Pan pod uwag? rzeczywisto?ci ?ywi?c si? w?a?nie jedynie pragnieniem.

1."Ja nie chce pouczac Ukraincow czyje pomniki maja i gdzie stawiac". Tu nie chodzi o pouczanie. Istniej? obiektywne normy moralne, które musz? obowi?zywa? wszystkich inaczej nic nie mialoby sensu. Wedle tych norm zbrodniarzom nie wolno stawia? pomników bez wzgl?du na to, jakby dobrze nie byli oceniani subiektywnie. Na tej zasadzie, Niemcy nie stawiaj? pomników hitlerowcom i jest to zrozumia?e dla wszystkich. Co powoduje, tak?e Panem, ?e w przypadku Ukrai?ców, zajmuje Pan stanowisko tak radykalnie odmienne? Czy?by ich zbrodnie by?y zbrodniami tylko z subiektywnego, polskiego punktu widzenia? To prawda, ?e jeden naród drugiemu powinien si? jak najmniej wtr?ca? do ?ycia, ale s? sytuacje, które ka?? g?o?no zaprotestowa?. Tak? sytuacj? jest gloryfikacja zbrodniarzy, zbrodniczej ideologii, a tak?e k?amliwe przedstawianie ich jako ludzi nie ró?ni?cych si? niczym od normalnych bojowników o wolno?? ró?nych narodów. To jest tak ja z s?siadami. Dopóki czyni? sobie ró?ne wzajemne docinki, s? nieprzyjemni wobec siebie itp. nikogo z zewn?trz to w zasadzie nie obchodzi. Ale je?li jeden zamorduje drugiego, wkracza pa?stwo. W?a?nie w imi? obiektywnych warto?ci, które musz? obowi?zywa? wszystkich, niezale?nie od tego, co sobie na ten temat my?l?. Czy Pan uwa?a, ?e Niemcy maj? prawo stawia? pomniki Hitlerowi, Himmlerowi, Rosenbergowi et consortes? Te same zasady musz? dotyczy? tak?e Ukrai?ców. Ja nie zabraniam Niemcom na ich ziemi stawiania pomników Bismarckowi i Fryderykowi Wielkiemu, cho? moje zdanie jako Polaka na temat tych postaci historycznych jest skrajnie negatywne. Ale pomimo tego zdania, nie byli to eksterminatorzy i ja uznaj? prawo Niemców do posiadania o nich innej ni? moja opinii. Tak samo uznaj? prawo Ukrai?ców do czczenia Chmielnickiego, Skoropadskiego, Petlury i innych. Tam jednak, gdzie mamy do czynienia z planow?, ideologicznie uzasadnion? eksterminacj? subiektywna ocena przestaje byc wa?na, a w jej miejsce wchodz? zasady obiektywne. To, ?e dzisiaj zbrodnie ukrai?skie nie s? potepiane przez ?wiat wynika natomiast z tego, ?e pewnym, pot??nym koteriom politycznym ukrai?scy nacjonali?ci s? nadal potzrebni do realizacji szerzej zakrojonych celów.
A co do tego, ?e Pan nie pozwoli postawi? pomnika zbrodniarzom na polskiej ziemi - tu te? nie jest zbyt ró?owo. Wiele pomników UPA stoi w Polsce blu?ni?c ofiarom rzezi samym swoim istnieniem. Np. pomnik Starucha ko?o Werchraty.

2. Zawsze czyni? rozró?nienie mi?dzy banderowcami a reszt? Ukrai?ców. Pan chcia?by, aby?my z grekokatolikami tworzyli pot?g? w Europie ?r.-Wsch., ale prosz? przeczyta?, co Pan napisa? wcze?niej, ?e nie ma Pan prawa poucza? ich, jakie pomniki stawiaj?, a przecie? pomniki stanowi? wa?ny element edukacji narodu, okre?lenia jego to?samo?ci. Zachodni Ukrai?cy s? obecnie wychowywani w kulcie zbrodniarzy. Dlatego Pana pragnienie, bardzo pi?kne i idealistyczne, nie mo?e si? spe?ni?. Naszym zadaniem jako narodu i jako pa?stwa jest wspomaga? normalnych Ukrai?ców w dziele wykorzenienia tej chorej ideologii. To jest nasza racja stanu i takie si?y powinni?my na Ukrainie wspiera? dla wspólnego dobra i dla wspólnej przyszlo?ci. My potrafimy wyci?gn?? wnioski. Wspó?czesni banderowcy zdecydowanie nie.

3. Przesadza Pan z podkre?laniem ukrai?skiej to?samo?ci. Ukraina ?adnej niepodleg?o?ci nie odzyska?a, bo niby co mia?a odzyskiwa?? Istniej?ce na papierze pa?stwo stworzone przez Niemców przeciw Polsce w 1918 r.? Tradycja za? Rusi Kijowskiej jest tradycj? rosyjsk?. Ukraina to by?o kiedy? poj?cie czysto geograficzne. Rozbiory, celowa dzia?alno?? zaborców oraz pojawienie si? szalonego kierunku polityki polskiej zmierzaj?cego do zbudowania nowych narodów z dawnych mieszka?ców I RP, zamiast do uczynienia z nich Polaków, doprowadzi?y do upodmiotowienia Ukrai?ców i wykszta?cenia narodowo?ci. Tozsamo?? Ukrai?ców zachodnich zosta?a ukszta?towana w duchu zdecydowanie antypolskim i romantyczne pragnienia niczego tu nie zmieni?. Na przysz?o?? jest zupe?nie oczywistym, ?e to nie my musimy zaakceptowa? ich nienawi??, lecz to oni musz? si? jej wyzby?.

4. Nigdy nie zgodz? si? z pogl?dem mówi?cym, ?e jakiekolwiek z?e posuni?cia administracyjne takiej czy innej polskiej w?adzy{tak?e bezmy?lne posuni?cia Sanacji}, b?d? te? z?e traktowanie ukrai?skich ch?opów przez polskich panów(zreszt? tak samo z?e traktowanie polskich i ukrai?skich ch?opów) mo?e by? cho?by cz?stkowym wyt?umaczeniem tej eksplozji nienawi?ci jaka nast?pi?a wobec Polaków ze strony szowinistów ukrai?skich. Takie stawianie sprawy jest szukaniem usprawiedliwienia dla zbrodniarzy w imi? w?asnych, romantycznych wizji. I znowu, dlaczego nie szukamy usprawiedliwienia dla hitlerowców i stalinowców? Nie znalaz?oby si?? Jak kto? chce, to znajdzie i dla nich usprawiedliwienie, ale chyba zgodzimy sie, ?e nie t?dy droga.

5.Akcja Wis?a by?a i s?uszna, i i usprawiedliwiona, i skutecznie, na zasadach moralnych, przeprowadzona. ??danie przeprosin za ni? jest bezczelno?ci?, za? przepraszaj?cy s? lud?mi bez honoru, a przy tym tak?e, w wi?kszo?ci s? g?upcami.

6. Ja , analizuj?c histori? i wspó?czesno??, zawsze badam racje. Staram sie zebra? jak najwi?cej danych i na ich podstawie wyci?gam wnioski. Dla mnie nie istniej? jedynie zrelatywizowane konflikty bez racji. By? mo?e takie by?y w historii, nie wszystko mnie interesuje, ale te, które pozna?em dog??bnie, nie s? konfliktami, o których mogliby?my powiedzie?, ze nikt nie mia? racji albo wszyscy j? mieli. Zawsze jednak która? strona mia?a racj?, a która? jej nie mia?a albo, schodz?c na drog? zwyk?ej rzezi, racji si? sama wyzbywa?a. Przyk?ad Chorwatów i Ukrai?ców jest tu przk?adem doskona?ym. Chorwaci mieli swoje racje przed wojn? i gdyby na nich poprzestali (cho? zamachy terrorystyczne, tak jak w przypadku Ukrai?ców, zapowiada?y ju? co innego) we wojn? trudno by?oby ich pot?pia?. Niestety, poszli dalej, stworzyli obozy koncentracyjne i wymordowali 300 tys. Serbów, Serbów b?d?cych razem z Chorwatami, etniczn? ludno?ci? du?ych po?aci Chorwacji. Jest to wr?cz kalka sytuacji jaka mia?a miejsce u nas, z t? ró?nic?, ?e Chorwaci dokonywali zbrodni z pozycji pa?stwa-satelity III Rzeszy, za? Ukrai?cy w warunkach anarchii i braku w?adzy(Niemcy prawie nie zapuszczali si? w rejony dzia?a? UPA).

Ko?cz?c, chc? jeszcze raz podkre?li?, ?e przysz?o?? nasza le?y w ?cis?ej wspó?pracy ze s?owia?skimi narodami, przede wszystkim z Rosjanami i Serbami. Jest w rodzinie s?owia?skiej miejsce i dla Ukrai?ców, i dla Chorwatów, jednak ich stanowisko zale?y od nich samych, od tego, czy potrafi? odrzuci? to, co przyniesione przez obcych skazi?o ich dusz?. Wi?kszo?? Ukrai?ców jest z nami, wschodni Ukrai?cy, to wr?cz nasi przyjaciele, ale roztropno?? wymaga od nas, aby?my nie lekcew?yli, tak typowo, po polsku, niepokoj?cych sygna?ów p?yn?cych z zachodniej cz??ci pa?stwa ukrai?skiego. I jeszcze jedno. Ka?de porozumienie z Ukrai?cami o obliczu antryrosyjskim jest i b?dzie jednocze?nie antypolskie. O tym trzeba pami?ta?. To, co przedstawi?em, to moje zdanie na temat tego, co dla Polski jest najlepsze w przysz?o?ci. Nie spodziewam si? cudów. Roman Dmowski, który na chwil? zatrzyma? ob??dny ci?g polskich b??dów i politycznej dziecinady i naiwno?ci, dawno nie ?yje. ?aden z Jego wspó?czesnych, ani z Jego nast?pców nie mial przymiotów, które sprawi?y, ?e Dmowski wygra? z polskimi przywarami. My te? ich nie mamy. Tym bardziej trudna praca nas czeka, tym wi?cej wyrzecze? na drodze do wyprostowania polskich poj?? o poltyce, racji stanu, historii itd.

Pozdrawiam

Adam ?miech
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kto pomo?e mi sformu?owa? wniosek do Konsulatu Ukrainy
RomanK
Użytkownik

Postów: 88
Data rejestracji: 26.05.07
Dodane dnia 03-02-2008 06:01
Panie Adamie!
Ja nie marze o potedze...ja chce POKOJU..spokojnej wspolpracy. Tak tylko gwarantuje POkoj! Ni marzy mi sie hegemonia w Europie POlsko Ukrainska bo to nastepny idiotyzm..ale spokojna normalna gospodarka i zycie 100 mln ludzi..ktrych zaczepic , niewielu bedzie mialo ochote.
Traz..czy mam prawo oceniac kogo wynosza na pomniki Ukraincy!
Oni wynosza oni beda zwalac! To, ze w Polsce rzadzi banda nookonska taka sama jak na Ukrainie..i jedna i druga podszywa sie pod nie swoje nurty, a swoje robia,,nie znaczy, ze dzialaja w imieniu narodow, co widac golym okiem! Robia to po to zeby judzic!
TO ze pan sie nie zgadza, wcale nie zmienia obecnego status quo. Ukraina jest niezaleznym panstwem , niezaleznym i suwerennym narodem i tak juz pozostanie. Chce pan to zmienic...niech pan sprobuje. Przed tym wlasnie ostrzegam.
Widzi pan -sa tylko dwie drogi..kooperacji i konfrontacji. Zadenej trzeciej nie ma.NIe w tym przypadku.
Niezaleznemu narodowi patronizaowac nie mozna, albo wspolpracuje sie z takim jakim jest- albo przykladem miedzywojennym idzie na konfrontacje.
Chce takze zwrocic uwage na pomijany wazny aspekt calej sprawy.
Polska -jako panstwo wielonarodowe ze wszystkimi mniejszosciami miala rozne stosunki. Prosze zauwzyc ze z mniejszoswcia zydowska , ktora zyla calkowicie wyizolowana i nie asymilujaca sie ,,problemow takich jak z Ukraincami nie ma. Byli, znikneli, nie ma ich w narodowej jazni...mimo ze takie koszty sie ponosi ,zeby odtworzyc i zrekonstruowac ich egzystencje, pamiec o nich...Nie ma. Polacy nie przywiazuja do tego zadnej wagi! Tam nie bylo rozdarcia! Bo nie bylo assymilacji, mieszanych malzenstw, wspolnoty rodowej, kulturowej, emocjonalenej, jezykowej historycznej.
Kresy to byla wspolnota, zwlaszcza klasy chlopskiej...cale wsie polskie mowily po rusku..stad konflikty kiedy przysylano na Kresy ludzi z Wielkopolski..ktorzy wwszystkich miejscowych traktowali z gory..ludzi z misja cywilizacyjna bez zadnego szacunku dla miejscowych.
Dlaczego teorie Doncewa znalazly posluch...dlatego ze skoro okazalo sie ze nie mozemy zyc razem, na tej samej ziemi..musimy sprobowac zyc osobno! Czyli podzielic sie ziemia! Z calymi tragicznymi tego skutkami.
Nigdzie na swiecie nie udaje sie tego zrobic bezkrwawo..
Mamy uznana granice..musimy przyjac zatem takie status quo, jakie uznalismy po przesiedleniach za ostateczne...niedopuszczlne zatem jest budowanie na polskiej ziemi pomnikow rezunow bo to daje im nastepne podstwy do dalszych roszczen terytorialnych!
POlska ma lepsza sytuacje, takie pogranicze mamy tylko z Ukraina. Z Niemcami problemow nie ma tego typu bo Niemcy to Niemcy. Sprawa Moraw jest sprawa juz przegrana na zawsze...ale Ukraincy maja takie problemy jak z Polakami dookola!Zwlaszcza na Wschodzie z Rosja! Zadniestrze, MOldawie..z Bialorusia...Malo Rosjanie traktuja ich nie jako Ukraine, ale jako MaloRus... mimo ze Kijow jest stolica Ukrainy. A Moskwa Rosji.
To jest prawdziwy problem- tego politycznei i administracyjnie sie nie da zalatwic bo to sprawa pamiei i glebokiej jazni wielkich grup spolecznych uswiadamianej zbiorowa swiadomoscia narodow bardziej lub mniej wyraznie i precyzyjnie, poczucie zbiorowej krzywdy i niepomszczonych win.
Ten problem musi zostac rozwiazany.,,bo inaczej rozwiaze sie sam..po raz drugi! I widzi pan- tu to ja jestem realista.Tak samo- uwazam ze na teraz nalezy przywrocic Polakom ..polskosc.A o przyszlosc musza sie martwic nasi zstepni. Jesli uda sie nam pogodzic z Ukraincami..bedzie ona dla nich bardziej bezpieczna,.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kto pomo?e mi sformu?owa? wniosek do Konsulatu Ukrainy
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 03-02-2008 11:05
Panie Romku!

Powiedzieli?my ju? wszystko, jak ?piewa?a kiedy? Mira Kubasi?ska. My?l?, ?e wystarczaj?co silnie wyrazi?em pozytywne uczucia wobec normalnych Ukrai?ców, jak równie? wol? wspó?pracy z nimi. Jeszcze tylko dwa zdania.
Je?li akceptuje Pan pomniki zbrodniarzy na Ukrainie, musi Pan, zgodnie z logik? i konsekwencj?, akceptowa? pomniki hitlerowców i podobnych zbrodniarzy. Nie mo?e inaczej by?.
Mówi Pan, ?e mo?e by? tylko konfrontacja albo wspó?praca. To prawda. Dlatego ja mówi? - z banderowcami stricte mo?e by? tylko konfrontacja, z rz?dem, takim jak obecny ukrai?ski, który z braku narodowych tradycji opiera swoj? pozycj? polityczn? na przyklejeniu si? do zbrodniczej tradycji banderowskiej, trzeba rozmawia?, mniej wi?cej tak, jak napisa?em w tek?cie "Szansa polityki polskiej"(inna politka wobec takiego rz?du jest i ha?b? dla Polski, i zapominaniem z premedytacj? o ofiarach, a z drugiej strony, wspo?prac? w ugruntowywaniu nacjonalizmu i kr?ceniem sobie bata na w?asne plecy w przysz?o?ci). Z rz?dem ukrai?skim takim jakim by? rz?d Janukowycza nale?y podj?? od razu g?o?n? medialnie, szerok? wspó?prac?, która dzi?ki np. u?atwieniom w handlu poka?e zwyk?ym Ukrai?com, którzy z braku laku przyj?li na zachodzie kraju tradycje banderowsk?, ?e warto mie? taki rz?d, bo i Polska wtedy przyjazna i mo?na zarobi? itd. A przecie? jest kwesti? krótkiego czasu, zdobycie pe?nej w?adzy na Ukrainie przez obóz niebieskich. W nast?pnych wyborach zdob?d? i sejm i prezydenta. Dodatkowo, szerzej, na arenie mi?dzynarodowej, nale?y szuka? pa?stwowych i prywatnych sojuszników w walce z banderowszczyzn?, przede wszystkim w?ród Rosjan i ?ydów, bo ci ostatni tak?e nie wszyscy id? na pasku Harrisów i innych, którzy roz?o?yli parasol ochronny nad zbrodniarzami dla realizacji w?asnych celów, nie zwa?aj?c na to, ?e ci zbrodniarze tak?e ich ziomków mordowali.
Podsumowuj?c i odnosz?c si? do Pa?skiego ostatniego zdania. Z banderowcami nie mo?emy si? pogodzi?. Jest to fizycznie niemo?liwe. "Pogodzi?" mog? si? tylko jednostki rezygnuj?ce z ca?ej palety racji polskich i ogólnoludzkich. Z pozosta?ymi Ukrai?cami godzi? si? nie ma potrzeby, bo nie jeste?my z nimi pok?óceni. Tyle.

Pozdrawiam

Adam
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kto pomo?e mi sformu?owa? wniosek do Konsulatu Ukrainy
RomanK
Użytkownik

Postów: 88
Data rejestracji: 26.05.07
Dodane dnia 03-02-2008 20:22
Panie Adamie!
Kto panu powiedzial ze ja okceptuje pomniki rizunow? Ja ich nie akceptuje, ale co z tego? Nie ja mieszkam na Ukrinie nei ja mam wplyw na dercyzje o budowie pomnikow i moja akceptaqcja jest nikomu nei potrzebna,,jest potrzebna ale akceptacja Rady Lwowa czy innego miasta!
Ja glosno mowie i pisze co mysle o pomnikach bandytow...i tym daje moja ocene moralna. Ale o moralnosci moge mowiec tylko za siebie, moge przyponiec innym o zasadach moralnych natowmiast jakie oni przyjma zasady moralne nei odemnie zalezy ani ni eod pana ani nie pod calej plejady ludzi jak my! Mordujac zlamali wszelakie zasady z dekalogiem wlacznie- oni juz wtedy postawili sie poza nawiasem Czlowieczenstwa!
Ja moge zrobic to robie zawsze..widzac odznake UPA wpieta w klapie nie podaje facetow reki mowiac, ze przepraszam wcale nie jest mi przykro- ale nie podaje reki bandytom!
Teraz jesli Rada Lwowa wyda pozwolenie na pomnik natychmiast staje sie persona non grata w Polsce. stawia sie poza dialogiem..to samo PREZYDENT CZY KAZDY POLITYK Z UKRAINY!
DRuha sprawa to to ze Ukraina dzieli sie na trzy duze regiony...nasza sprawa dotyczy tylo jednego..Halyczyny! TO terent Ksiestwa Halickiego. teraz powinnismy przyjac odpowiednia taktyke. Jesli nie mozna , czy nie nbedzie z kim gadac z Halyczyny..nie rozmawiac z nimi wcale! Zostawic az dojrzeja do tematu...przejezdzajac przez Lwow zamykac okno.. jadac do KIjowa- czy nad Morze Czarne...
I prosze zacznijmy uzuwac woasciwej terminologii, to my Polacy sami uwiarygadniamu banderowcow odnoszac sie do ich poczynan jako do poczynan Ukraincow. Zacznijmy uzywac wlasciwej terminologii jak reprezentanci banderowskiej frakcji Doncewa z Halyczyny....sam zobaczy pan jak takie pietnowanie wystawi ich na ostrzal ze strony innych Ukraincow!
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kto pomo?e mi sformu?owa? wniosek do Konsulatu Ukrainy
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 03-02-2008 21:31
Bardzo si? ciesz?, panie Romku, ?e doszli?my do bardzo bliskich wniosków. Prosz? zwróci? uwage na dwa ostatnie wpisy, Pana i mój, zw?aszcza fragmenty mówi?ce o nierozmawianiu wcale. Okazuje si?, ?e mo?na zbli?y? stanowiska. To kwestia u?ci?lenia pewnych rzeczy, jak nomenklatura itd. U?ci?lenie to jest bardzo wa?ne, bo jest ca?a grupa g?upców, którzy chc? si? jedna? z banderowcami na ich warunkach.

Pozdrawiam!

Adam
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kto pomo?e mi sformu?owa? wniosek do Konsulatu Ukrainy
RomanK
Użytkownik

Postów: 88
Data rejestracji: 26.05.07
Dodane dnia 03-02-2008 21:48
PO tym rozpoznaje pan glupcow= panie Adamie!
Ale to tez jest bezposrednia konsekwencja tego co stalo sie w POlsce!
Tego co nazwano gruba kreska, czyli akceptacja ZLA! ZLU nie mozna wybaczyc! Nie mozna go akceptowac! Jesli zaczynamy go akceptowac, rozgrzeszamy i relatywizujemy zbrodnie!
Dzis korzystaja z tego byli hitlerowcy, Jamniki zydowskich gett, komunisci...i wlasnie dlaczego aby nie banderowcy.. jak wszyscy to wszyscy!
TYlko porzadni ludzie staoja tam- gdzie zawsze,,bklisko ofiar..zaraz pod reka..gotowi- jako nastepne ofiary!
O tym nie wolno zapominac!
takie wlasnie dzialania rozwalaja nasza Polskosc sensu Largo. Tracimy non stop, cofamy sie ustepujac cywilizacyjnie, kulturowo, i biologicznie, tracimy ziemie, teren , przestrzen niezbedna do rozwoju i zycia!
Widzial to Dmowski..dlatego o tym pisal i mowil,,,
Niech pan patrzy! Aborcja!
Kiedys za Komuny na zadanie...i niech pan porowna przyrost naturalny wtedy ...dzis w wolnym rzekomo kraju sami wyrzynamy przyszle pokolenie i oddajemy ich schede, ktorej nigdy nie zobacza!
Jaki to katolicyzm??? Jakie Chrzecijanstwo??? Jaki to patriotyzm..widzi pan kiedys na wielce patriotycznym Forum zapytalem dosc obcesowo...a ile panowie macie dzieci????
Zapadlo zagadkowe milczenie.... Mowimy duzo o moralnosci....mowimy, umiemy ladnie mowic..o moralnosci...tylko mowic!
Nie..dzis nie musi sie ciemne kuszowe widdily, aby Lachom wyrzynac dzieci,..dzis mamuski laszki same je sobie wyrzynaja- placac jeszcze rizunom! Dowoza je do tych rzezni sami ojcowie.
Panie Adamie! Kto postawi tym niewinnym , bezbronnym milionom polskich dzieci pomnik??? BO ich rizuny- jezdza pomnikami i mieszkaja w pomnikach fundowanych ich krwia!
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kto pomo?e mi sformu?owa? wniosek do Konsulatu Ukrainy
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 03-02-2008 22:47
Jest to zupe?nie inny temat, ale ma Pan ca?kowit? racj?. To w ogóle jest szerszy problem - nasz fasadowy katolicyzm. Je?eli do tego do?o?ymy to, co si? sta?o z Ko?cio?em po SWII, to obraz b?dzie bardzo nieciekawy. Ale spójrzmy, co robi Ko?ció?. Czy cz??? winy nie le?y po stronie Jego przedstawicieli? Kto przygarn?? do ko?cio?ów tych wszystkich Kuroni i Michników? Kto odda? im wszystkie powa?ne periodyki niegdy? katolickie? Kto dzi? promuje PiS, w którego klubie parlamentarnym, jak wie?? gminna niesie, jest co najmniej 50% rozwodników? W jakim to ?rodowisku uczyniono guru z p. Szaniawskiego, wieloletniego konkubenta p. Fr?ckowiak? Nie ujawniam przy tym ?adnych tajemnic, informacje te podaj? masowo gazety kolorowo-plotkarskie i ró?ne portale internetowe. Kiedy prowadzimy my, ?wieccy, dzia?alno?? polityczn?, nie b?dziemy nikogo z naszych wspó?pracowników rozlicza? pod wzgl?dem moralnym, bo nie od tego jeste?my, od tego jest konfesjona?. Wystarczy, ?e b?dziemy wystrzega? si? ludzi, którzy manifestuj? swoim ?yciem "warto?ci" przeciwne warto?ciom, które my wyznajemy, ale Ko?ció?? Czy? liberalizuj?c swoje podej?cie, nie pokazuje zwyk?ym ?miertelnikom, ?e to ca?e moralne nauczaniem to ju? tak nie zupe?nie na powa?nie? Skoro Gosiewski i Szczypi?ska mog? by? ho?ubieni, to, dlaczego iksi?ski albo igrekowski ma by? pot?piany? Ludzie na to wszystko patrz? i wyciagaj? wnioski. Jakie? Takie, jak Pan napisa?.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ciesz? si?.
Wieslaw Tokarczuk
Użytkownik

Postów: 51
Data rejestracji: 12.11.07
Dodane dnia 06-02-2008 17:56
Bardzo si? ucieszy?em, gdy na koniec dyskusji Panowie doszli do porozumienia, gdy? wypowiedzi obu Panów bardzo mi si? podoba?y.
Ja nie dysponuj? tak? wiedz?, z wykszta?cenia jestem le?nikiem. Chodzi o to, co jest jasne i oczywiste dla Panów, dla wi?kszo?ci spo?ecze?stwa to fakty ca?kowicie nieznane lub k?amliwie przekr?cone.
Co do mnie, to od grudnia 2006 roku odczuwam ból, który nie daje mi spokoju - z powodu przemilczania i zak?amywania. Ta cenzura teoretycznie nie istniej?ca, sprawia, ?e nacjonali?ci ukrai?scy mieszkaj?cy w Polsce o?mielaj? si? mówi?, ?e ludobójstwo banderowskie by?o s?uszne i uzasadnione. Prze?om nast?pi?, gdy nacjonalistka z narodu ?emków o nastawieniu pro-banderowskim na pytanie, jak ocenia spalenie ?ywcem w grochowinach Ukrai?ca za to, ?e w tych?e grochowinach wywióz? polsk? rodzin? do miasta z garnizonem niemieckim ratuj?c j? tym samym od rzezi, powiedzia?a - bez chwili wahania: "Poniós? kar? !" Zdrajca poniós? kar? !
Aby z?o zwyci??y?o, wystarczy, aby dobrzy ludzie nic nie robili. W tym przypadku stawk? jest wyhodowanie 70 milionów potworów wychowanych propagandowo tak jak moja znajoma ?emkinia, której, mówi?c na marginesie, za?atwi?em po??dan? prac?. O co mi chodzi ? oprócz uszanowania ofiar chc? dotrze? z informacj? do wszystkich, Polaków czy Ukrai?ców, aby mogli oceni? i wybra?, bo na razie tylko jedn?, zak?aman? wersj? historii otrzymuj?, chc? prze?ama? blokad? informacyjn?, próbowa?em powo?a? instytucj? honoruj?c? Sprawiedliwych Ukrai?ców z Wo?ynia, ale taka inicjatywa wymaga niema?ych ?rodków, a tych nie mam, poparcia szerokiego nie doczeka?em si?. S?uszna inicjatywa, nawet poprawna politycznie, a jednak tradycyjnie - przemilczana. Przy okazji - jest ju? w sprzeda?y internetowej ksi??ka Romualda Niedzielki "Kresowa Ksi?ga Sprawiedliwych 1939 - 1945" - o Ukrai?cach ratuj?cych Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA.
Wi?c próbuj? sposobu ta?szego.
Mój wniosek jest teraz ostatecznie sprawdzany przez prawnika z kresowym rodowodem, zosta? uzupe?niony o powo?anie na obowi?zuj?ce Ukrain? i Polsk? akty prawne, o obecne nazewnictwo wsi, przynale?no?? administracyjn?, prawnik zastanawia si?, czy nie lepiej by?oby wniosek skierowa? do Ambasady Ukrainy, element poezji z wniosku usun??em i w tym tygodniu wniosek pójdzie.
Je?li Panowie pozwolicie, b?d? zamieszcza? tu sprawozdania.
Na koniec informuj?, ?e od 2002 roku Stowarzyszenie Upami?tnienia Ofiar Ludobójstwa z Zamo?cia nie uzyska?o ani jednej zgody w?adz ukrai?skich na postawienie symbolicznego krzy?a - informacja od pana Henryka Konstantynowicza z Zamo?cia. Od 1989 roku zd??ono ustawi? 33 krzy?e, teraz w atmosferze towarzysz?cej gloryfikacji ludobójców nie wypada tam chyba przypomina? o ich ofiarach.
To tylko moje przypuszczenie.
Pozdrawiam.
Wies?aw Tokarczuk
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kto pomo?e mi sformu?owa? wniosek do Konsulatu Ukrainy
RomanK
Użytkownik

Postów: 88
Data rejestracji: 26.05.07
Dodane dnia 06-02-2008 18:08
PaniE Wislawie PrOsba oi krotka informacje na temat inicjatywy Organizacji z zamosci i o dmowie umiejscowienia Krzyzy! Tak, zeby mogla isc w swiat!
BO WLASNEI To mUSI BYC nAGLASNIANE!
Odmowa to celowe i przemylane rzadu administracji Ukrainy! WYkazujace zla wole i falsz w stusunku do werbalnych deklaracji oficjalnych!
PO drugo eKsiega sprawiedliwych to tez niezmiernie wazny dokument...powinno sie publikowac nazwiska tych ludzi! TO nobilituje!
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kto pomo?e mi sformu?owa? wniosek do Konsulatu Ukrainy
RomanK
Użytkownik

Postów: 88
Data rejestracji: 26.05.07
Dodane dnia 06-02-2008 18:16
Panie Wislawie!
Prosze poradzic prawnikowi niech przesle pismo do kilku adresatow, na zasadzie otrzymuja:
ambasador.
konsul
i bezposrednio wojewoda rajona i starosta powiatu czy wojt gminy! I koniecznie NInisterstwo Spraw Zagranicznych RP.
Daje to duze naglosnienie, natychmiast powiadomieni SA WSZYSCY zainteresowani i zaangazowani w sprawe i zobaczy pan kto sie pierwszy odezwie. Malo tego napisanie do wszystkich w taki sposob, ze to samo pismo jest adressowane do adresata i na dole w- Otrzymuje. wykaz wszystkich adresatow..obliguje i zezwala wszystkim na jednoczesne dzialanie:-))) a poniewaz maja inne terminy do zalatwienie..mozna sie bedzie czegos ciekawego dowiedzic o intencjach, poszczegolnych szczebli wladz Ukrainy:-))
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kto pomo?e mi sformu?owa? wniosek do Konsulatu Ukrainy
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 07-02-2008 23:51
Panie Wies?awie!

Bardzo dzi?kuj? za pochlebn? opini?. Je?eli w czym? Panu pomogli?my, moi kontrdyskutanci, czy ja sam, bardzo si? ciesz?. Oczywi?cie, b?dziemy zamieszcza? Pa?skie sprawozdania.

Pozdrawiam

Adam ?miech
Wyślij Prywatną Wiadomość
Strona 1 z 3 1 2 3 >
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014