Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumSierpień 13 2020 04:44:14
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 8
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
PPS-owcy te? gin?li za Polsk?...
PPS-owcy te? gin?li za Polsk?...
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Historia | Z historii Ruchu Narodowego
Autor Szl?zak: potrzebny wi?kszy dystans do Ko?cio?a
ricardopl77
Użytkownik

Postów: 396
Data rejestracji: 01.06.10
Dodane dnia 25-08-2011 21:36
W najnowszym numerze kwartalnika rPolityka Narodowar1; (nr 9, lato 2011) ukaza? si? interesuj?cy wywiad z Andrzejem Szl?zakiem, prezydentem miasta Stalowa Wola, dzia?aczem Ruchu Narodowego, znanym z tego ?e odmówi? w??czenia w Stalowej Woli Syren na rocznic? Powstania Warszawskiego argumentuj?c ?e nie wolno czci? kl?sk.
Zagrozi?, te? ?e miasto zakr?ci kurek z pieni?dzmi dla koszykarzy, je?eli w dru?ynie b?d? grali obcokrajowcy. I s?usznie - kto p?aci ten wymaga...
2 i 3 pa?dziernika zamierza zorganizowa? "symboliczny proces" osób odpowiedzialnych za wywo?anie Powstania Warszawskiego. W o?wiadczaniu, które rozes?a? do dziennikarzy, napisa?: "W ka?dym cywilizowanym pa?stwie oficerowie odpowiedzialni za tak? katastrofaln? decyzj?, jak? by?o wywo?anie Powstania Warszawskiego, stan?liby przed s?dem wojskowym. To nie nast?pi?o nigdy."


Poni?ej fragment wywiadu dotycz?cy jego kondycji w dobie wspó?czesnej.

Toczy si? w tych ?rodowiskach, równie? na ?amach naszego pisma dyskusja, do czego z tradycji endeckiej si?ga?. Dla Pana szczególnie inspiruj?ce s? pogl?dy pierwszych endeków. Kto móg?by by? duchowym patronem polskich narodowców dzi?? Czyje pogl?dy i droga polityczna powinny by? wzorem dla nas r11; ?yj?cych tu i teraz?

- Aktualne s? przede wszystkim pogl?dy gospodarcze. Ca?y dorobek my?li ekonomicznej Ruchu Narodowegor30;

Który jako ca?o?? by? wykazywa?y du?? rozpi?to?? ideow? w kwestii gospodarczejr30;

- Tak, rzeczywi?cie. Mam na my?li jednak grup? profesorsk?: mi?dzy innymi Roman Rybarski, Adam Heydel, Edward Taylor, bracia Grabscy, G??bi?ski. Uwa?am, ?e rzecz? niepowa?n? jest dzisiaj zach?ystywanie si? przez m?odych narodowców Doboszy?skim i jego wynurzeniami ekonomicznymi. Rewizji wymaga te? stosunek do Ko?cio?a.

W jakim kierunku?

- To oczywi?cie bardzo szerokie pytanie. Mnie generalnie bli?sze jest spojrzenie pierwszych endeków ni? rm?odychr1;, a ju? w szczególno?ci nie ONR-u. Potrzebny jest wi?kszy dystans do Ko?cio?a, równie? do religii. Z wielu wzgl?dów. Narodowa Demokracja przez zdecydowanie wi?ksz? cz??? swojej historii by?a si?a modernizacyjn?, d???c? do modernizacji spo?ecze?stwa tak aby sprosta? rywalizacji innych narodów, lepiej rozwini?tych w wielu obszarach. Ko?ció? przez ca?y wiek XIX i wi?ksz? cz??? XX by? si?? modernizacyjn?. Od kilkunastu lat Ko?ció? w Polsce nie jest ju? instytucj? modernizacyjn?.

Na czym dok?adnie polega Pana zdaniem problem z Ko?cio?em?

- Za komuny Ko?ció? chcia? wolno?ci, swobody dyskusji. I to by?a modernizacja w stosunku do w?adz PRL. W czasach zaborów Ko?ció? tworzy? towarzystwa o?wiatowe, towarzystwa trze?wo?ci, kó?ka rolnicze. To te? by?a misja modernizacyjna. A dzisiaj Ko?ció? niczego nie proponuje, je?li chodzi o ide? dla rozwoju spo?ecze?stwa i pa?stwa.

Mo?e Ko?ció? nie potrafi si? odnale?? w sytuacji, kiedy nie musi tworzy?, jak w PRL-u czy pod zaborami, alternatywnych dla pa?stwa instytucji?

- By? mo?e ma Pan racj?. Jednak zak?adaj?c, ?e tak jest, to trzeba stosunek do Ko?cio?a dzisiaj przemy?le?. U nas panuje uleganie pewnym trendom, wida? to dobrze na przyk?adzie szczególnie ojca Rydzyka

Poniek?d taka klerykalizacja by?a bol?czk? spadkobierców narodowej demokracji w III RP: ZChN i LPR.

- Tak. Ojciec Rydzyk pe?ni? wtedy wa?n? rol?. Teraz ju? w mniejszym stopniu. Ale o tym musimy dyskutowa?. Nie mo?na temu ulega?. Polityka dzieje si? tu i teraz. Jak chce si? j? przenosi? w dzieje nadprzyrodzone, to si? ?le ko?czy.

Za: rPolityka Narodowar1;, nr 9 (lato 2011)
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Szl?zak: potrzebny wi?kszy dystans do Ko?cio?a
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 26-08-2011 13:06
Wreszce jaka? jaskó?ka nadziei.smiley
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Szl?zak: potrzebny wi?kszy dystans do Ko?cio?a
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 26-08-2011 13:06
Wreszce jaka? jaskó?ka nadziei.smiley
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Szl?zak: potrzebny wi?kszy dystans do Ko?cio?a
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 26-08-2011 13:06
Wreszce jaka? jaskó?ka nadziei.smiley
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Szl?zak: potrzebny wi?kszy dystans do Ko?cio?a
ricardopl77
Użytkownik

Postów: 396
Data rejestracji: 01.06.10
Dodane dnia 26-08-2011 20:45
A? 3 jaskó?ki?: psmileysmiley
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Szl?zak: potrzebny wi?kszy dystans do Ko?cio?a
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 28-08-2011 01:32
Zmieni?em komputer i jeszcze nie ca?kowicie nad nim panuj?.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014