Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumKwiecień 01 2020 23:00:40
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 6
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
15
15
Marsz Pami?ci w Warszawie - 11.07.2013
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Historia | Historia Polski
Autor Wszystkiemu winien Jaruzelski?
ricardopl77
Użytkownik

Postów: 396
Data rejestracji: 01.06.10
Dodane dnia 15-12-2016 13:29
Aleksander Jab?onowski vel Wojciech Olsza?ski mówi "Stan wojenny da? Jaruzelskiemu potrzebn? si??. Opór narodu by? niewielki. Weszli w nas jak w mas?o". https://www.youtube.com/watch?v=IjAEZ-MVkXk Ale czy rzeczywi?cie za ca?e z?o po 1989, za brak woli oporu spo?ecznego nale?y wini? Stan Wojenny i zduszenie "Solidarno?ci"? A mo?e to wszystko by?a jedna wielka ustawka zmierzaj?ca do realizacji "reform".

Edytowane przez ricardopl77 dnia 15-12-2016 13:36
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Wszystkiemu winien Jaruzelski?
ricardopl77
Użytkownik

Postów: 396
Data rejestracji: 01.06.10
Dodane dnia 15-12-2016 19:40
I jeszcze - jak?e trafne - o?wiadczenie LPR... Szkoda tylko ?e u nas partie m?drzej? dopiero gdy odchodz? z Sejmu: 13 grudnia 1981 r. -

13 grudnia 1981 r. - Zarz?d G?ówny Ligi Polskich Rodzin w 35 rocznic?

W zwi?zku z 35 rocznic? wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, Zarz?d G?ówny Ligi Polskich Rodzin sk?ada wyrazy szczerej wdzi?czno?ci tym wszystkim, którzy okazali geopolityczny realizm, historyczn? refleksj? oraz wielk? odpowiedzialno?? za Polsk? i Polaków w jak?e kluczowym i prze?omowym momencie naszych narodowych dziejów.


Wówczas bowiem, w grudniu 1981 r., jako Polacy, nie dali?my si? sprowokowa? tym, którzy, po raz kolejny, tak bardzo na nas liczyli. Liczyli na to, ?e poleje si? polska krew, ?e spragnieni wolno?ci Polacy, kolejny ju? raz, oddadz? wielk? przys?ug? innym w ich geopolitycznych kalkulacjach, kosztem w?asnych marze? o niepodleg?ej Polsce, kosztem zwyci?stwa rpatriotyzmu kl?skir1; nad rpatriotyzmem rozs?dku i odpowiedzialno?cir1;. By? to przecie? czas tzw. zimnej wojny, militarnej rywalizacji mocarstw (USA i ZSRR), a Polska by?a najwi?kszym i najwa?niejszym sojusznikiem ZSRR w ramach Uk?adu Warszawskiego i pod rz?dami w?adzy komunistycznej funkcjonuj?cej pod pr?gierzem rdoktryny Bre?niewar1;. Nadziej? za? na radzieck? interwencj? w Polsce wykazywa?a szczególnie NRD, licz?ca na zysk w postaci naszych terenów zachodnich od Szczecina po Katowice, oraz Czechos?owacja zainteresowana Kotlin? K?odzk?. Takie by?y wówczas realia geopolityczne, z którymi ka?dy odpowiedzialny Polak powinien si? liczy? i bra? pod uwag?. Intencj? by?o sprowokowanie i skompromitowanie Rosji i Paktu Warszawskiego interwencj? zbrojn? w Polsce.

Dzi?, z perspektywy czasu wiemy, ?e roztropne stanowisko Ko?cio?a z Prymasem Glempem, antyrewolucyjne nastawienie Lecha Wa??sy, ale przede wszystkim odpowiedzialna i trafna, cho? dramatyczna i kosztowna decyzja Genera?a Wojciecha Jaruzelskiego, przekre?li?a i udaremni?a wielce szkodliwe dla Polski, obce kalkulacje. Odrzucili?my ten swoisty rpowsta?czy szanta?r1;, zbyt cz?sto i skutecznie realizowany kosztem Polski.

Nic zatem dziwnego, ?e przeciwko Polsce (a nie przeciwko ZSRR!!!) wprowadzono sankcje, jako ukaranie Polaków za niewykonanie okre?lonego scenariusza, a Ko?ció? i ówcze?ni decydenci w sposób ci?g?y i bezwzgl?dny s? atakowani za udaremnienie rewolucji, na któr? tak bardzo liczono. Okazali?my si? odporni na plany obcych gabinetów i sztabów. Ciekaw? i trafn? ilustracj? postawy pewnych grup wobec Polski na Zachodzie jest artyku? pt. rJeste?my wszyscy polskimi katolikamir1; zamieszczony 22 grudnia 1981 r. w paryskim dzienniku rLe Matinr1;, którego autorem jest Bernard Henri-Levy: rOczywi?cie p. Levy nie chce przez to powiedzie?, ?e jest naprawd? katolikiem, a ju? zw?aszcza katolikiem polskim. Z artyku?u jego wynika, ?e cieszy si? on tylko tym, ?e pod sztandarem katolicyzmu budzi si? w Polsce rpomrukr1;, r1;rewoltar1;, których oblicze jest rradykalner1;. Wynika tak?e i to, ?e owa rewolta jest celem samym w sobie, ?e nie ma ona nic okre?lonego ze sob? przynie??, ?e jest r11; ca?kowicie, po trockistowsku r11; walk? dla walki i rewolucj? nieustaj?c?. rKto powiedzia? r11; pyta p. Levy r11; ?e ten polski zryw ma cokolwiek osi?gn???r1;. Ma tylko przynie?? ferment, chaos i anarchi?r1;. (J?drzej Giertych rOPOKAr1; nr 17, Londyn, grudzie? 1982 r.).

Jak?e to aktualne, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy to sprawuj?cy w?adz? PiS, pod pozorem patriotyzmu i katolicyzmu, kontynuuje tamte, szkodliwe dla Polski, zamierzenia: pobudzaj?c i wspieraj?c radykalne nastroje, g?osz?c rewolucyjne has?a, depcz?c prawo i normy sprawowania w?adzy, kultywuj?c polskie kl?ski i historyczne k?amstwa, obni?aj?c rang? Polski w ?wiecie, dbaj?c o wysoki poziom emocji w imi? siania fermentu, chaosu i anarchii, dziel?c Polaków i powoduj?c polityczn? izolacj? naszej Ojczyzny.

Dzie? 13 grudnia 1981 r. postawi? jednych przeciw drugim - odpowiedzialnych i rozs?dnych przeciw nieodpowiedzialnym i nierozs?dnym, tych, co maj? polskie obowi?zki, przeciw tym, co tylko tak im si? wydaje. Zróbmy wszystko, aby tych drugich by?o jak najmniej i aby im odebra? wp?yw na bieg polskich spraw, niech nie szkodz? wi?cej Polsce!

Zarz?d G?ówny Ligi Polskich Rodzin, Warszawa 13 grudnia 2016 r

Edytowane przez ricardopl77 dnia 15-12-2016 19:42
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014