Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 29 2020 04:50:34
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
17
17
Marsz Pami?ci w Warszawie - 11.07.2013
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Historia | Historia Polski
Autor RN po eurowyborach
SecretLegionsPL
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 132
Data rejestracji: 28.04.10
Dodane dnia 26-05-2014 00:19
- Osi?gn?li?my wzgl?dny sukces. Ruch Narodowy ?yje, walczy i do niego nale?y przysz?o?? - powiedzia? w niedziel? wieczorem, po og?oszeniu sonda?owych wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego Artur Zawisza, lider listy RN w okr?gu ?l?skim. Wed?ug sonda?owego badania Ruch Narodowy zdoby? 1,5 proc. g?osów i nie przekroczy? progu wyborczego. - Osi?gn?li?my wzgl?dny sukces - jeste?my jednym z dziewi?ciu ogólnopolskich komitetów, który nie jest na pozycji straconej, ale przeciwnie, jest na ?cie?ce rozwojowej. Wdzi?czni jeste?my dziesi?tkom tysi?cy Polaków, którzy oddali na nas g?osy, a jednocze?nie z pokor? musimy przyj?? te rezultaty, które jeszcze nie s? na miar? naszych oczekiwa? - powiedzia? Zawisza po og?oszeniu sonda?owych wyników, zwracaj?c si? do cz?onków i sympatyków ugrupowania zgromadzonych w warszawskiej Cafe Niespodzianka.

Zaznaczy?, ?e Ruch dzia?a od niedawna, bez finansowania z bud?etu pa?stwa oraz bez struktur, jakie maj? partie polityczne. Dzi?kowa? te? wyborcom oraz osobom, które zaanga?owa?y si? w kampani? wyborcz? RN. - Dzisiaj nic si? nie ko?czy, dzisiaj wszystko si? zaczyna - podkre?li? Zawisza, za co zosta? nagrodzony oklaskami. - Gratuluj? wam i dzi?kuj? za wysi?ek i prac?, któr? wszystkie nasze ?rodowiska wspólnie w?o?y?y w to, ?eby?my pozyskali to zaufanie, ?eby?my zbudowali komitet i ?eby?my wyst?pili w tej rywalizacji o poparcie, o zaufanie pod naszym szyldem, z naszym w?asnym komitetem. To jest nasz pierwszy sukces. To jest dopiero pocz?tek naszej drogi - powiedzia? do zgromadzonych na wieczorze wyborczym Krzysztof Bosak, jedynka na li?cie RN z Warszawy. Bardziej sceptyczny wobec wyniku RN by? inny z liderów ugrupowania Robert Winnicki, który kandydowa? z listy w okr?gu ma?opolskim. - Ten wynik nie by? sukcesem, bo jest po prostu za niski - powiedzia?. Zaznaczy? jednak, ?e dzi?ki wyborom do PE Ruchowi uda?o si? wypromowa? jego szyld, a tak?e udowodni?, ?e istnieje grupa wyborców gotowych go poprze?. Doda? te?, ?e liczy, i? praca osób zaanga?owanych w kampani? wyborcz? "b?dzie procentowa? w przysz?o?ci". Winnicki zapowiedzia?, ?e ju? w najbli?szych dniach rozpocznie si? budowa "regularnych struktur Ruchu". "W kontek?cie przysz?orocznych wyborów do parlamentu polskiego trzeba b?dzie pomy?le? o budowie partii politycznej; mamy takie ambicje" - powiedzia? Winnicki. Bosak nawi?za? te? do ?mierci gen. Wojciecha Jaruzelskiego. - To te? jest zwiastun radykalnej zmiany, o której mówili?my. Pami?tam, jak od wielu lat zbierali?my si? 13 grudnia pod domem genera?a Jaruzelskiego, ??daj?c sprawiedliwo?ci, której nie mogli?my si? doczeka?. Dzi? tym symbolem radykalnej zmiany jest to, ?e genera? Jaruzelski odszed?. To pewien znak, który pokazuje, ?e dzisiejszy dzie? nie jest przypadkowy - powiedzia? Bosak.

http://www.polskatimes.pl/artykul/3449729,ruch-narodowy-po-eurowyborach-bosak-smierc-jaruzelskiego-to-znak-i-zwiastun-radykalnej-zmiany,id,t.html


Czo?em Wielkiej Polsce

Edytowane przez SecretLegionsPL dnia 26-05-2014 00:20
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: RN po eurowyborach
ricardopl77
Użytkownik

Postów: 396
Data rejestracji: 01.06.10
Dodane dnia 26-05-2014 01:33
1,5 % to b. s?aby wynik, nawet jak na parti? która startuje po raz pierwszy. Ale mo?na by?oy robi? sobie jakie? mgliste nadzieje, gdyby nie fakt, ?e mamy do czynienia z Ruchem, dla którego wi?kszym problemem jest gen. Jaruzelski ni? sprawy aktualne. Jak s?usznie wytkn??a im prof. Anna Ra?ny ?e nie prowadz? m?odzie?y pod dom niejakiego Balcerowicza - sprawcy naszych nieszcz???.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: RN po eurowyborach
smutny Polak
Użytkownik

Postów: 23
Data rejestracji: 21.05.14
Dodane dnia 26-05-2014 14:49
No to teraz inne spojrzenie.

RN zdoby? 1.5 % g?osów . Nie spodziewa?em si? du?o wi?cej. Ale to jest i tak sto kilkadziesi?t tysi?cy ludzi. I ton jest jaki? sukces. Co wi?cej RN pojawi? si? w mediach i zaprezentowa? si? ca?kiem przyzwoicie. Bez krzyku bez ha?asu , w sposób stonowany . Dlatego dostali ode mnie kredyt zaufania.
Zobaczymy jak pójdzie budowa struktur partyjnych i organizacji.

To, ?e bli?ej im do ONR ni? do programu SN jest faktem ale oni s? m?odzi i jak ka?dy m?ody cz?owiek nie s?ucha tego co do niego mówi? starsi. I jak ka?dy m?ody cz?owiek jest troch? radykalny.

Jak dla mnie sposób post?powania z RN jest prosty :
- wspó?pracowa? ,tonowa? wypowiedzi , powoli wp?ywa? , zasila? do?wiadczeniem, zasila? ich lud?mi z wykszta?ceniem i pozycj? o narodowych pogl?dach, budowa? komórki , zespo?y , ko?a. ?atwiej to przebijanie b?dzie sz?o u nich ni? w jakiejkolwiek innej partii.
To mój pogl?d
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: RN po eurowyborach
ricardopl77
Użytkownik

Postów: 396
Data rejestracji: 01.06.10
Dodane dnia 26-05-2014 15:07
"Tonowa? wypowiedzi" - to troch? jak z Korwinem. "Pan Prezes wcale nie powiedzia? tego co powiedzia?"smiley
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014