Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLipiec 14 2020 16:08:56
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 6
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
2
2
11 lipca 2009 r. w Pabianicach
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Aktualności | Świat
Autor Sanocki: Rosjo wyci?gamy r?k?!
ricardopl77
Użytkownik

Postów: 396
Data rejestracji: 01.06.10
Dodane dnia 31-05-2017 01:49
Pose? Janusz Sanocki (wybrany z listy KUKIZ,15, obecnie niezale?ny) o pomnikach ?o?nierzy Armii Czerwonej: Fa?szywa ?wiadomo?? nie mo?e stanowi? podstawy zdrowej polityki. Rosja nie zniknie z mapy ?wiata. Rozumny polski polityk powinien budowa? dobre relacje mi?dzy naszymi narodami. A te musz? opiera? si? na wzajemnym szacunku.
Ca?o?? tutaj: https://konserwatyzm.pl/artykul/24690/sanocki-rosjo-wyciagamy-reke/
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Sanocki: Rosjo wyci?gamy r?k?!
Stas
Użytkownik

Postów: 103
Miejscowość: Olsztyn
Data rejestracji: 04.09.15
Dodane dnia 02-06-2017 01:10
Panie Giw So??enicyn pisa? na zlecenie Jankesów i ?ydów a 200 lat razem to jego zemsta za to ?e usuni?to jego program z TV a telewizj? mieli w wi?kszo?ci ludzie pochodzenia ?ydowskiego. Ta ksi??ka nie odbiega wiele od pierwszej jest tylko wspomniane o syjonizmie ale o jego zbrodniach nic tylko zbrodniach ?ydów deklaruj?cych si? za komunistów którymi nie zawsze szczerze si? deklarowali.Tak samo niema nic o szkodliwej dzia?alno?ci Georga Sorosa w Rosji nic o Eskinie,Kedmim i Satanowskim tym triumwiratowi syjonistów niema te? nic o Anatoliju Czubajsie bardzo czarnym charakterze. Uwa?am ?e admin nie powinien zamieszcza? tego tego tekstu bo jest k?amliwy i zachwala Jankeskich agentów oraz zaprza?ców i idiotów. A chodzi mi w?a?nie o te zdania :

(W 1970 r. nagrod? Nobla w dziedzinie literatury, za ca?okszta?t twórczo?ci otrzyma? rosyjski pisarz Aleksander So??enicyn. So??enicyn by? ?o?nierzem Armii Czerwonej r11; takim samym jak te 600 tys., które poleg?o walcz?c z Wehrmachtem w Polsce. Doszed? ze swoj? jednostk? a? do Prus, gdzie NKWD aresztowa?o go za krytykowanie Stalina. Sp?dzi? 8 lat w ?agrach. Ju? po otrzymaniu Nobla wyda? swoje wielkie dzie?o rArchipelag Gu?agr1; opisuj?ce potworne ?ycie w sowieckich ?agrach.)

To ewidentnie wygl?da na nobla politycznego po to aby ZSRR i wielonarodowym komunistom dokopa? a nie chodzi tu o styl ju? w ogóle wspó?czucie tych wielu niewinnych ludzi w gu?agu tylko o pos?u?enie si? nim.

(W swej publicystyce So??enicyn odwo?ywa? si? do prostego etycznego nakazu: rNie k?ama?!r1;. ?adnych powsta?, ?adnej konspiracji r11; po prostu nie k?ama?! Podobne przes?anie w swojej genialnej ksi??ce rI powraca wiatrr1; zawar? inny sowiecki dysydent r11; W?odzimierz Bukowski.)
Nie wierz? w to ?e So??enicyn by? prawdomówny je?li nie k?ama? to zataja? pewnie nie wygodne tematy bo u niego wida? jak i u takich osobników jakich w Polsce mnóstwo pierdolec na punkcie komunizmu ale atlantyzm ok by? dla So??enicyna o jego stosunek do syjonizmu ci??ko wywnioskowa?.
A dalej Sanocki promuje Jankeskiego Agenta Bukowskiego atalntyst? by? mo?e i syjonist?.

(Dzia?alno?? rosyjskich dysydentów i ich ksi??ki, które dociera?y do nas w po?owie lat 70. mia?y wp?yw na stan polskich umys?ów. Powoli zaczyna?a kie?kowa? ?wiadomo??, ?e metoda walki nie mo?e polega? na zbrojnym powstaniu, a na postawie etycznej. I ?e nale?y rozró?ni? miedzy Rosj?, a komunizmem.)
Nie koniecznie rosyjskich tylko z obywatelstwem ZSRR ale nie o narodowo?? tu chodzi ale o przekonania a jak Sanocki zachwala Bukowskiego to ?miem twierdzi? ?e chodzi o atalntystów i syjonistów a by?a te? i inna opozycja na przyk?ad Pamiat odwo?uj?cy si? do Rusi?skiego nacjonalizmu antyatalntycki i antysjonistyczny.

(I oto przyszed? koniec ZSRR, który rozwi?za? si? samoczynnie równie? pod naciskiem samych Rosjan. Trzeba to jasno powiedzie?, ?e gdyby Rosjanie en masse byli zainteresowani w podtrzymaniu komunizmu, do dzi? ?yliby?my w jakiej? jego formie. To rosyjskie elity intelektualne i polityczne r11; oczywi?cie, ?e komunistycznego chowu, bo jaki mia? by? w pa?stwie totalitarnym r11; postanowi?y zerwa? z komunizmem i zlikwidowa? ZSRR.)
Sanocki pierdoli wi?kszo?? Rosjan tych antykomunistyczny opowiada?a si? zmian? ustroju nazwy kraju i hymnu a nie rozwi?zaniem ZSRR na 14 krajów nawet w najgorszym wed?ug nich przypadku do Noworosja na Ukrainie Abchazja razem z miastem Batumi oraz cz??? obwodu Mochylewskiego z miastem Bobrobujsk. Ale i oni nie opowiadali si? za liberalizmem gospodarczym i likwidacj? pa?stwa opieku?czego.
A po drugie wielu Rosjan i wiele innych narodów ZSRR by?o za podtrzymaniem komunizmu po upadku ZSRR wielu si? na niego nawróci?o b?d? uwa?a?o komunizm i za mniejsze z?o ni? atlantyzm,syjonizm,liberalizm.
Czemu dawa?o i daje wyraz w wyborach prezydenckich i parlamentarnych bo wygrywaj? komuni?ci nacjonali?ci a pacho?y osi Anglo-Ameryka?skiej oraz ?ydów syjonistów ?ydów libera?ów i ?ydów syjo-libera?ów nie przekraczaj? progów wyborczych tak by?o od pocz?tku.
Partia Nasz Dom Rosja Czernomerdina nigdy nie by?a przed komunistami, nacjonalistami i innymi formacjami patriotycznymi tak samo Jab?ako Jawli?skiego tylko wybory jak i sonda?e przez i pod nich robione by?y fa?szywe.
Jak równie? to ?e Jelcyn przegra? w 1996 nie tylko z Ziuagnowem ale te? z ?yrinowskim Lebiedziem nie wiem czy te? nie z wcze?niej wspomnianym Jawli?skim tylko wybory sfa?szowano.
Tak samo Putin i jego partia nie maj? takiego wzrostu zaufania jak mówi? komuni?ci i nacjonali?ci maj? wi?ksze mo?e kilka uczciwych osób Jednej Rosji ma podobne do nich.
Te rosyjskie elity intelektualne o co postanowi?y o zerwaniu z komunizmem i likwidacji ZSRR o których Sanocki pisze to agenci to CIA,M16, oraz zaprza?cy i totalni idioci a od 1991 rosyjscy byli w znakomitej wi?kszo?ci tylko z obywatelstwa a cz??ciowo b?d? nawet i tyle nie z pochodzenia.
Likwidacji ZSRR jak i odrzucenia komunizmu wprowadzenia kompradorskiego kapitalizmu dokonali bez zgody Rosjan i innych narodów ZSRR bo.
W referendum ludowym 17 marca 1991 roku zdecydowana wi?kszo?? mieszka?ców Rosji zdecydowa?a si? za zachowaniem ZSRR tak samo mieszka?ców Bia?orusi oraz Noworosji na Ukrainie razem z Krymem i Abchazji.
Dlatego na mocy referendum Zdecydowana wi?kszo?? je?li nie ca?a Bia?oru? powinna by? z??czona z Rosj? oraz ca?? Noworosja,Naddniestrze i Abchaza.
Wi?kszo?? Rosjan i innych narodów ZSRR by?a za zachowaniem komunizmu a ci co byli przeciw komunizmowi to w wi?kszo?ci opowiadali si? nie komunistycznym socjalizmem kontynuacj? pa?stwa opieku?czego za szersz? demokracj? b?d? monarchi? konstytucyjn? w absolutnej mniejszo?ci byli ludzi o pogl?dach podobnych do Czubajsa Niemcowa Burbulisa itp itd.
Uwa?am ?e opublikowanie takiego tekstu bez wypunktowania k?amstwa to kolejny skandal na tej stronie a to ?e by? z MP to kolejny dowód szkodliwego dzia?ania Jana Engelgrada takich dwóch szkodników co pisz? w MP jak Zbigniew Lipi?ski i Maciej Eckardt.
Ale dra?ni mnie ?e admin pozwala to bez punktowania tu promowa? i to nie pierwszy raz takie skandale maj? tu miejsce.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN






















Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014