Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 30 2020 22:35:37
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 7
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
8
8
Mordy UPA
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Aktualności | Świat
Autor Ameryka potrzebuje wasali a nie konkurencji euro
Stas
Użytkownik

Postów: 103
Miejscowość: Olsztyn
Data rejestracji: 04.09.15
Dodane dnia 06-09-2015 13:13
2011-12-20
Wed?ug Putina Ameryka potrzebuje wasali a nie konkurencji euro, która mog?aby doprowadzi? do straty pozycji dolara jako ?wiatowej waluty rezerwowej i tym samym uczyni? z USA takiego samego bankruta, jakim obecnie jest Grecja (proporcjonalnie mniej zad?u?ona ni? Stany Zjednoczone). Putin stanowczo odrzuci? wszelkie ??dania skasowania ostatnich wyborów przez t?umy demonstruj?ce od kilku dni.
Na protesty odpowiedzia? pojednawcz? pi?ciogodzinn? audycj? telewizyjn? w czasie której odpowiada? on na pytania publiczno?ci i tym samym wykaza? si? dobr? pami?ci? i orientacj?. Mi?dzy innymi Putin oskar?y? USA o udzia? w morderstwie Moammara Qadhafi. Borys Makarenko, komentator w Moskwie, uwa?a, ?e ust?pstwa Putina by?y nie do pomy?lenia bez ostatnich protestów na ulicach miast Rosji.
Bez w?tpienia w dniu 4 Mmrca 2012 Putin wygra wybory na prezydenta i prawo kandydowania w nast?pnej kadencji do 2024 roku. Wygl?da na to, ?e pod w?adz? Putina polityka zagraniczna Rosji b?dzie stwarza? problemy osi USA-Izrael na Bliskim Wschodzie i przeszkadza? w planach zmiany re?ymu w Teheranie, nawet za pomoc? interwencji zbrojnej, w??cznie z atakami broni nuklearnych.
Pierwsza dekada strefy monetarnej euro powi?za?a pa?stwa cz?onkowskie w dynamiczny system finansowy wolny od troski o zmiany w warto?ci rynkowej walut indywidualnych pa?stw cz?onkowskich takich jak drachma, lira, peseta, i escudo. System ten pozostawi? poszczególne rz?dy pa?stw cz?onkowskich nie kontrolowane warto?ci? rynkow? ich waluty wobec mo?liwo?ci nadmiernego zad?u?enia i upad?o?ci. Pierwszym przyk?adem jest Grecja i jej problemy bud?etowe, wobec których banki, fundusze emerytalne i kompanie asekuracyjne w pó?nocnej Europie zacz??y stosowa? ostro?no?? i odmawia? bankom greckim kredytu.
Pami?tam polsk? karykatur? z XVI wieku pod tytu?em rLament z Powodu ?mierci Kredytur1;. Ju? wtedy rozumiano tego rodzaju trudno?ci powoduj?ce niepokój inwestorów i unikanie pa?stw, których gospodarka jest nawiedzona brakiem kredytu. Obecnie wielu inwestorów unika pa?stwa po?o?one w po?udniowej cz??ci strefy euro. Inwestorzy ci maj? wi?cej zaufania do gospodarki i finansów pa?stw cz?onkowskich w pó?nocnej cz??ci kontynentu.
Naturalnie spadek warto?ci euro poci?ga za sob? spadek cen eksportowych towarów Europy zachodniej i po?udniowej. Nic dziwnego, ?e w pa?dzierniku ten stan rzeczy wp?ywa? na eksport z USA do Europy. Najwa?niejszy jest obecny stan kredytu wewn?trz strefy euro gdzie inwestorzy w cz??ci pó?nocnej unikaj? transakcji bonami pa?stwowymi na po?udniu tej?e strefy. Cytowany jest Carsten Brzeski, ekonomista ING Banku w Amsterdamie, który uwa?a, ?e obecna strata zaufania potrwa d?u?ej ni? b?d? trwa?y przyczyny obecnych trudno?ci kredytowych. Na marginesie ciekawe czy nazwisko Brzeski w Amsterdamie pochodzi z fali ma??e?stw ?o?nierzy polskich z Holenderkami z ko?cem IIW?.
Przy obecnych nastrojach zapowiada si? d?ugi okres trudno?ci uzyskania taniego kredytu przez s?absze pa?stwa w po?udniowej cz??ci strefy monetarnej euro. Tak na przyk?ad Fundusz Emerytalny Firmy Transport Przemys?owy (rTransport Industry of the Netherlandsr1;) pozby? si? greckich, hiszpa?skich i w?oskich bonów. Patrick Groenendijk, g?ówny urz?dnik inwestycyjny, odpowiedzia? na pytanie rkiedy b?dzie inwestowa? znowu na rynku w?oskich papierów warto?ciowychr1;:rJe?eli mam by? szczery to gotów jest to uczyni? dopiero w chwili kiedy W?ochy wyjd? ze strefy euro i wróc? do swojej w?asnej monety liry.r1;
Ocena ta potwierdza opini? ?e zapowiada si? d?ugi okres trudno?ci uzyskania taniego kredytu przez s?absze pa?stwa w po?udniowej cz??ci strefy monetarnej euro. Ten stan rzeczy potwierdza opini? szerz?c? si? w Polsce wyra?on? s?owami Jaros?awa Kaczy?skiego, ?e obecnie przyst?pienie Polski do strefy monetarnej euro by?oby dla Polski r1;samobójstwem gospodarczymr1;.
Autor:Cyprian Iwo Pogonowski

Edytowane przez Stas dnia 18-10-2015 02:20
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014