Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 19 2020 08:07:41
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 11
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
2
2
Irak
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Aktualności | Świat
Autor Dominowanie Ameryki ?aci?skiej przez USA s?abnie
Stas
Użytkownik

Postów: 103
Miejscowość: Olsztyn
Data rejestracji: 04.09.15
Dodane dnia 06-09-2015 13:09
2012-04-18
Czas poka?e czy faktycznie zbli?a si? koniec dominowania Ameryki ?aci?skiej przez USA. Prasa w USA z 16 kwietnia 2012 donosi o irytacji Waszyngtonu z powodu rró?owego przyp?ywur1; populistycznych ideologii w?ród Indian wybieranych na prezydentów w Wenezueli oraz w Peru gdzie odbywa si? proces upa?stwawiania pól naftowych i kasowanie kontraktów z firmami z naftowymi w USA. Hugo Chaves i Evo Morale solidaryzuj? si? z Fidelem Castro oraz krytykuj? napad USA na Irak i s? przeciwni wojnie przeciwko Iranowi, któr? to wojn? chce sprowokowa? Izrael jako cz?onek osi USA-Izrael na Bliskim Wschodzie.
Stosunkom USA z po?udniowymi s?siadami zaszkodzi?o obalanie legalnie wybranych prezydentów w Chile i w Haiti oraz skrytobójczy atak na prezydenta Chavezr17;a w Wenezuleili w kwietniu 2002 jak te? w 2005 roku nawo?ywanie do przy??czenia si? pa?stw Ameryki po?udniowej do rOchotniczej koalicjir1; (Coalition of the Willingr1;) do napadu na Irak co trafi?o na zdecydowany opór jak i fiasko polityki rzjednywania serc i umys?ówr1; oraz wywo?a?o ideologiczny rró?owy przyp?ywr1; w?ród przywódców w Equadorze, Argentynie i w Boliwii przy jednoczesnym wzro?cie oporu Indian, którzy w 1998 roku skutecznie poparli Hugo Chavezr17;a a w 2002 Luiza Ignacio Lula da Silna w Brazylii a nast?pnie Evo Moralesr17;a w Boliwii w przeciwie?stwie do prezydenta Alvaro Uribe w Kolumbii.
Uribe pokona? oponenta r11; przeciwnika USA Carliosr17;a Gaviria ale popiera dobre stosunki handlowe z Chavezr17;em w Wenezueli.- bohaterem biedoty r11; g?ównie Indian, którym udost?pnia s?u?b? zdrowia i nad którymi roztacza opiek? spo?eczn? oraz daje im popraw? warunków mieszkaniowych w ramach sprawiedliwo?ci spo?ecznej przy jednoczesnej rprzejrzysto?cir1; wobec prawa, wobec której propaganda oraz sabota? USA przeciw Chalezr17;owi s? pe?ne hipokryzji.
Nic dziwnego, ?e Chavez nazywa? prezydenta Bushr17;a rMr. Danger.r1; Wysoka cena paliwa naturalnie wzmacnia pozycj? Chavezr17;a popieranego przez Argentyn?, Brazyli?, Uruguay i Boliwi?. Natomiast niedawno Brazylia nie pozwoli?a USA pos?a? nawet tylko obserwatora w czasie spotkania u szczytu pa?stw Arabskich i ?aci?skich w Brazylii.
Dominowanie Ameryki ?aci?skiej przez USA najwyra?niej s?abnie mimo w przesz?o?ci skutecznie dokonanych przewrotów takich jak w Gutemali i w Chile oraz inscenizowania krwawych wojen domowych w Ameryce Centralnej jakoby dla dobra Waszyngtonu, W rezultacie sonda?e opinii publicznej Ameryce ?aci?skiej w 85% negatywnie oceniaj? na przyk?ad napad USA na Irak.
Upadek Zwi?zku Sowieckiego w 1990 roku spowodowa? w Waszyngtonie iluzj? jakoby szerz?cej si? akceptacji wp?ywów USA w Ameryce ?aci?skiej mimo braku tam post?pu w sprawiedliwo?ci spo?ecznej tak?e z powodu dobrych stosunków ka?dego z tych krajów z komunistyczn? Kub?.
Opór przeciwko izolacji Kuby stanowi? g?ówne kryterium oporu przeciwko uleg?o?ci tych krajów wobec Waszyngtonu. Zwalczanie handlu narkotykami za pomoc? spryskiwania terenów ?rodkami chemicznymi spowodowa?o wielkie szkody ?rodowiska i szerzenie si? chorób w?ród ka?dego miejscowej ludno?ci, zw?aszcza Indian, którzy ??daj? odszkodowa? i niezale?no?ci ich krajów od dominacji i hegemonii USA.
Dominacja ta polega?a g?ównie na kolaboracji z USA i miejscowych si? zbrojnych zw?aszcza w Ekwadorze, Peru i Paraguayr17;u, która to kolaboracja spowodowa?a nawet zniszczenie tradycyjnego rolnictwa w wielu okolicach oraz bogacenie si? 5% ludno?ci kolaborantów z USA kosztem innych przy jednoczesnych sta?ych trudno?ciach otworzenia rynku USA na produkty Ameryki ?aci?skiej.
W dniu 15 kwietnia 2012 zako?czy?o si? spotkanie u szczytu rPó?kuli Zachodniejr1; w Kolumbii w?ród niezgody, co do sposobów prowadzenia wojny przeciwko narkotykom oraz w sprawie bojkotowaniu Kuby przez USA. Brazylia wraz z innymi pa?stwami oskar?a USA o rekspansjonizm monetarnyr1; oraz o stwarzanie trudno?ci w sprawie legalizacji narkotyków.
Jednocze?nie i pechowo wybuch? skandal 16 cz?onków obstawy prezydenta Obamy, którzy nie tylko sprowadzili sobie prostytutki do hotelu, ale pok?ócili si? z nimi o wysoko?? zap?aty za ich us?ugi seksualne. Sta?o si? to w historycznym mie?cie Kartagena. Jedenastu ochraniarzy prezydenta zosta?o odes?anych do USA. Jeden z pozosta?ych ochraniarzy zosta? przy?apany jak próbowa? zatrzyma? prostytutk? w swoim pokoju hotelowym, wed?ug rozmowy lokalnej policji i przewodnika turystycznego nazwiskiem Rudolfa Galvis z agencj? prasow? Reutera.
Zdarzenie to uwa?a si? za bardzo szkodliwe w pe?nym napi?? rspotkaniu u szczytur1; przy jednoczesnych trudno?ciach uzyskania podpisów wszystkich uczestników pod wspólnym komunikatem. Natomiast prezydent Evo Morale powiedzia?: rJak to jest mo?liwe ?eby przedstawicielstwo Kuby by?o nieobecne na spotkaniu u szczytu Pó?kuli Zachodniej?r1; Z tego te? powodu prezydent Equadoru, Rafael Correa zbojkotowa? spotkanie i pozosta? w domu swoim z poparciem Daniela Ortegi, z Nicaraguy, który powiedzia?, ?e jest najwy?szy czas ?eby USA szanowa?o wszystkie pa?stwa Ameryki ?aci?skiej.
Prezydent Obama stara? si? by? pojednawczy, za co na pewno b?dzie gorzko krytykowany przez jego przeciwników w jego kampanii wyborczej w walce o jego drug? kadencj?. Szanse prezydenta Obamy poprawiaj? ataki jego przeciwników na wydatki zwi?zane z opiek? spo?eczn? i jego próby obci??ania najbogatszych Amerykanów proporcjonalnymi podatkami dochodowymi zniesionymi przez prezydenta Bushr17;a jaki i za to, ?e nie dosy? walczy przeciwko zbli?aj?cemu si? ko?cowi dominowania Ameryki ?aci?skiej przez USA.
By? mo?e obecne uniezale?nianie si? pa?stw Ameryki ?aci?skiej od USA oka?e si? najwa?niejszym zrywem tego rodzaju od czasów Simona Bolivarr17;a 1783-1830 bohatera walk o wyzwolenie Ameryki ?aci?skiej spod w?adzy Hiszpanów.
Autor:Iwo Cyprian Pogonowski

Edytowane przez Stas dnia 20-09-2015 17:46
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014