Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumListopad 27 2020 12:19:06
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 7
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
19
19
UNSO-OUN UPA
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Aktualności | Świat
Strona 2 z 2 < 1 2
Autor RE: Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 13-04-2008 00:25
Obywatel brytyjski oskar?ony o zbrodnie wojenne w Chorwacji.
10.04.2008, 16:20:56

Przebywaj?cego w Wielkiej Brytanii Serba Milorada Pejica oskar?ono o zbrodnie wojenne. O tym, jak podaje Sky News, mowa w o?wiadczeniu serbskiego prokuratora, badaj?cego podobne zbrodnie.
Jak wykaza?o ?ledztwo, Pejic w 1991 roku uczestniczy? w zamordowaniu oko?o 200 Chorwatów na fermie w po?o?onej niedaleko od Vukovaru wsi Ov?ara.
Pejic, maj?cy brytyjskie i chorwackie obywatelstwo, pracuj?cy w Wielkiej Brytanii jako ?lusarz, zosta? zatrzymany 19 marca na lotnisku w Belgradzie. Wed?ug aktu oskar?enia, nale?a? on do zbrojnych formacji Vukovaru, które s? obarczane odpowiedzialno?ci? za morderstwa.
Wcze?niej, jak podaje BBS News, w tej sprawie serbski s?d skaza? na ró?nej d?ugo?ci kary 14 ludzi. Oprócz tego by?y serbski genera? Mile Mrk?i? by? skazany przez trybuna? w Hadze na 20 lat wi?zienia za to, ?e nie zapewni? ochrony chorwackim je?com wojennym, co pozwoli?o serbskim zbrojnym formacjom rozprawi? si? z nimi. W Hadze by? os?dzony tak?e podw?adny Mrk?i?a.

http://www.lenta.ru/news/2008/04/10/serbian/


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004

Edytowane przez Marzena Zawodzinska dnia 29-04-2008 22:56
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 29-04-2008 22:55
Jak podaje Lenta.ru na podstawie France Presse, UE i Serbia podpisa?y dzisiaj porozumienie o zbli?eniu, które stanowi pierwszy krok w stron? wst?pienia Serbii do unii. Wi?cej na ten temat jutro. Teraz r?ce mi opad?y..."Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004

Edytowane przez Marzena Zawodzinska dnia 29-04-2008 22:58
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 30-04-2008 16:46
Tadicz i spó?ka robi? to, za co im p?ac?. W takich terminach i z tak? szybko?ci?, jaka wed?ug ich rozeznania pozwoli im nie podzieli? losu Dzindzicza. Tylko ?e je?li sami Serbowie tego nie rozumiej?, to nikt im nie pomo?e.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 30-04-2008 21:16
Otó? to! Mam jeszcze cie? nadziei, ?e zrozumiej?... Chocia? ostatnie doniesienia nie napawaj? optymizmem.


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 30-04-2008 23:20
Serbia podpisa?a porozumienie o zbli?eniu z UE
29.04.2008, 22:13:08

UE i Serbia we wtorek podpisa?y porozumienie o zbli?eniu, które stanowi pierwszy krok w stron? wst?pienia ba?ka?skiego pa?stwa do Unii Europejskiej - podaje agencja France Presse.
Porozumienie jednak nie zosta?o ratyfikowane przez pa?stwa - cz?onków Unii w zwi?zku ze sprzeciwem Belgii i Niderlandów, które ??daj? od Serbii aresztowania by?ego lidera bo?niackich Serbów Ratko Mladi?a i jego oddania przed Mi?dzynarodowy Trybuna? Karny do spraw zbrodni wojennych.
Mimo tego szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Serbii Vuk Jeremi? ju? nazwa? podpisanie porozumienia "historycznym" i wyrazi? przekonanie o nieuchronnym wst?pieniu jego kraju do UE.
Jak Jerei?, tak niedawno wybrany prezydent Serbii Borys Tadi? wcze?niej niejednokrotnie wzywali UE do podpisania porozumienia o zbli?eniu. Jak zaznacza agencja, w nadchodz?cych wyborach powszechnych, które powinny si? odby? 11 maja, ten polityczny krok mo?e sta? si? jednym z kluczowych czynników zwyci?stwa proeuropejskiej Demokratycznej Partii, kierowanej przez Tadi?a, nad nacjonalistami, których wspiera pe?ni?cy obowi?zki premiera Serbii Vojislav Ko?tunica.
Ko?tunica poda? si? do dymisji na pocz?tku marca, po tym jak serbski rz?d odrzuci? projekt rezolucji parlamentu w sprawie Kosowa, po czym zosta? rozwi?zany i wyznaczono nadzwyczajne wybory parlamentarne. Ko?tunica zajmuje stanowisko, zgodnie z którym Serbia nie mo?e prowadzi? rozmów w sprawie wst?pienia do UE, dopóki kraje cz?onkowskie Unii nie zmieni? swojego stanowiska w sprawie Kosowa.
W zwi?zku z podpisaniem porozumienia o zbli?eniu Serbii z UE Ko?tunica ju? o?wiadczy?, ?e po majowych wyborach parlament Serbii "anuluje" ten dokument.
Przypominamy, ?e niepodleg?o?? Kosowa, jednostronnie proklamowana przez t? prowincj? 17 lutego 2008 roku, uzna?a wi?kszo?? krajów cz?onkowskich UE.

http://www.lenta.ru/news/2008/04/29/pact/


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004

Edytowane przez Marzena Zawodzinska dnia 30-04-2008 23:21
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 05-05-2008 09:30
Serbski tabloid znalaz? list z pogró?kami wobec Tadi?a
05.05.2008, 03:57:31

Serbski tabloid Blic, powo?uj?c si? na nienazwane ?ród?a, poda? w niedziel?, ?e na adres prezydenta Serbii Borysa Tadi?a nap?ywaj? gro?by rozprawienia si? z nim za to, i? pozwoli? na oddzielenie Kosowa.
Wed?ug danych, jakie posiada gazeta, w otrzymanym przez Tadi?a anonimowym li?cie napisano, ?e "przyjdzie mu zap?aci? za zdrad?", i ?e "jak cz?owiek, który sprzeda? Serbi?, otrzyma on to, na co zas?u?y? - kul? w ?eb". Gazecie uda?o si? wyja?ni?, ?e jako adres zwrotny w li?cie wskazane jest Chicago, ale mo?liwe, i? zosta? on nadany w Serbii.
Rzecznik prokuratury Serbii Tomo Zori? odmówi? przekazania jakichkolwiek szczegó?ów, powo?uj?c si? na konieczno?? wcze?niejszych konsultacji z g?ównym prokuratorem kraju. Odmówi? jakichkolwiek komentarzy na temat powodu listów równie? przedstawiciel Tadi?a.
Jak podaje wydanie, wcze?niej ca?? seri? podobnych listów z pogró?kami otrzyma? przewodnicz?cy serbskiego parlamentu Oliwier Duli?, przewodnicz?cy Narodowej Rady do Wspó?pracy z Trybuna?em w Hadze Rasim Ljaji?, wojskowy prokurator Vladimir Vuk?evi? a tak?e s?dzia Nata Mesarovi?, która przewodniczy?a w procesie w sprawie zabójstwa premiera Dzindzicia w 2003 roku. We wszystkich listach jako adres zwrotny wskazywano Chicago, ale serbskim s?u?bom specjalnym nie uda?o si? ustali?, sk?d w rzeczywisto?ci by?y nadane.

http://www.lenta.ru/news/2008/05/05/blic/

I bardzo dobrze! Trzeba potrz?sa? zdrajcami, mo?e si? niektórzy obudz?. A jak si? nie obudz?, to mo?e chocia? b?d? si? bali.
Ciekawe informacje s? te? tutaj:
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,5175660.html
Warto przypomnie? równie? spraw? zabójstwa premiera Dzindzicia:
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80628,4163311.html


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004

Edytowane przez Marzena Zawodzinska dnia 05-05-2008 09:30
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 05-05-2008 13:58
Tak, zdrajcy ko?cz? jak Zoran Dzindzic. Sprzeda? Miloszevicia za 2 miliony dolarów, które akurat panowie -stein i -baum mieli przy sobie - na drobne wydatki.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 05-05-2008 22:57
Belgrad prosi Moskw? o wydanie serbskiego biznesmena
05.05.2008, 14:15:25

Serbia skierowa?a do Rosji ??danie ekstradycji serbskiego biznesmena Stanko Suboti?a, zatrzymanego 28 kwietnia po przylocie na lotnisko Szeremietiewo 1. O tym w poniedzia?ek, 5 maja, donosi "Kommiersant". Wed?ug informacji wydania, w Serbii Suboti? jest oskar?ony o przemyt papierosów w latach 1995-1997, razem z wdow? po prezydencie Jugos?awii Slobodanie Milo?evi?u i jego synem Marko.
Jak podaje "Interfaks" obecnie Generalna Prokuratura Federacji Rosyjskiej przeprowadza kontrol? w zwi?zku z zatrzymaniem Suboti?a, który by? poszukiwany przez Interpol. Wed?ug s?ów przedstawiciela prokuratury, ??danie wydania przedsi?biorcy jeszcze z Serbii nie nadesz?o.
Sam Suboti? nazywa spraw? przeciw niemu "politycznie motywowan?" i uwa?a j? za zemst? ludzi z otoczenia Slobodana Milo?evi?a. Jak podaje "Kommersant", w ko?cu lat dziewi??dziesi?tych przedsi?biorca musia? ucieka? z Serbii z powodu konfliktu z Marko Milo?evi?em i zacz?? pomaga? demokratom - przeciwnikom istniej?cego w kraju re?imu.
Wed?ug oceny gazety, zatrzymanie Suboti?a w przeddzie? wyznaczonych na 11 maja parlamentarnych wyborów w Serbii jest korzystne dla zwolenników Vojislava Ko?tunicy, którzy przeciwstawiaj? si? demokratycznemu blokowi z prezydentem Borysem Tadi?em na czele. Jak wspomina wydanie, wdowa i syn Slobodana Milo?evi?a, których w Serbii tak?e si? podejrzewa o przemyt papierosów, otrzymali w Rosji status uchod?ców.

http://www.lenta.ru/news/2008/05/05/stanko/


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 15-05-2008 23:15
Ko?tunica i Nikoli? porozumieli si? w sprawie formowania koalicji
15.05.2008, 15:27:51
Umiarkowani demokraci z Demokratycznej Partii Serbii (DSS), kierowanej przez Vojislava Ko?tunic?, i przedstawiciele Serbskiej Radykalnej Partii (SRS) Tomislava Nikoli?a, uzgodnili projekt uformowania koalicyjnego rz?du, jak podaje belgradzka radiostacja B92.
W wyniku rozmów Tomislav Nikoli? o?wiadczy?, ?e jego zwolennicy i demokraci Ko?tunicy jednakowo pojmuj? stoj?ce przed Serbi? zadania, które, jak zaznaczy?, zawieraj? si? w ochronie terytorialnej jednolito?ci i suwerenno?ci pa?stwa.
Ze swojej strony partyjny kolega Vojislava Ko?tunicy Slobodan Samardzi? o?wiadczy?, ?e kluczowa w kwestii stworzenia radykalno-demokratycznej koalicji by?a jednomy?lno?? przysz?ych partnerów w sprawie Kosowa.
Doda?, ?e dzia?ania poprzedniego rz?du, w którego sk?ad wchodzili proeuropejscy przedstawiciele Demokratycznej Partii (DS) prezydenta Borisa Tadi?a a tak?e libera?owie z partii G-17 Plus, nie mog?y w nale?yty sposób rozwi?za? kwestii kosowskiej.
Oczekuje si?, ?e w najbli?szym czasie Vojislav Ko?tunica powinien spotka? si? z przedstawicielami Socjalistycznej Partii Serbii (SPS) w celu przeprowadzenia rozmów o mo?liwym wej?ciu socjalistów do koalicji dla formowania rz?du.
Je?li chodzi o sojusz umiarkowanych demokratów Ko?tunicy z demokratami prezydenta Tadi?a, to wed?ug s?ów przedstawicieli Demokratycznej Partii Serbii, istniej?ce ró?nice zda? s? zbyt silne, by rozmawia? o tworzeniu koalicyjnego rz?du.
Przypominamy, ?e 11 maja w przedterminowych wyborach parlamentarnych zwyci?stwo odnie?li demokraci Tadi?a, którzy wyst?puj? za szybsz? eurointegracj? Serbii, nie patrz?c na uznanie przez UE Kosowa, które 17 lutego jednostronnie proklamowa?o swoj? niezale?no?? od Belgradu.
Wed?ug danych Centrum Wolnych Wyborów i Demokracji (CeSID), Tadi? i jego zwolennicy zebrali 38,7 % g?osów, otrzymuj?c 103 miejsca w Narodowej Skup?inie, jednak to nie wystarczy do uzyskania wi?kszo?ci i utworzenia rz?du.
Ze swojej strony demokraci Vojislava Ko?tunicy otrzymali 30 miejsc, a radyka?owie - 77. Jednak nawet tworz?c koalicj?, nie mog? oni sformowa? rz?du. W tej z?o?onej sytuacji kluczowa rola pozostaje Socjalistycznej Partii, która otrzyma?a 20 miejsc w Narodowej Skup?inie. Utworzenie rz?du zale?y od tego, do którego obozu si? przy??cz?.
http://www.lenta.ru/news/2008/05/15/coalition/

Cie? nadziei dla Serbii?


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 16-05-2008 09:38
A tymczasem u ludzi rozumnych (GW) wywiad z zast?pc? Tomislava Nikolicia, Draganem Todoroviciem. Dziennikarka jest oczywi?cie stronnicza i grzeszy skrajn? polityczn? poprawno?ci?, ale to bez znaczenia. Odpowiedzi Todorovicia to klasa sama dla siebie! Wielka przyjemno?? z lektury i wielka rado?? z tak daleko id?cej wspólnoty pogl?dów. Adres orygina?u:

http://wyborcza.pl/1,76842,5211905,Wejscie_Serbii_do_Unii_byloby_polityczna_prostytucja.html

"Wej?cie Serbii do Unii by?oby polityczn? prostytucj?

Europa pod has?ami praw cz?owieka i wolnego przep?ywu kapita?u chce nas doprowadzi? do niewoli ekonomicznej. To przydarzy?o si? np. Polsce - mówi wiceszef serbskich nacjonalistów Dragan Todorovi?

Agnieszka Skieterska: Serbska Partia Radykalna w niedzielnych wyborach dosta?a 28 proc. g?osów i przegra?a z demokratami (39 proc.). Ale to wy obiecujecie stworzy? rz?d.

Dragan Todorovi?*: B?dzie rz?dzi? ten, kto zbuduje 126-osobow? koalicj? w 250-osobowym parlamencie. Ci, którzy s? gotowi wzi?? si? za bary z problemami Serbii, szczególnie je?li chodzi o Kosowo, o rozprawienie si? z korupcj? i przest?pczo?ci?, ci którzy chc? co? zrobi? z gospodark? i bied?, mog? z nami rz?dzi?. Pogl?dy mamy te same od lat, a zmieni? je obecny premier Vojislav Kosztunica, który wierzy?, ?e Ameryka i Unia Europejska nie odbier? Serbii Kosowa. My byli?my przekonani, ?e do tego dojdzie. A je?li chodzi o przest?pczo??, to od 2000 r., kiedy obalono Slobodana Miloszevicia mówili?my, ?e to mafia i Zachód doprowadzi?y do w?adzy demokratów i ówczesnego premiera Zorana Dzindzicia [zosta? zastrzelony w 2005 r.].

Co chcecie zrobi? w sprawie Kosowa?

- B?dziemy chcieli podj?? dzia?ania dyplomatyczne wobec krajów, które uzna?y Kosowo. Chodzi o wycofanie z tych pa?stw naszych ambasadorów i uznanie ich dyplomatów w Serbii za personae non grata. Ja by?bym za tym, by ca?kowicie zerwa? stosunki z krajami, które od dawna prowadz? wobec nas wrog? polityk?: ze S?oweni?, Chorwacj? i Albani?. Ale rozumiemy, ?e niektórzy musieli uzna? Kosowo pod naciskiem USA i UE i dlatego jeste?my za zró?nicowanym podej?ciem.

B?dziemy te? starali si? nie dopu?ci?, by Kosowo sta?o si? cz?onkiem organizacji mi?dzynarodowych. Misja Unii , która rozpoczyna dzia?alno?? w Prisztinie, jest absolutnie nielegalna i nie b?dziemy z ni? utrzymywa? ?adnych kontaktów.

A dzia?ania zbrojne wobec Kosowa wchodz? w gr??

- Wyci?ganie takich argumentów to triki propagandowe Ameryki i Unii. To przygotowywanie gruntu, aby znów wkroczy? na terytorium Serbii. Niestety Serbia nie jest w stanie podj?? ?adnych dzia?a? zbrojnych. Od 2000 r. w rz?dzie mamy marionetki Unii i Ameryki. W naszym sztabie generalnym siedz? przedstawiciele NATO - ci, którzy nas bombardowali! To totalitaryzm, który ma doprowadzi? do przej?cia rz?dów absolutnych wsz?dzie, gdzie to tylko mo?liwe, z?ama? wszelkie ma?e pa?stwa. Gdy ten proces sko?czy si? w Europie rusz? na Rosj?, Chiny, Indie. Dlatego jeste?my antyglobalistami i eurosceptykami.

Czyli wykluczacie integracj? z Uni? Europejsk??

- Wej?cie do Unii to polityczna prostytucja. Nieop?acalna i bardzo tania. Europa wielokrotnie pokaza?a Serbii, ?e bierze du?o wi?cej, ni? daje. Chce mie? tanie ?ród?o surowców i mo?liwo?? obrony w?asnych obywateli kosztem nowych cz?onków. A wszystko pod has?ami praw cz?owieka i wolnego przep?ywu kapita?u. Tak naprawd? to tylko sposób na doprowadzenie pa?stwa do niewoli ekonomicznej, co przydarzy?o si? tak?e Polsce. Zreszt? je?li mieliby?my wchodzi?, to tylko w takich granicach, w jakich jeste?my w ONZ, czyli razem z Kosowem.

Ale Polakom, cz??ciowo dzi?ki Unii, ?yje si? lepiej ni? w Serbom.

- Ale ilu Polaków wyjecha?o! Niech Polacy policz?, ile maj?tku pa?stwa sprzedali. Nam nie chodzi o to, aby nasi obywatele opuszczali ojczyzn? i szukali szcz??cia za granic?. Serbia potrzebuje inwestycji zagranicznych, ale bez ?adnych warunków.

Serbia jest w izolacji, 70 proc. m?odych Serbów nigdy nie by?o zagranic?. To nie jest problem?

- A po co maj? wyje?d?a?? Korzy?ci z je?d?enia to oszustwo! Tylko jedna cz??? spo?ecze?stwa mo?e je?dzi?, bo ich na to sta? - ci nie maj? ?adnych problemów w podró?owaniu. Ale 20 proc. ludzi w Serbii ?yje poni?ej lub na granicy ubóstwa. To efekt sankcji na?o?onych na Serbi? w 1992 r. Ci ludzie nie maj? pieni?dzy na chleb czy mleko. Gdzie maj? je?dzi?? Musimy stworzy? warunki, ?eby ?yli po ludzku. Na szcz??cie znów wi?cej jest tych, którzy nie chc? si? sprzeda?.

Wasz przywódca Vojislav Szeszelj jest s?dzony przez trybuna? ONZ w Hadze za zbrodnie wojenne. Dlaczego pot?piacie ten s?d?

- To instytucja USA i Unii Europejskiej a jego ofiar? jest Serbia i serbski naród. Chc? zrzuci? na nas odpowiedzialno?? za mordy, których w rzeczywisto?ci dokona?y USA i UE w czasie rozbijania Jugos?awii. Ci, którzy dokonali zbrodni, musz? za nie odpowiedzie?, ale mo?na ich s?dzi? przed s?dem ds. zbrodni wojennych, który dzia?a w Serbii.

A nie my?li Pan, ?e tacy ludzie jak Szeszelj, który Chorwatów uwa?a za "sztuczny naród", a Jana Paw?a II za reprezentanta "mafii rzymskokatolickiej", nie przyczyni?y si? do ludobójstwa na Ba?kanach?

Nie. Szanuj? ka?dego, kto kocha swój kraj, a tak w?a?nie zawsze dzia?a? nasz przywódca. W obronie ojczyzny da? z siebie wszystko. Takich nam potrzeba.

* Dragan Todorovi? - wiceprzewodnicz?cy i szef kampanii wyborczej skrajnie nacjonalistycznej Serbskiej Partii Radykalnej, najbogatszy cz?owiek w partii, sam wys?a? dzieci na zagraniczne studia

Rozmawia?a w Belgradzie Agnieszka Skieterska"

Edytowane przez Adam Smiech dnia 16-05-2008 09:40
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 18-05-2008 03:20
W?a?ciwy, nowoczesny program polityczny oparty na sta?ych zasadach; zebranie odpowiednich ludzi i odpowiednie podzielenie mi?dzy nich zada?; za par? lat narodowcy mog? by? pot?g? równie? w naszym kraju. Wierz?, ?e to jest mo?liew. Wierz?, ?e to jest bliskie. Zwrot w tym kierunku nast?pi, bo taka jest coraz mocniej narzucaj?ca si? logika sytuacji.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 25-05-2008 18:53
Prezydentowi Czech, Wac?awowi Klausowi wstyd, ?e jego kraj uzna? niepodleg?o?? Kosowa! Pisze o tym Lenta.ru na podstawie informacji z czeskiej gazety Mlada Fronta Dnes. A nasz kiedy si? zawstydzi???
http://www.lenta.ru/news/2008/05/25/klaus/


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 29-05-2008 01:45
Nasz si? nie zawstydzi, bo przecie? nic go nie obchodzi racja Serbów, a ewentualne odsuni?cie w czasie decyzji o uznaniu tego ameryka?skiego b?karta przez Polsk? widzia? jedynie przez pryzmat bezpiecze?stwa "naszego" sojusznika - banderowskiej Ukrainy.

Tymczasem nadchodza pocieszaj?ce wiadomo?ci z Serbii. Oto Onet podaje za PAP-em (PAP, PKo /28.05.2008 16:35):

"Skrajni nacjonali?ci i socjali?ci serbscy porozumieli si? w ?rod?, ?e utworz? koalicj? w nowej radzie miejskiej Belgradu z pomini?ciem prounijnych si?, które wygra?y w ostatnich wyborach samorz?dowych w stolicy - poda?a agencja Beta.
Serbska Partia Radykalna (SRS), Demokratyczna Partia Serbii (DSS) ust?puj?cego premiera Vojislava Kosztunicy i Socjalistyczna Partia Serbii (SPS), za?o?ona przez by?ego prezydenta Slobodana Miloszevicia, podpisa?y porozumienie o utworzeniu koalicji w radzie miejskiej Belgradu po wyborach z 11 maja.

Prounijna koalicja natychmiast oceni?a, ?e porozumienie to nie jest ostateczne i b?dzie zale?e? od przysz?ej koalicji rz?dowej. Wybory do w?adz lokalnych odby?y si? jednocze?nie z wyborami parlamentarnymi, w których tak?e zwyci??y?a prounijna koalicja.

Koalicja "O europejsk? Serbi?" z Parti? Demokratyczn? (DS) prezydenta Borisa Tadicia na czele zdoby?a w radzie Belgradu 45 ze 110 miejsc, SRS - 40, DSS - 12, a SPS - 6.

Podobne by?y wyniki wyborów parlamentarnych. Koalicja zdoby?a 102 z 250 miejsc, SRS - 78 miejsc, DSS 30, a SPS - 20, staj?c si? j?zyczkiem u wagi. O jej poparcie zabiegaj? zarówno nacjonali?ci, jak i koalicja prounijna."

Oraz o ewentualnej koalicji rz?dowej: Onet za PAP-em (PAP, PH /26.05.2008 16:16):

"Ust?puj?cy premier Serbii Vojislav Kosztunica zaapelowa? do by?ych sojuszników nie?yj?cego Slobodana Miloszevicia o utworzenie z za?o?on? przez niego parti? nacjonalistycznego rz?du, który zepchn??by partie prounijne do opozycji.
Kosztunica napisa? w o?wiadczeniu, ?e "w tej chwili Serbia potrzebuje przede wszystkim narodowego rz?du, który rzetelnie zadba?by o pa?stwo i interesy narodowe".

Chocia? Kosztunica nie wymieni? z nazwy Socjalistycznej Partii Serbii, by?o jasne, ?e odniós? si? w?a?nie do tej partii, za?o?onej przez Miloszevicia w latach 90. W po?owie maja prasa serbska pisa?a, ?e si?y prounijne, które zwyci??y?y w wyborach parlamentarnych 11 maja, s? "bardzo bliskie" porozumienia o utworzeniu rz?du z socjalistami.

Prasa zastrzega?a, ?e informacja o porozumieniu ma jednak zosta? podana do publicznej wiadomo?ci dopiero pod koniec miesi?ca, po potwierdzeniu oficjalnych wyników wyborów przez Serbsk? Komisj? Wyborcz?."

Oby dosz?o do trwa?ego porozumienia si? patriotycznych w Serbii. ?yczymy tego naszym braciom w ich najlepiej rozumianym interesie!
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 29-05-2008 14:03
To by?o tylko pytanie retoryczne...
A na takie wiadomo?ci w?a?nie czeka?am! Oby tak dalej...


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 13-01-2009 21:53
Milion euro za informacj? o miejscu pobytu Mladicia
10.01.2009, 18:16:56

Serbska policja wyznaczy?a nagrod? za pomoc w schwytaniu by?ego genera?a bo?niackich Serbów Ratko Mladicia i by?ego prezydenta samozwa?czej republiki Serbska Kraina Gorana Had?icia. Informuje o tym radiostacja V92.
Plakaty z wizerunkami Mladicia i Had?icia s? rozklejone na wej?ciach do wszystkich posterunków policji na ca?ym terytorium Serbii. Wszystkim, którzy wiedz? cokolwiek o miejscu pobytu tych ludzi, proponuje si? kontakt telefoniczny z organami porz?dku publicznego. Za informacj? o miejscu przebywania Mladicia w?adze obiecuj? zap?aci? milion euro, a za informacje, które pomog? pojma? Had?icia - 250 tys. Oprócz tego policja obiecuje zachowa? anonimowo?? informatorów.
Mladi? i Had?i? - ostatni pozostaj?cy na wolno?ci Serbowie, oskar?eni o zbrodnie wojenne pope?nione w Bo?ni w czasie wojny na pocz?tku lat 90-ych. Wszyscy pozostali oskar?eni ju? zostali aresztowani i wydani Hadze, gdzie s? s?dzeni przez mi?dzynarodowy trybuna? do spraw by?ej Jugos?awii. W szczególno?ci przed trybuna?em stan?? by?y prezydent Republiki Serbskiej Slobodan Milosevi?. Przes?uchania w jego sprawie trwa?y 4 lata. W 2006 roku Milosevi? umar?, nie doczekawszy wyroku.
Wcze?niej serbska policja ju? obieca?a wynagrodzenie za informacj? o Mladiciu i Had?iciu, ale konkretny rozmiar nagrody do tej pory nie by? znany.

http://www.lenta.ru/news/2009/01/10/posters/


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 22-02-2009 08:20
P?atni agenci wybrani na stanowiska pa?stwowe demokratycznie pod wp?ywem og?uszaj?cej propagandy, gró?b miotanych z zagranicy oraz przy pe?nym wykorzystaniu psychologii behawioralnej (zdalnego sterowania masami ludzkimi), zdolni do wykonania ka?dego rozakzu za odpowiednim, oczywi?cie niejawnym wynagrodzeniem, obna?aj? ca?? n?dz? demokracji, która zreszt? ju? na samym swoim pocz?tku w czasach staro?ytnych by?a daleka od idea?u tak sprawiedliwo?ci jak zdrowego rozs?dku.

Edytowane przez gjw dnia 22-02-2009 08:22
Wyślij Prywatną Wiadomość
Strona 2 z 2 < 1 2
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014