Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumKwiecień 12 2021 17:13:04
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 13
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
16
16
UNSO-OUN UPA
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Aktualności | Świat
Strona 1 z 2 1 2 >
Autor Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 03-03-2008 23:57
Serbscy kolejarze zatrzymali kosowski poci?g z pasa?erami
03.03.2008, 15:52:39

Serbscy kolejarze, pracuj?cy na liniach w Kosowie, 3 marca w mie?cie Zvecan zatrzymali poci?g pasa?erski, na znak protestu przeciw jednostronnemu oddzieleniu prowincji od Serbii - podaje belgradzka radiostacja B92.
Do kolejarzy wkrótce przy??czyli si? okoliczni serbscy mieszka?cy, którzy wzywali, aby "przesta? pracowa? na quasipa?stwo".
Przedstawiciele kolei serbskich udali si? na miejsce, aby negocjowa? ze strajkuj?cymi. W sumie, wed?ug danych radia B92, odcinek linii kolejowych na pó?nocy Kosowa obs?uguje oko?o 160 Serbów.
Wcze?niej ponad 500 policjantów z liczby etnicznych Serbów wyrazi?o niech?? podporz?dkowania si? alba?skiemu kierownictwu Kosowa. Oko?o 260 ludzi odda?o bro? i policyjne odznaki.
Po tym, jak Kosowo 17 lutego jednostronnie og?osi?o swoj? niepodleg?o??, Serbowie co pewien czas prowadz? akcje protestacyjne.
Wiele z nich odbywa si? bez zgody w?adz i cz?stokro? znajduje wyraz w starciach z si?ami porz?dkowymi. Tak 21 lutego, po masowym wiecu w Belgradzie, grupa radykalnie nastrojonej m?odzie?y zniszczy?a ambasad? USA. Zamieszki uda?o si? przerwa? dopiero po tym, jak policjanci postanowili strzela?

http://www.lenta.ru/news/2008/03/03/train/


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 04-03-2008 03:19
W Rosji narastaj? marsowe nastroje. Opinia publiczna w tym ustami nader wp?ywowych osób domaga si? dania ostrego oporu bezczelno?ci i przewrotno?ci Zachodu. Wkrótce mój artyku? na ten temat na portalu www.mojeopinie.pl (dzia? Polityka - ?wiat). Pa?stewko Kosowarów mo?e przepe?ni? kielich goryczy.
P. S. Warto te? zwróci? uwag? na wymian? komentarzy, jaka wywi?za?a si? pod artyku?em Wybory prezydenckie w Rosji - wnioski dla Polski.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 04-03-2008 08:37
Ja si? wcale nie dziwi?. W dniu wyborów s?ysza?am komentarz, i? w Rosji rz?d ca?kowicie oddzieli? si? od narodu (!). Komu? si? chyba z Polsk? pomyli?o... Ostatnio natomiast ci?gle s?ysz?, jak to nale?y wspiera? opozycj? demokratyczn? w Rosji. Najlepiej by by?o, gdyby Zachód (w tym Polska) przesta? "pomaga?" Rosji, "uszcz??liwia?" Rosjan na si?? demokracj?, przesta? w ogóle si? wtr?ca? w ich wewn?trzne sprawy! No ale có?, przecie? oni "wiedz? lepiej"...


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 04-03-2008 09:46
Ale? prawdziwa demokracja jest w?a?nie w Rosji! Lud wybiera kogo chce zarazem dobrze wiedz?c po co i dlaczego. Na zachodzie tak nie jest ju? od bardzo dawna. Np. w '72 na konwencji Partii Dem. w Miami wygra? mianowanie na kandydata nie maj?cy najwi?ksze poparcie do?w Wallace, ale liberty?ski m?drek McGovern i przegra z kretesem z Nixonem. Okazuje si?, ?e tam delegatom partyjnym na zjazd nie wolno wybiera? wg w?asnego sumienia tylko na rozkaz z centrali. O takich przyk?adach mo?naby napisa? ca?? szaf? z ksi??kami. Demokracja?! Kiepski dowcip. Jeden z przedstawicieli obecnych w?adz Rosji odpar?: u nas jest czetrech kandydatow, w Ameryce tylko dwoch i u nich jest wi?ksza demokracja ni? u nas?
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 04-03-2008 10:42
Ano w?a?nie... Tylko ?e na Zachodzie to by chcieli, ?eby w Rosji (nie tylko w Rosji, wsz?dzie!) by?o tak jak u nich. A najlepiej, jakby wygrywa? kandydat popierany przez nich (prozachodni, projunijny, projameryka?ski...)


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 08-03-2008 23:13
Premier Serbii poda? si? do dymisji.
08.03.2008, 18:11:12

Premier Serbii Vojislav Ko?tunica poda? si? do dymisji. Powodem dymisji, wg s?ów Ko?tunicy, by?a niemo?no?? dalszej pracy rz?du z powodu rozpadu rz?dz?cej koalicji - informuje AFP. Kosztunica wezwa? do szybszego przeprowadzenia nowych wyborów parlamentarnych.
Agencja Associated Press u?ci?la, ?e g?ównym ?ród?em ró?nicy zda? w rz?dzie Ko?tunicy, która doprowadzi?a do jego rozwi?zania, by?o stanowisko odno?nie jednostronnego proklamowania niepodleg?o?ci Kosowa. Vojislav Ko?tunica oskar?y? prozachodnich ministrów o s?abe poparcie walki o zachowanie jednolito?ci terytorialnej Serbii.
7 marca serbski rz?d odrzuci? projekt rezolucji parlamentu w sprawie Kosowa, w którym by?a mowa o wykluczeniu wspó?pracy z UE. Przeciw rezolucji g?osowali ministrowie zarówno kierowanej przez Ko?tunic? Partii Demokratycznej, jak i partii "Grupa 17+".
Ko?tunica podkre?li?, ?e Serbia nie mo?e wst?pi? do Unii Europejskiej, dopóki kraje UE nie zmieni? swojego stanowiska w sprawie Kosowa. Przypomnijmy, ?e ponad po?owa krajów cz?onkowskich UE albo popar?a, albo oficjalnie uzna?a niepodleg?o?? serbskiej prowincji Kosowo.
Jako przypuszczaln? dat? nowych wyborów w Serbii wymieniono 11 maja. Dok?adna data b?dzie zatwierdzona 10 marca.

http://www.lenta.ru/news/2008/03/08/resign/

O tym samym:
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/premier_kosztunica_zrezygnowal_ze_stanowiska_60614.html


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004

Edytowane przez Marzena Zawodzinska dnia 17-03-2008 23:54
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 08-03-2008 23:16
Musz? przyzna?, ?e dla mnie jest to ca?kowicie niezrozumia?e. Jak oni mog? jeszcze chcie? do Uni?? Zdrajcy jacy?...


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
RomanK
Użytkownik

Postów: 88
Data rejestracji: 26.05.07
Dodane dnia 09-03-2008 03:32
Bracia! Dzieci Wdopwy- pani Marzeno- co na jedno wychodzi...tak zrezta jak w Polsce czy gdzie indziej.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 09-03-2008 12:46
Dzieci wdowy! Jak trudna do zniesienia jest ta ich paj?czyna dla ka?dego, kto j? dostrzega i ilu ch?tnie zas?ania na to oczy. Najgorsze za? jest to, ?e oni dzia?aj? po kryjomu, nie s? w najmniejszej mierze nastawieni na dialog, bo naprawd? my?l?, ?e bogami si? stan?; ka?dego dadz? rad? oplu?, oczerni?, zniszczy? i robi? ca?y czas swoje, nie zwracaj?c uwagi nawet na w?asny brak logiki. Ano zobaczymy... Nie znaj? prorocy... Fig? im nawet bomba atomowa pomo?e, gdy si? rzuc? na nich na ich w?asnych ulicach albo na zakupach wojuj?cy muzu?manie z no?ami i pistoletami. Sko?cz? wtedy jak Trzecia Rzesza. Gorzej, ?e wraz z nimi srodze ucierpi? narody, które da?y im si? zwie??.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 10-03-2008 21:55
Rz?d Serbii poprosi? prezydenta o rozwi?zanie sejmu.
10.03.2008, 14:30:23

W trakcie posiedzenia rz?du serbskiego, po?wi?conego jego rozwi?zaniu i ust?pieniu ze stanowiska premiera Vojislava Ko?tunicy, przyj?to postanowienie o konieczno?ci rozwi?zania parlamentu. Odpowiedni wniosek przedstawiono do podpisu prezydentowi republiki Borysowi Tadi?owi. Jak podaje AFP, spodziewany termin wyborów to 11 maja 2008 roku.
Premier Serbii Vojislav Ko?tunica og?osi? swoj? dymisj? w sobot?, 8 marca 2008 roku. Przyczyn? odej?cia ze stanowiska premiera oraz rozwi?zania rz?du sta? si? rozpad rz?dz?cej koalicji. Ministrom nie uda?o si? wypracowa? wspólnego stanowiska w kwestii wspó?pracy z Uni? Europejsk? po tym, jak wi?kszo?? krajów cz?onkowskich Unii uzna?o niepodleg?o?? serbskiej prowincji Kosowo.
Najdobitniej ten kryzys odzwierciedli? si? w odmowie przyj?cia rezolucji serbskiego parlamentu, w której proponowano zawieszenie wspó?pracy z UE, dopóki Bruksela nie przestanie wspiera? niepodleg?o?ci Kosowa. Ko?tunica wyst?pi? za przyj?ciem rezolucji, jednak szereg ministrów, z cz?onkami Demokratycznej Partii oraz zwolennikami eurointegracji z "Grupy 17+" w??cznie, g?osowa?o przeciw.

http://www.lenta.ru/news/2008/03/10/serbia/


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004

Edytowane przez Marzena Zawodzinska dnia 17-03-2008 23:56
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 11-03-2008 22:46
Niedaleko Sarajewa przeszukano domy by?ych ochroniarzy Karad?i?a.
11.03.2008, 18:41:18

Policja Bo?ni i Hercegowiny przeprowadzi?a we wtorek przeszukania w domach dwóch by?ych ochroniarzy Radovana Karad?i?a.
Wed?ug s?ów przedstawicieli policji, Nebojsa Cavic i Vlatko Lopatic byli osobistymi ochroniarzami Karad?i?a w czasie bo?niackiej wojny 1992-1995 roku. Z ich domów, po?o?onych niedaleko Sarajewa, skonfiskowano p?yty kompaktowe, rozmaity sprz?t oraz telefony komórkowe. Wszystko to b?dzie przekazane do s?du w celu zbadania.
To ju? trzecie przeszukanie w domach ludzi Karad?i?a w ci?gu ostatnich miesi?cy. Sam by?y prezydent Republiki Serbskiej jest poszukiwany od momentu podpisania porozumienia w 1995 roku. Mi?dzynarodowy trybuna? oskar?a Karad?i?a o zbrodnie przeciwko ludzko?ci, ludobójstwo i zbrodnie wojenne. Obecnie nie jest znane jego miejsce pobytu.
W styczniu 2008 roku, na wniosek trybuna?u w Hadze, skonfiskowano dokumenty cz?onkom rodziny Karad?i?a.

http://www.lenta.ru/news/2008/03/11/raid/


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 12-03-2008 22:04
W Kosowie wystartowa? konkurs n najlepszy hymn pa?stwowy.
12.03.2008, 16:26:04

Parlament samozwa?czej republiki Kosowo og?osi? pocz?tek konkursu na najlepszy hymn pa?stwowy. Wed?ug parlamentarzystów, tekst hymnu powinien by? unikalny, oryginalny i nie zawiera? aluzji do ró?nicy zda? mi?dzy narodami - podaje Agence France Presse.
Uczestnicy maj? 20 dni, aby zg?osi? na konkurs swoje utwory muzyczne o d?ugo?ci od 30 do 60 sekund. Wed?ug zasad konkursu muzyce nie musz? towarzyszy? s?owa, jednak mo?na przysy?a? swoje warianty wierszy do hymnu Kosowa. Zwyci?zca konkursu na najlepszy hymn pa?stwowy samozwa?czej republiki otrzyma nagrod? pieni??n? w wysoko?ci 10 tys. euro.
Konkurs na najlepszy hymn wystartowa? nieca?y miesi?c po tym, jak parlament Kosowa og?osi? wyj?cie prowincji ze sk?adu Serbii i proklamowa? niepodleg?o??. Belgrad oficjalnie og?osi? proklamowanie niepodleg?o?ci Kosowa za bezprawne. Ze stanowiskiem serbskich w?adz zgodzi? si? szereg krajów, w tym tak?e Rosja. Przy tym niepodleg?o?? Kosowa uzna?a wi?kszo?? krajów cz?onkowskich UE oraz USA.
Brak zgody w gabinecie ministrów rz?du Serbii w sprawie dalszej wspó?pracy z krajami, które uzna?y Kosowo, doprowadzi? do dymisji premiera i rozwi?zania parlamentu. Nadzwyczajne wybory parlamentarne w Serbii odb?d? si? w maju 2008 roku.

http://www.lenta.ru/news/2008/03/12/kosovo/

***
10 tysi?cy euro... Niez?a sumka. Ciekawe, kto by? taki hojny? smiley


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004

Edytowane przez Marzena Zawodzinska dnia 12-03-2008 22:05
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 13-03-2008 14:14
Jak to w ka?dym narodzie znajduj? si? lokaje gotowi wys?ugiwa? si? wrogom przeciw w?asnym ziomkom...! Jednak dzisiaj mo?liwo?ci takich kreatur s? ograniczone. Dokumenty zgromadzone przez rodzin? Karadzicza mo?na przecie? by?o zeskanowa?, skopiowa? na dyskietki i p?yty, rozes?a?, ukry?, zakopa? w du?ej ilo?ci kopii. smiley Pe?na prawda, niewygodna dla wielu i tak pewnego dnia wyjdzie na jaw; spalenie orygina?ów tego nie powstrzyma. Jak to napisa? Norwid:
Policje tajne, jawne, jedno i dup?ciowe
Z powodu czego tak si? wysilaj??
Przeciwko kilku prawdom, co nie nowe! smiley
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 16-03-2008 01:30
W?a?nie sko?czy?am t?umaczy? aryku? na temat dymisji Ko?tunicy oraz jej mo?liwych skutków i jestem za?amana. Teraz Serbom wmawiaj?, ?e "nie ma innego wyj?cia", tylko Unia. Z jednej strony "post?p, perspektywy, europejska droga", a z drugiej "cofanie si? i izolacja" oraz walka, której rezultat nie jest oczywisty. Co wybior?? Co prawda ostatnie zdanie artyku?u niesie pewn? nadziej? - do 11 maja sporo si? jeszcze mo?e wydarzy?, ale to musia?oby by? co?, co by wstrz?sn??o Serbami, a podejrzewam, ?e Unia teraz raczej b?dzie pokazywa?a marchewk?..."Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004

Edytowane przez Marzena Zawodzinska dnia 17-03-2008 23:58
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 21-03-2008 18:59
Janukowycz powiedzia?: nie!


To nie nasza wojna. W ?adnym wypadku nie b?dziemy ta?czy? tak jak nam zagraj? te si?y, które w dzisiejszym ?wiecie rozp?tuj? konflikty wojenne. Ukraina nie powinna utrzymywa? nadal swoich si? w Kosowie.
http://video.novy.tv/reporter/reporter_2008_03_21-01.htm
Tymi s?owami uzasadni? stanowisko Partii Regionów, która wysun??a dzi? na forum Rady Najwy?szej (ukrai?skiego parlamentu) kategoryczne ??danie wycofania ukrai?skich policjantw i ?o?nierzy z Kosowa, gdzie pe?ni? ju? tylko jedn? rol?: obro?ców samowolnie i bezprawnie oderwanej od Serbii Republiki Kosowa Janukowycz. Zdaj?c sobie spraw? z tego, ?e rpomara?czowychr1; nie wzrusza sytuacja, w wyniku której prawos?awni przewa?nie Ukrai?cy musz? teraz strzela? do innych prawos?awnych S?owian, Regiony zablokowa?y mównic?. Przewodnicz?cy Arsen Jaceniuk (Nasza Ukraina) by? zmuszony zawiesi? obrady parlamentu. Prezydent zwo?a? Rad? Bezpiecze?stwa Ukrainy, ale zanim to zrobi?, wyg?osi? o?wiadczenie, w którym stwierdzi?, ?e na Ukrainie s? partie i prasa id?ce na pasku zagranicy (na my?li mia? oczywi?cie Rosj?, czego z jakich? przyczyn nie dopowiedzia?). Pouczaj?ca by?a reakcja ministra spraw zagranicznych r11; Borysa Tarasiuka, który oznajmi?, ?e rregiona?owier1; popl?tali dwie ró?ne sprawy: misj? stabilizacyjn? i dzia?ania wojenne. Jego zdaniem w Kosowie nie ma ?adnych dzia?a? wojennych, a przypisywanie paktowi NATO odpowiedzialno?ci za wydarzenia w K. jest bez sensu, bo rNATO nie ma z Kosowem nic wspólnegor1;. Pozwol? sobie zapyta?, w takim razie kto? Królewna ?nie?ka i siedmiu krasnoludków? Przypomn? te?, ?e p. T. jest jednym z g?ównych chwalców UPA. Nie dziwi zatem, ?e zabijanie jednych S?owian przez drugich go nie wzrusza.

Edytowane przez gjw dnia 21-03-2008 19:01
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 26-03-2008 09:03
Vojislav Kostunica oskar?y? Zachód o zagarni?cie ziem
24.03.2008, 18:49:41

Premier Serbii Vojislav Ko?tunica oskar?y? Zachód o "cyniczne zagarni?cie ziem" pod pozorem humanitarnej misji. To o?wiadczenie zosta?o z?o?one w rocznic? pocz?tku bombardowa? Jugos?awii przez NATO - jak podaje Reuters.
"Teraz tym bardziej widoczne, ?e okrutne zniszczenie Jugos?awii w trakcie bombardowa? NATO mia?o tylko jeden cel: zamieni? prowincj? Kosowo w pierwsze na ?wiecie pa?stwo NATO" - powiedzia? Ko?tunica w wywiadzie dla agencji informacyjnej Tanjug - "Nielegalna budowa wojskowej bazy Bondsteel (na wschodzie Kosowa r11; przyp. Lenta.ru) i punkt 11 planu Ahtisaariego (najprawdopodobniej ma na uwadze punkt 13 "Mi?dzynarodowa wojskowa obecno??" - przyp. Lenta.ru) ods?aniaj? prawdziw? przyczyn? ataku na Serbi? i proklamowania niepodleg?o?ci pa?stwa NATO.", - doda? premier.
Sam Ko?tunica poda? si? do dymisji kilka tygodni po tym, jak parlament Kosowa og?osi? niepodleg?o?? prowincji. Jako przyczyna dymisji by?a podana ró?nica zda? wewn?trz gabinetu ministrów odno?nie dalszych wzajemnych stosunków z uznaj?cymi Kosowo krajami UE. Pó?niej zosta? rozwi?zany parlament kraju, nadzwyczajne wybory wyznaczono na maj 2008.
Wojska NATO zacz??y bombardowa? Jugos?awi? 24 marca 1999 roku. Naloty trwa?y 78 dni i zako?czy?y si? dopiero gdy prezydent Slobodan Milo?evi? zgodzi? si? wyprowadzi? wojska z Kosowa. Wed?ug danych organizacji Human Rights Watch, ofiarami bombardowa? sta?o si? prawie 500 ludzi.


http://www.lenta.ru/news/2008/03/24/kostunica/


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004

Edytowane przez Marzena Zawodzinska dnia 26-03-2008 09:06
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 26-03-2008 09:15
Wyrodni s?siedzi Serbii?


Bu?garia, W?gry i Chorwacja jako pierwsze kraje s?siaduj?ce z Serbi? uzna?y niepodleg?e Kosowo. Pa?stwa te wyda?y wspólne o?wiadczenie, w którym Sofia, Budapeszt i Zagrzeb podkre?laj?, ?e decyzj? w sprawie Kosowa podejmuj? "po g??bokim namy?le".

W dokumencie - mimo ?e uznaje si? Kosowo za niezale?ne i odr?bne pa?stwo - szczególnie wskazuje si? na konieczno?? ochrony mniejszo?ci serbskiej w zdominowanym przez Alba?czyków Kosowie.
Ponadto Bu?garia, W?gry i Chorwacja wyra?aj? "zainteresowanie rozwojem kontaktów z Serbi?, która utrzymuje dobre stosunki z s?siadami, rozwija si? gospodarczo i zachowuje sw? europejsk? orientacj?". Deklaruj? tak?e swoje poparcie dla aktywnego zaanga?owania UE i NATO w budow? demokracji w Kosowie. Wyra?aj? przekonanie, ?e integracja europejska jest jedynym stabilnym i trwa?ym fundamentem rozwoju gospodarczego, post?pu spo?ecznego i dobrobytu we wszystkich krajach regionu, w tym w Serbii.
W o?wiadczeniu wyra?a si? te? poparcie dla dalszego zacie?niania wi?zi mi?dzy Serbi? i UE. To "potrójne uznanie" niepodleg?o?ci Kosowa przez s?siadów Serbii ma by?, wed?ug sygnatariuszy o?wiadczenia, wyra?nym sygna?em dla Belgradu, ?e Europa nie zmieni stanowiska w kwestii kosowskiej. Kosowo uzna?o dotychczas ok. 30 krajów.
?S, PAP

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=sw&dat=20080320&id=sw12.txt

Po co ten znak zapytania? Oczywi?cie, ?e wyrodni s?siedzi! Nie do??, ?e uznaj? Kosowo, to jeszcze popieraj? wpychanie Serbii w unijne ?apska. "Konieczno?? ochrony mniejszo?ci serbskiej", jasne... Ale wspó?pracowa? chc? tylko z Serbi? prounijn?!
"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 26-03-2008 23:20
W Moskwie odby?a si? akcja poparcia dla Serbii
26.03.2008, 18:48:27


W Moskwie na Placu Triumfalnym odbywa si? miting poparcia dla Serbii w sprawie proklamowania niepodleg?o?ci Kosowa, jak podaje korespondent Lenta.ru z miejsca zdarzenia.
Na placu zebra?o si? 50-70 aktywistów, dy?uruj?cy Oddzia? Milicji Specjalnego Przeznaczenia (OMON) i wzmocnione oddzia?y milicji. Uczestnicy akcji skanduj? has?a: "Kosowo - serbska ziemia!", "Kosowo - tak trzyma?!", "Stop - NATO!" a tak?e has?a antyameryka?skie. Na jednym z transparentów, który trzymaj? uczestnicy mitingu, napisano: "Dzisiaj Milo?evi?, jutro Putin?".
Organizatorzy akcji to ruch "Kosowski front" oraz Euroazjatycki Zwi?zek M?odzie?y. W trakcie mitingu jeden z liderów euroazjatów Walery Korovin opowiedzia? si? za zjednoczeniem Rosji z Serbi?. W rezultacie, wed?ug jego s?ów, powstanie wielkie rosyjskie imperium.
W ko?cu lutego podobne akcje ju? mia?y miejsce w ró?nych miastach Rosji, w szczególno?ci w Moskwie i w Nowosybirsku.

http://www.lenta.ru/news/2008/03/26/action/

No có?... To si? chwali, ?e Rosjanie popieraj? Serbów. Ale dlaczego chc? ich wch?on??? Nie da si? ukry?, ?e Rosja to nie Serbia, a Serbia to nie Rosja, wi?c ??czenie ich w jedno nie jest ani dobre, ani s?uszne, nawet je?li ma s?u?y? udzieleniu wsparcia Serbii. Uwa?am, ?e w taki sposób daje si? tylko argumenty tym, co twierdz?, ?e "Jak nie Unia, to Rosja". Tak jakby ka?dy kraj musia? si? integrowa?. A nie musi!
Ale mam nadziej?, ?e to tylko margines i Rosja nie b?dzie d??y?a do realizacji tak absurdalnych postulatów.


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004

Edytowane przez Marzena Zawodzinska dnia 27-03-2008 09:09
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 27-03-2008 09:20
Korea Po?udniowa uzna?a niepodleg?o?? Kosowa. Ju? powiadomiono o tym USA, Japoni?, a tak?e dyplomatów serbskich i rosyjskich. Oficjalnie Seul og?osi uznanie Kosowa do ko?ca marca.

http://www.lenta.ru/news/2008/03/27/korea/


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ba?kany
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 29-03-2008 19:35
Oczywi?cie, ?e ruch panazjatycki, g?osz?cy imperializm w carskim stylu, to margines ?ycia politycznego dzisiejszej Rosji. Jednakowo? bezustanne dawanie Rosji prztyczków w nos sprawia, ?e skrajne pogl?dy zaczynaj? tam zyskiwa? zwolenników i traktuje si? je coraz powa?niej. Najgorsze jest to, ?e dra?niony w prostacki sposób rosyjski nied?wied? mo?e stan?? na tylnych ?apach i zacz?? rozrywa? kogo popadnie, nie my?l?c o tym, co robi. Oszo?omieni propagand? neokonsich g?upcy nie zdaj? sobie sprawy z tego, ?e Putin i Miedwiediew to ludzie ?agodni i umiarkowani i ?e jest rzecz? niebezpieczn? dla Europy i ?wiata podwa?anie ich pozycji.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Strona 1 z 2 1 2 >
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014