Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumSierpień 13 2020 04:33:04
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 7
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
31
31
Irak
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Róşne | Róşne
Autor P?acimy podatek od koszerno?ci??
Piotr Kolczynski
Super Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 49
Miejscowość: ?ód?
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 20-01-2009 13:49
Otrzyma?em od Pana Tomasza Jana Czarnika taki oto tekst, który zamieszczam. Niestety nie znam autora cho? nale?y przypuszcza?, ?e jest nim Pan Tomasz.


"
PODATEK KOSZERNY


S? sprawy na tym ?wiecie, o których ma?o si? mówi, cho? na to bardzo zas?uguj?. Do niech nale?y podatek koszerny w??czany w ceny produktów ?ywno?ciowych i niektórych artyku?ów u?ywanych w kuchni, jak p?yny do mycia naczy?, foliowe woreczki ?niadaniowe, czy folia aluminiowa. Ma?o kto o tym wie. A je?eli ju? kto próbuje zapyta? producentów, to unikaj? odpowiedzi lub udzielaj? jej niech?tnie.

Towary obj?te podatkiem koszernym oznakowane s? na opakowaniach specjalnymi symbolami o ma?ych rozmiarach. W Stanach Zjednoczonych, gdzie zjawisko to ma bardzo du?y zasi?g, najbardziej popularnym symbolem jest umieszczona w kó?ku litera "U". Oznacza to, ?e produkt jest po spe?nieniu religijnych wymogów, certyfikowany przez The Union of Ortodox Jewish Congregations maj?c? swoj? siedzib? w Nowym Jorku. Ocenia si?, ?e organizacja ta wystawia 85% certyfikatów w USA.

Proces przekonywania producentów na zgod? na certyfikaty i prawo umieszczania odpowiedniego symbolu, wygl?da tak, ?e do dyrekcji firmy przychodzi ortodoksyjny rabin i informuje, ?e je?li produkty firmy nie b?d? certyfikowane z punktu widzenia koszerno?ci, to nie b?d? kupowane przez ?ydowskich klientów. Producenci zwykle si? zgadzaj?, gdy? i tak podatek zostaje w??czony do ceny, czyli koszt ponosi konsument. Je?eli rozmówca rabina odrzuca propozycj? rabina, to traci na tym na ró?ne sposoby. Do?? powiedzie?, ?e znany jest przypadek, gdy w ci?gu 16 miesi?cy oporn? firm? odwiedzi?o 40 kontroli. Mo?liwo?ci s? du?e. Wymienie przyk?adowo tylko kilka urz?dów: ochrona ?rodowiska, imigracja, rich" Sanepid, stra? po?arna itd.

Podatek koszerny wynosi 0.1% ceny towaru. Do tego dochodz? ró?nego rodzaju op?aty ponoszone przez producenta: wst?pna, okresowa oraz na rzecz rabinów-okresowo dokonuj?cych inspekcji. W samych Stanach Zjednoczonych jest 1200 takich inspektorów. Najwi?ksze przedsi?biorstwa zatrudniaj? rabinów-inspektorów na pe?nych etatach.

Stworzony zosta? mechanizm sprawiaj?cy, ?e setki milionów dolarów p?yn? systematycznie do kas organizacji ?ydowskich. Zjawisko to ma tendencj? rozwojow?. W po?owie lat 50-ych tylko kilkaset towarów w USA by?o obj?tych podatkiem koszernym. Obecnie jest ich kilkadziesi?t tysi?cy. Co tydzie? przybywa 50 nowych.
Proces certyfikowania produktów z punktu widzenia koszerno?ci dociera do Polski i okolic. W Czechach jest The Ortodox Council of Kashruth "MaHa-Ral" z siedzib? w Pradze (symbolem jest litera "M" w kó?ku), a na Ukrainie - Kashruth Council of Ukraine w Doniecku (symbol - litery "UK" w kó?ku).
W Polsce opisywany proces dopiero si? zaczyna. Koszerny certyfikat maj? pierniczki "Katarzynki" produkowane w Toruniu. Logika sytuacji jest taka, ?e w sklepach polskich pojawia? si? b?dzie coraz wi?cej artyku?ów z koszernym certyfikatem."


Edytowane przez Piotr Kolczynski dnia 22-01-2009 10:37
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: P?acimy podatek od koszerno?ci??
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 20-01-2009 21:09
http://www.radiopomost.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7090&Itemid=42&PHPSESSID=b8b7c17d29e089fcf3de5ecfaec76ed3


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: P?acimy podatek od koszerno?ci??
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 24-01-2009 14:33
Tymczasem za? w linku podanym przez kol. Romana K znalaz?em uj?cie tego i podobnych (stanowi?cych obraz? zdrowego rozs?dku i kamie? w tryby wolnego rynku) zagadnie? w sposób znacznie szerszy:

Speaking between ourselves, take any annual handbook concerning the economics of any country and divide rents and the total income by all those receiving wages or salaries, and you will see what an extraordinary result emerges. This result is the most counter-revolutionary fact, and we must keep it a complete secret. This is because if you deduct from the theoretical dividend the salaries and expenses of the directors, which would be the consequence on the abolition of ownership, then almost always there remains a dividend which is a debit for the proletariat. In reality always a debit, if we also consider the reduction in the volume and quality of production. As you will now see, a call to strike, as a means for achieving a quick improvement of the well-being of the proletariat is only an excuse; an excuse required in order to force it to commit sabotage of Capitalistic production. Thus to the contradictions in the bourgeois system are added contradictions within the proletariat; this is the double weapon of the revolution, and it r12; which is obvious r12; does not arise of itself : there exists an organization, chiefs, discipline, and above that there exists stupidity.

http://yamaguchy.netfirms.com/7897401/symphony/red3.html

Skracaj?c na j?zyk ojczysty:
Nie da si? doprowadzi? do wzrostu dobrobytu warstw parcuj?cych przez strajki. Twierdzenie Marksa, jakoby wzrost p?ac móg? si? odbywa? kosztem warto?ci dodanej (zysku brutto) wyszarpanej kapitalistom jest jego celow? dezinformacj?. Wzrost p?ac wymuszony strajkami prowadzi w ka?dym wypadku do spadku produkcji. Po uwzgl?dnieniu tego faktu mo?na wyliczy?, ?e nawet zniesienie w?asno?ci prywatnej oraz uprzywilejowanej p?acowo kadry zarz?dzaj?cej i technicznej i podzieleniu dochodów w?a?cicieli i kadry mi?dzy robotników po równo, za?ogi fabrycznie nie odziedzicz? ?adnych bogactw, ale deficyt, wymagj?cy pokrycia jeszcze ci??sz? prac? ni? wykonywana dot?d dla tzw. bur?ujów. Po co zatem organizacje rewolucyjne maj? organizowa? stjaki? Aby wyniszczy? gospodarczo kaipitalizm jako taki, co otworzy drog? do zbudowania nowego porz?dku na gruzach dawnych gospodarek narodowych.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014