Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 19 2020 08:25:03
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Sk?adanie kwiatów 3
Sk?adanie kwiatów 3
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Katolicyzm | Katolicyzm
Autor Ko?ció? za "majdanem"
kot
Użytkownik

Postów: 204
Data rejestracji: 28.03.09
Dodane dnia 20-02-2014 15:59
"Gazeta Wyborcza" z 10.02.2014

Stepan Bandera zapewne nigdy nie pomy?la?, ?e nadejd? czasy, gdy wrogowie Ukrainy uznaj? ukrai?ski Ko?ció? rzymskokatolicki za cz??? "ruchu banderowskiego". (...)

Ko?ció? rzymskokatolicki na Ukrainie od pocz?tku stoi po stronie Majdanu. Biskup pomocniczy archidiecezji kijowsko-?ytomierskiej Stanis?aw Szyrokoradiuk regularnie wyst?puje na euromajdanie, a w pobliskiej konkatedrze ?w. Aleksandra codziennie sprawuje msze ?w. w intencji manifestantów.

Po walkach 22 stycznia, gdy od kul snajperów zgin??o kilku demonstrantów, biskup mówi? w kijowskim radiu katolickim: - Ukraina potrzebuje patriotów, ludzi sk?onnych do ofiarno?ci. Trzeba si? modli?, aby takich ludzi by?o wi?cej, bo nie ma wi?kszej mi?o?ci, ni? odda? ?ycie za przyjació?. A tak?e: - Jednoczy nas nieszcz??cie, bo to prawdziwe nieszcz??cie dla narodu ukrai?skiego. A teraz trzeba si? modli? o pokój i aby naród ukrai?ski nie przegra?. Tutaj przegra? nie mo?emy. Ukrainie potrzebna jest jedno?? chrze?cijan i widzimy j? dzi? na Majdanie.

Bp Szyrokoradiuk powiedzia? równie? w wywiadzie, ?e ?mier? Serhija Nihojana (20-letniego Ormianina, którego pierwszego dosi?g?a kula snajpera) nie by?a daremna, bo "zjednoczy?a w modlitwie ludzi na ca?ym ?wiecie. Krew m?czenników przynosi plon".
(...)

Pokojowy protest Ukrai?ców jednoznacznie wspar? papie? Franciszek. Gdy w?adze na pocz?tku stycznia zagrozi?y delegalizacj? Ko?cio?a greckokatolickiego, wystosowa? list do abp. ?wiatos?awa, zapewniaj?c o swoim poparciu. Modli? si? te? za zabitych i zam?czonych przez w?adze i "nieznanych sprawców".
(...)


http://wyborcza.pl/1,75477,15427340,Kim_sa_duchowni_na_Majdanie.html#ixzz2t0VHb7Ja


natio et ratio
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ko?ció? za "majdanem"
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 20-02-2014 17:36
Watykan na wy?cigi z Niemcami uznawa? niepodleg?o?? Chorwacji, co sta?o si? katalizatorem tragicznej wojny, wi?c akurat Gaz. Wyb. Ameryki nie odkrywa... Nie mówi?c ju? o ksi??ach grekokatolickich z czasów ludobójstwa banderowskiego i ich patronie Szeptyckim.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ko?ció? za "majdanem"
kot
Użytkownik

Postów: 204
Data rejestracji: 28.03.09
Dodane dnia 20-02-2014 19:46
Zgadzam si?. Dodam tylko, ?e tekst nie dotyczy? ko?cio?a grekokatolickiego, ale rzymskokatolickiego. Tej rzekomej ostoi polsko?ci. 100 lat temu by?a to prawda, co wykorzysta?a m.in. endecja. To co jest teraz, stanowi zas?ug? Jana Paw?a II, to on rozstrzyga? o takim w?a?nie obliczu odradzaj?cego si? wyznania rzymskokatolickiego, jeszcze w latach 80. bezsprzecznie polskiego. Natomiast skrajnie nacjonalistyczny- ukrai?ski charakter wyznania grekokatolickiego nigdy mu nie przeszkadza?.

Rodzi si? te? pytanie, czy w samej Polsce Ko?ció? rzymskokatolicki mo?e na powrót sta? si? elementem rzeczywi?cie narodowej polityki, tak jak wymieniony Ko?ció? grekokatolicki w odniesieniu do nacjonalizmu ukrai?skiego. Otó? w?a?nie nie mo?e by?!!! Papiestwo stanowczo odcina si? od dawnych, przedsoborowych jeszcze zasad nacjonalizmu chrze?cija?skiego, z wyj?tkiem Ukrainy (i Chorwacji ?), gdzie nawet najskrajniejszy szowinizm jest akceptowany. Wyj?tek ukrai?ski moim zdaniem wynika nie tyle z globalnej polityki Ko?cio?a, pr?dzej ze sprawno?ci organizacyjnej ukrai?skich nacjonalistów dobrze rozumiej?cych, jak? zalet? jest kontrolowanie i wykorzystywanie do swoich celów struktur ko?cielnych. Spójrzmy te? jak s?u?? swoim narodom prawos?awne ko?cio?y Rosji, Serbii, Grecji czy Rumunii. Nie ma w tym nic z?ego...


natio et ratio
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ko?ció? za "majdanem"
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 20-02-2014 20:13
No, zauwa?y?emsmiley B?d?, co b?d?, Chorwacj? uznawa? Ko?ció? Rzymsko-Katolicki.

Tak, przed soborem papiestwo potrafi?o godzi? uniwersalizm z nacjonalizmem. Po soborze mamy do czynienia z Ko?cio?em obezw?adnionym, podleg?ym ?ydom (nie ?ydom - judaistom - ale w?a?nie ?ydom), wyznaj?cym naiwny antropocentryzm. Ko?ció? w Polsce po latach 80-tych rzeczywi?cie nie mo?e si? uwolni? z szoku "wolno?ci". W tej chwili dominuje w nim moderna w dwóch odmianach, ?wiatowej, co oznacza w dalszej perspektywie, mówi?c brzydko, zwijanie interesu, oraz wojtylia?skiej, czyli takiej, w której "zdobycze soboru" (przede wszystkim ekumenizm i uleg?o?? ?ydom) o?eniono z ludowym katolicyzmem, co skutkuje "refleksj?" teologiczn? i narodowo-pa?stwow? nie najwy?szego lotu. Na horyzoncie ?wiat?a brak...
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ko?ció? za "majdanem"
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 20-02-2014 21:40
Jan Pawe? II o Szeptyckim:

"Jak?e nie wspomnie? tu o dalekowzrocznej i konsekwentnej pracy duszpasterskiej s?ugi Bo?ego Andrzeja Szeptyckiego, którego proces beatyfikacyjny jest w toku i którego mamy nadziej? ujrze? kiedy? w chwale ?wi?tych! Musimy odwo?a? si? do jego heroicznej dzia?alno?ci apostolskiej, aby zrozumie? niewyt?umaczaln? po ludzku p?odno?? Ukrai?skiego Ko?cio?a greckokatolickiego w mrocznych latach prze?ladowa?."

27 czerwca 2001 - Lwów.

wyt?. moje - A?
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ko?ció? za "majdanem"
kot
Użytkownik

Postów: 204
Data rejestracji: 28.03.09
Dodane dnia 21-02-2014 18:12
Adam Smiech napisa?/a:
Ko?ció? w Polsce po latach 80-tych rzeczywi?cie nie mo?e si? uwolni? z szoku "wolno?ci". W tej chwili dominuje w nim moderna w dwóch odmianach, ?wiatowej, co oznacza w dalszej perspektywie, mówi?c brzydko, zwijanie interesu, oraz wojtylia?skiej, czyli takiej, w której "zdobycze soboru" (przede wszystkim ekumenizm i uleg?o?? ?ydom) o?eniono z ludowym katolicyzmem, co skutkuje "refleksj?" teologiczn? i narodowo-pa?stwow? nie najwy?szego lotu. Na horyzoncie ?wiat?a brak...


Zgadzam si? ca?kowicie z Pa?sk? analiz?. Nawet odchodzi si? od ludowego katolicyzmu (je?li to samo mamy na my?li), który kojarz? z ludow? pobo?no?ci?, kiedy? popieran? silnie przez kard. Wyszy?skiego. W warstwie kulturowej (pie?ni, obrz?dy) niezawiele ju? z niej zosta?o. Wystarczy zajrze? na TV Trwam... tam ci?gle jakie? kapele stra?ackie, kiepski rock chrze?cija?ski, "gwiazda" Eleni i ameryka?skie filmy z kategorii judeochrze?cija?stwo. Wszystko robione pod m?odych, ale m?odzi jako? si? nie garn?. Skoro nie ma ci?g?o?ci pokole?, przyjdzie gasi? ?wiat?o.

Ale to jeszcze nie tragedia. Jedne ?wiat?a gasn?, inne rozb?yskaj?. Ot, takie Bractwo ?w. Piusa X (SPPX). W post?powo-laickiej Francji ca?kiem pr??na organizacja sp?dzaj?ca sen z oczu establiszmentowi, a i u nas b?yskawicznie ro?nie od niedawna. Kto chce dawnej wiary i tradycji, mo?e je znale??. Moim zdaniem w Polsce FPPX mo?e si? pokusi? o przej?cie cz??ci wiernych oficjalnego Ko?cio?a, gdyby ten silniej skr?ci? w kierunku reform i post?pu. W ogóle temat FPPX jest bardzo ciekawy, mo?e w innym w?tku....


natio et ratio
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014