Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 26 2021 22:01:20
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 11
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
41
41
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Katolicyzm | Katolicyzm
Strona 2 z 2 < 1 2
Autor RE: Klerykalna Partia Polski?
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 21-01-2012 22:09
A teraz wróc? do tematu. Przyk?ad z wi?kszo?ci? w sejmie poda?am w bardzo okre?lonym celu. Wyobra?my sobie, ?e jeste?my w sejmie, ale w mniejszo?ci. I musimy wzi?? udzia? w g?osowaniu nad projektami nowej ustawy antyaborcyjnej. Ja jako zwolenniczka ca?kowitego zakazu zabijania nienarodzonych, z przyczyn religijnych i niereligijnych (pa?stwo powinno chroni? ?ycie niewinnych), powinnam zag?osowa? za takim zakazem. Ale b?d?c w mniejszo?ci ryzykuj?, ?e przejdzie gorszy przepis, dopuszczaj?cy aborcj? bez ogranicze?. Czy w takim razie powinnam, wbrew swojemu sumieniu, poprze? obecne prawo, aby nie dopu?ci? do uchwalenia gorszego? Ci??ka sprawa i prawd? mówi?c ciesz? si?, ?e nie musz? takich decyzji podejmowa?.
Ale wyobra?my sobie, ?e mamy wi?kszo??. I mo?emy wprowadzi? ca?kowity zakaz aborcji. Robimy to?"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Klerykalna Partia Polski?
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 22-01-2012 01:28
Marzena Zawodzinska napisa?/a:
nie musi Pan dalej u?ci?la?, bo wiem, o co Panu chodzi. (...)
Po prostu Pan to (wprowadzenie rozwodów) b?dzie porównywa? ze skutkami pisania na komputerze, a ja nie. I tyle.


No to nie zrozumia?a Pani. Nie porównuj? skutków wprowadzenia rozwodów (a w?a?ciciwie: wprowadzenia ?wiecko?ci ma??e?stwa, jego podleg?o?ci s?dom powszechnym i zlikwidowania zasady jego nierozerwalno?ci) ZE SKUTKAMI PISANIA NA KOMPUTERZE, lecz ze skutkami powodowanymi przez wielorakie zastosowanie komputerów (a tak?e internetu, ??czno?ci bezprzewodowej itp no?ników i urz?dze?) w skali ca?ych spo?ecze?stw i kontynentów.

I to jest porównywalne, bo jedno i drugie przynios?o ju? negatywne skutki i przyniesie jeszcze dalsze.

Cz?owiek móg? ?y? w normalnym ma??e?stwie i je szanowa?, a w rezultacie odrzucenia tej instytucji nie "polepszy?" sobie, tylko pogorszy?. W przekroju ca?ych spo?ecze?stw patrz?c i patrz?c wielopokoleniowo.

I tak samo mo?na by?o pisa?, liczy? i wystawia? faktury odr?cznie, ale kto? wpad? na pomys?, ?e trzeba i?? z "post?pem" i wprowadzono komputeryzacj? ?ycia publicznego i prywatnego. I pomimo, ?e jednostkowo mo?na by? z pewnych aspektów komputeryzacji zadowolonym (np. ?atwe przesy?anie wiadomo?ci na du?e odleg?o?ci), to jednak zarówno poszczególne jednostki, jak i ca?e wspó?czesne populacje zap?ac? za wdro?enie tych "polepsze?" straszliw? cen?.

Samo pisanie emaili czy wysy?anie sms-ów nie musi by? wprost szkodliwe, lecz, nawiasem pisz?c, odrzucenie instytucji nierozerwalnego ma??e?stwa i ?ycie "w grzechu" tak?e nie musi powodowa? zawsze bezpo?rednich szkód. Mo?na sobie wyobrazi?, ?e istniej? rodziny, które nie bra?y ?lubu konkordatowego czy nawet cywilnego, a mimo to zgodnie przetrwa?y i wychowa?y potomstwo. Te wyj?tki nie przekre?laj? jednak ogromu dokonanych i post?puj?cych zniszcze?.
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Klerykalna Partia Polski?
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 22-01-2012 10:23
Niech mi Pan nie wmawia, ?e nie zrozumia?am! Nie jestem a? taka t?pa, ?eby nie rozumie? s?owa pisanego! Po prostu ca?y czas przywo?uj? to, co Pan napisa? na pocz?tku:
To symboliczne porównanie, chodzi o to, ?e skutki rezygnacji z ma??e?stwa sakramentalnego (?cis?a monogamia bez prawa do rozwodu) s? podobne do skutków zdrowotnych i spo?ecznych rezygnacji z pisania odr?cznego na rzecz u?ytkowania komputera.

Zreszt? to chyba Pan nie zrozumia?, a ja pope?ni?am b??d, ?e nie napisa?am o tym wyra?nie na samym pocz?tku. O ile skutki, które opisa? Pan pó?niej, cho? dotycz? innych sfer, w pewnym stopniu mo?na porównywa?, to ja ca?y czas polemizowa?am z tym pierwszym zdaniem, które dotyczy?o tylko pisania!

polski blog ru napisa?/a:
[quote]Nie porównuj? skutków wprowadzenia rozwodów (a w?a?ciciwie: wprowadzenia ?wiecko?ci ma??e?stwa, jego podleg?o?ci s?dom powszechnym i zlikwidowania zasady jego nierozerwalno?ci) ZE SKUTKAMI PISANIA NA KOMPUTERZE, lecz ze skutkami powodowanymi przez wielorakie zastosowanie komputerów (a tak?e internetu, ??czno?ci bezprzewodowej itp no?ników i urz?dze?) w skali ca?ych spo?ecze?stw i kontynentów.

I to jest porównywalne, bo jedno i drugie przynios?o ju? negatywne skutki i przyniesie jeszcze dalsze.

Ale w zdaniu, z którym si? nie zgodzi?am, nie to Pan napisa?.
Zreszt? ja i tak by?abym sk?onna raczej porównywa? skutki wprowadzenia rozwodów z, powiedzmy, skutkami legalizacji aborcji albo czym? podobnym.

Samo pisanie emaili czy wysy?anie sms-ów nie musi by? wprost szkodliwe,

No w?a?nie!

lecz, nawiasem pisz?c, odrzucenie instytucji nierozerwalnego ma??e?stwa i ?ycie "w grzechu" tak?e nie musi powodowa? zawsze bezpo?rednich szkód. Mo?na sobie wyobrazi?, ?e istniej? rodziny, które nie bra?y ?lubu konkordatowego czy nawet cywilnego, a mimo to zgodnie przetrwa?y i wychowa?y potomstwo. Te wyj?tki nie przekre?laj? jednak ogromu dokonanych i post?puj?cych zniszcze?.

Z tym si? nie zgodz?. ?ycie w grzechu (nie "w grzechu" ) zawsze powoduje bezpo?rednie szkody, nawet je?li bezpo?rednio ich nie wida?. (Np. istnieje takie niepopularne dzi? s?owo, jak zgorszenie). Mo?na ?y? zgodnie bez ?lubu, powiem wi?cej, zazwyczaj problemy zaczynaj? si?, gdy taka para jednak zdecyduje si? na ?lub ko?cielny!

I koniec na tym.


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004

Edytowane przez Marzena Zawodzinska dnia 22-01-2012 11:01
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Klerykalna Partia Polski?
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 22-01-2012 10:44
[przeniesione wy?ej]


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004

Edytowane przez Marzena Zawodzinska dnia 22-01-2012 10:46
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Klerykalna Partia Polski?
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 22-01-2012 11:17
Tak, zako?czmy t? nasz? dziwn? wymian? zda?, w której ja si? wysilam, ?eby Pani? zrozumie? i ?eby Pani mnie zrozumia?a, a na koniec czytam, ?e Pani "ca?y czas polemizowa?a z tym pierwszym zdaniem, które dotyczy?o tylko pisania", co nie jest prawd?, bo dotyczy?o "nowoczesno?ci" zast?puj?cej tradycyjne pisanie (któr? porównywa?em z inn? nowczesno?ci? zast?puj?c? tradycyjne ma??e?stwo):

By? mo?e sakramentalne ma??e?stwo monogamiczne (czyli trwaj?ce w praktyce do ?mierci jednego ze wspó?ma??onków) jest form?, która si?, zdaniem wielu, "prze?y?a" ("daremne ?ale..."), lecz tak samo mo?na powiedzie? o pisaniu listów za pomoc? pióra i atramentu. Nowoczesno?? w postaci e-maili i sms-ów jest kolorowa i pozornie lepsza, i chciana przez ludzi, lecz sko?czy si? bardzo smutn? i bolesn? cywilizacyjn? kl?sk?.


Szkoda, ?e Pani nie zrozumia?a.
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Klerykalna Partia Polski?
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 22-01-2012 14:04
Przypominam:
To symboliczne porównanie, chodzi o to, ?e skutki rezygnacji z ma??e?stwa sakramentalnego (?cis?a monogamia bez prawa do rozwodu) s? podobne do skutków zdrowotnych i spo?ecznych rezygnacji z pisania odr?cznego na rzecz u?ytkowania komputera.Zrozumia?am, zrozumia?am. Pan napisa? a=b, ja stwierdzi?am, ?e "a" nie równa si? "b", po czym Pan napisa?, ?e a=bc, a ja dowodzi?am (przejrza?am swoje wcze?niejsze posty i ca?y czas mia?am na my?li wy??cznie pisanie na komputerze zamiast r?cznie!), ?e "a" nie równa si? "b".
Zreszt? tak sobie poprzednio pomy?la?am, ale ju? po wy??czeniu komputera, ?e nigdy nie przysz?oby mi do g?owy, aby chwali? rozwody. Nawet gdyby kto? zosta? przez rozwód dora?nie "uszcz??liwiony". Natomiast mam wiele powodów, aby chwali? wynalazek komputera i internetu. Mo?emy dyskutowa? na odleg?o??, mo?emy zdobywa? informacje, do których nigdy nie mieliby?my dost?pu, mo?emy propagowa? idee narodowe, a ja na swojej stronie mog? propagowa? twórczo?? Chestertona. Poza tym mog? si? kontaktowa? z rodzin?, która mieszka za oceanem. To prawda, ?e gdyby nie wynaleziono poci?gów, samochodów, statków i samolotów, moja rodzina co najwy?ej by?aby rozproszona po najbli?szych wsiach, no ale skoro ju? je wynaleziono...
Wiem, o co Panu chodzi. Panu chodzi o to, ?e skutki nowoczesno?ci, któr? mamy dzi?ki komputerowi i internetowi s? tak samo katastrofalne, jak skutki wprowadzenia rozwodów. I gdyby nie zastosowa? Pan a? tak du?ego skrótu my?lowego, pewnie w ogóle nie by?oby tej dyskusji. Tak, w obu przypadkach skutki s? katastrofalne. I tu, i tu. Chocia? dla mnie sama katastrofalno?? nie jest podstaw? do porównywania dwóch negatywnych procesów odbywaj?cych si? na ró?nych p?aszczyznach. Wprowadzenie ma??e?stw cywilnych i rozwodów by?o rozwi?zaniem prawnym, wykraczaj?cym poza kompetencje organów pa?stwa. Wynalazek komputera to po prostu wynalazek, rozwi?zanie techniczne, maj?ce swoje negatywne skutki, podobnie jak inne wynalazki. Bardzo podobne dylematy mieli filozofowie dyskutuj?cy nad szkodliwo?ci? wynalezienia pisma! Twierdzili, ?e pismo zabije zdolno?? zapami?tywania.
Nie zamierzam Pana zmusza?, ?eby Pan przesta? porównywa? te dwa zjawiska. Ale nie sama porównywa? ich nie b?d?. I to ju? naprawd? ostatnie zdanie w tej kwestii.


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004

Edytowane przez Marzena Zawodzinska dnia 22-01-2012 16:37
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Klerykalna Partia Polski?
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 23-01-2012 22:14
No tym razem P. Kol. polskiblog wreszcie mnie ubawi?! Kto? jedzie czo?giem i wo?a: Na koniku panie z?oty i z szabelk? to dopiero by?o wojsko w sam raz dla ludzi, a teraz to tylko huk i smród! Pan w?a?nie kogo? takiego przypomina. Mimo to zrozumia?em pana i uznaj?, ?e ani za grosz racji w pana twierdzeniach na ten temat nie ma. Oczywi?cie jest taki do?? rozpowszechniony pogl?d, jakoby (zw?aszcza szerokopasmowy) internet og?upia? ludzi do cna. Nie! Og?upia ich do cna brak kontaktu z lud?mi, sytuacjami i zabawkami (a trzeba tu zastanowi? si? i nad dzie?mi) sk?aniaj?cymi do samodzielnego my?lenia. To za? czy si? pisze o?ówkiem czy na klawiaturze to jest rzecz zupe?nie niewa?na. Ja swego czasu jako m?ody nauczyciel zetkn??em si? tak z uczniami i uczennicami jak kolegami i kole?ankami bezmy?lnymi bezgranicznie i nieuleczalnie, mimo ?e z internetu praktycznie jeszcze nikt wtedy w naszym kraju nie korzysta?. Za? by?o ich od groma! Internet, te dyskusje na poziomie nogi sto?owej, tylko obna?y?y stan naszego ko?tu?skiego, zapijaczonego, bior?cego ?miertelnie powa?nie ca?? stert? bajek dla doros?ych spo?ecze?stwa i ukaza?y go oczom wszystkich ludzi na jakimkolwiek poziomie ambicji i przyzwoito?ci.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Klerykalna Partia Polski?
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 24-01-2012 00:19
@gjw
Przykro mi, ale rozczarowa? mnie Pan. Uprawia Pan tutaj zwyczajn? bufonad? i ?adnego polskiego ruchu narodowego si? z Panem nie zbuduje. Nawet podyskutowa? z Panem nie mo?na, bo chodzi Panu tylko o udowodnienie swojej rzekomej wy?szo?ci intelektualnej, a nie o roztropn? trosk? o dobro wspólne.

A metody, jakie Pan stosuje s? opisane w tej ksi??ce:

O z?o?liwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika

Szczególny nacisk po?o?ono na nierzetelne, programowo tendencyjne i podst?pne formy dyskredytacji, czyli podwa?ania wiarygodno?ci oponentów przez postugiwanie si? dygresjami, pretekstami i pozorami, skrajn? przesad?, nawet ktamstwem i widoczn? agresj?.

Uznanie dla w?asnych pogl?dów i roszcze? jest wtedy osi?gane dzi?ki deprecjonowaniu statusu i dorobku przeciwników - za po?rednictwem epitetów, etykietek, zniewag, o?mieszania, znies?awiania. Zamiast prezentowania w?asnych walorów, osi?gni?? i zas?ug, wystarczy? ma atak na godno??, cze??, powag?, to?samo?? przeciwników.


I tutaj:

"Co w antykatolickiej propagandzie decyduje o sukcesie?

Dzisiaj decyduj? czynniki intuicyjno-mentalne. Je?li kto? lub co? zostanie zaliczony do obciachu, wówczas system go automatycznie odrzuca. Dlatego walka na poziomie intelektualnym w dora?nej polityce zesz?a troch? na drugi plan (cho? oczywi?cie nie mo?na jej lekcewa?y?).

Nikt nie chce by? wy?miewanym, dlatego ?atwo przyjmuje narzucany mu antyobciachowy (lewicowy) sposób my?lenia. (...) Ca?y myk polega na umiej?tnym wyprodukowaniu obciachowo?ci.

Jak j? zatem wyprodukowa?? Istniej? trzy najwa?niejsze czynniki, gwarantuj?ce sukces. Po pierwsze - trzeba mie? przewag? w mediach, narzuca? w nich ton, wedle którego ?piewa reszta. Po drugie - w tych mediach nieustannie pokazywa? kto jest "nowoczesny", "?wie?y", "post?powy", a kto jest zacofany. Post?pizm jest oczywi?cie czysto umowny i narzucany na si??. Po trzecie - najwa?niejsze. Zwalczany "obiekt" nie mo?e by? karany, prze?ladowany fizycznie przez innych rewolucjonistów (przynajmniej w fazie pocz?tkowej); mo?e by? tylko wy?miewany." (http://dariuszzalewski.salon24.pl).

Edytowane przez polski blog ru dnia 24-01-2012 03:24
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Klerykalna Partia Polski?
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 24-01-2012 19:51
Na co dzie?, w?ród bliskich, znajomych i obcych, od kilkunastu lat obserwuj? rosn?c? akceptacj? dla zjawisk rozk?adaj?cych rodzin? i spo?ecze?stwo. To nie ustawodawstwo popsu?o tych ludzi, bo jest ono lepsze ni? za PRL. To ogólna atmosfera i przekaz medialny, wzór zachodni itd. Oraz najwa?niejsze - zaniechanie Ko?cio?a. To nas, jako kandydatów na polityków przerasta. Dlatego postuluj? skupienie si? na ?wieckim programie walki o interes narodowy Polski, o pozyskiwanie dla tego interesu zagubionych Polaków. Rozwiedzionych czy nie, ?yj?cych na kocia ?ap?, czy niewierz?cych, ale Polaków. Nie dok?adajmy cegie?ki do rozk?adu to?samo?ci narodowej realizowanego przez si?y znacznie od nas pot??niejsze. Programem politycznym o zabarwieniu religijnym z pewno?ci? tak? cegie?k? do?o?ymy.


Oto s?owa m?drca, które ca?kowicie popieram. Zreszt?, bez pochlebstw, Nie trzeba by? m?drcem, wystarczy nie ulega? skrajno?ciom z lewa i prawa, aby doj?? do tego samego. Dlatego widz? jeszcze, drogi panie Adamie, sens trwania tutaj i wtr?cania od czasu do czasu swoich trzech groszy.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Klerykalna Partia Polski?
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 28-01-2012 19:06
[img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Adamites.GIF[/img]
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Klerykalna Partia Polski?
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 28-01-2012 19:18
ZAGOZDA W AKCJI

"Prosimy o jak najszersze rozpowszechnienie:

Warszawa, 25 stycznia 2012 r.

Wasze Eminencje, Najprzewielebniejsi Ksi??a Kardyna?owie
Wasza Ekscelencje, Najprzewielebniejsi Ksi??a Arcybiskupi i Biskupi
Najczcigodniejsi Ksi??a Ko?cio?a katolickiego w Polsce

Jako wierni synowie ?wi?tego Ko?cio?a Rzymsko-Katolickiego uznajemy za w?a?ciwe poinformowanie naszych Pasterzy o przyczynach i intencjach zwo?ania w Warszawie w dniu 28 kwietnia br. Zjazdu Katolickiej Polski i powo?aniu ruchu spo?ecznego "B??kitna Polska".

Zaniepokojeni jeste?my gwa?townym nasilaniem si? systemowych dzia?a? wymierzonych w religi? katolick? i stoj?cy na jej stra?y Apostolski Ko?ció?. Akty te rozmy?lnie demoluj? ?ycie duchowe, moralne, rodzinne i narodowe Polaków. W tym trudnym momencie dziejowym Zjazd Katolickiej Polski ma by? wyrazem naszego nie tylko religijnego czy patriotycznego przywi?zania, ale gor?cym apelem do u?pionych sumie? polskich, mobilizacj? wszelkich si? katolickich tkwi?cych w narodzie i wielkim realnym programem dzia?a? wymierzonych w to, co anarchizuje ducha polskiego, co trwoni i rozk?ada jego si?y. Zamierzamy powiedzie? g?o?no i dobitnie: nie ma dziedziny ?ycia, w której katolicyzm mia?by milcze?! ?ycie prywatne, rodzinne, spo?eczne, gospodarcze, narodowe i pa?stwowe - musi si? stawa? królestwem panowania Ducha Chrystusowego. Wierzymy, ?e do pomocy stan? nam ?wi?ci Pa?scy polscy z Wniebowzi?t? Królow? Polski na czele. Mottem Zjazdu b?dzie jak?e aktualne i dzi? zawo?anie katolików z okresu mi?dzywojnia: "?adna my?l nasza, ?aden krok ani czyn nie powinien nosi? cechy bezwyznaniowej, neutralnej, ?wieckiej".

Polityka to jedna z dziedzin naszego ?ycia, w której bierno?? jest uwa?ana powszechnie za cnot?. A przecie? to ona, tak przez katolików cz?sto ignorowana, jest ze wszech miar potrzebnym planowym d??eniem do celów i sztuk? ich osi?gania. Katolik czynu, a takim musi sta? si? ka?dy z nas, powinien aktywnie uczestniczy? w ?yciu publicznym. Nasza oboj?tno?? wobec zagadnie?, od których zale?y tera?niejszo?? i przysz?o?? bytu pa?stwowego, jest wielk? krzywd? wyrz?dzan? sprawom wiary i Ko?cio?a.

Pragniemy uruchomi? niespo?yte si?y polskiego patriotyzmu, które na zawsze po??czy?y si? z religi? katolick?, powo?uj?c zaczyn ruchu "B??kitna Polska". Ksi?dz Kardyna? Aleksander Kakowski s?usznie twierdzi?, ?e "my, Polacy katolicy, jeste?my si?? duchow? pa?stwa, która w ka?dej chwili, w czasie pokoju i na wypadek wojny oddaje si? ca?kowicie i bez zastrze?e? na us?ugi Najja?niejszej Rzeczypospolitej Polskiej, stoi niezachwianie od których w zamian ma prawo spodziewa? si? i domaga? aby oni byli oddani ca?kowicie dobru ca?ego narodu i szanowali prawa, uczucia i przekonania religijne ludno?ci katolickiej". B?dziemy dzia?a? w duchu wiary w dziejow? misj? naszego narodu, w duchu nadziei w niespo?yte si?y polskiego katolicyzmu, a przede wszystkim w duchu mi?o?ci.

Ko?ció? jest i pozostanie naszym Nauczycielem. Dzia?a? b?dziemy jednak na w?asn? odpowiedzialno??, tak, by nasze ewentualne b??dy nie podwa?y?y autorytetu ?wi?tego Ko?cio?a Rzymsko-Katolickiego.

Prosimy o modlitw? w intencji naszych postanowie?.

Z synowskim oddaniem

Krzysztof Zagozda, Przewodnicz?cy Komitetu "B??kitna Polska""

* * *

"Zjazd Katolickiej Polski

Idea Zjazdu Katolickiej Polski jest wzorowana na podobnych przedsi?wzi?ciach z okresu II Rzeczypospolitej. Motto tegorocznego ZKP: "?adna my?l nasza, ?aden krok ani czyn nie powinien nosi? cechy bezwyznaniowej, neutralnej, ?wieckiej".

Nie ma naszej zgody na usuwanie wiary katolickiej z przestrzeni publicznej, na szydzenie z dogmatów i przedmiotów kultu, na rezygnowanie z tego, co w przesz?o?ci stanowi?o o sile naszej ojczyzny.

Podczas zjazdu powo?any zostanie ruch spo?eczny "B??kitna Polska", który przedstawi swój program naprawy wszystkich obszarów ?ycia politycznego, gospodarczego i spo?ecznego.

Zg?oszenia uczestnictwa: zjazd28kwietnia@prokonto.pl

Krzysztof Zagozda: Zjazd Katolickiej Polski rozpoczniemy pie?ni? "B??kitna rozwi?my sztandary". Warto nauczy? si? tekstu na pami??.

B??kitne rozwi?my sztandary,
Czas strz?sn?? zw?tpienia ju? ple??.
Niech w sercach zagorze znicz wiary,
I gromka niech ozwie si? pie??.

Spod znaku Maryi rycerski my huf,
B?ogos?aw nam Chryste na bój.
Stajemy, jak ojce, by s?u?y? Ci znów.
My Polska, my naród, lud Twój!

2. Ju? ?wita, ju? graj? pobudki,
Ju? Jezus przybli?a si? k`nam.
?yj ?wi?ta rado?ci, precz smutki,
Pan idzie i pierzcha w cie? k?am.
Pan idzie s?oneczno?? rozlewa si? w kr?g,
Pan idzie na ?wiata si??? tron.
Dr?y szatan, wysuwa mu ber?o si? z r?k,
S?yszycie? Zwyci?stwa gra dzwon!

3. O Bogarodzico, Dziewico,
Tchnij si?? w Maryjny ten zew.
Z otwart? stajemy przy?bic?,
I serca Ci niesiem i krew.
Sia? mi?o?? b?dziemy, w?ród burzy i s?ot,
W zwyci?ski Ty powied? nas szlak,
A gdy nam tchu b?dzie i mocy ju? brak,
Do nieba pokieruj nasz lot."

?ród?o: facebook.com (26 i 28.01.2012).
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Klerykalna Partia Polski?
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 29-01-2012 01:09
?ycie prywatne, rodzinne, spo?eczne, gospodarcze, narodowe i pa?stwowe - musi si? stawa? królestwem panowania Ducha Chrystusowego. Wierzymy, ?e do pomocy stan? nam ?wi?ci Pa?scy polscy z Wniebowzi?t? Królow? Polski na czele.
Tak, tak, a potem b?dzie jak w czasie kl?skowej obrony Konstantynopola w 1453 r.: "Wielu mieszka?ców zebra?o si? przy kolumnie Konstantyna Wielkiego, bowiem jedno z proroctw g?osi?o, ?e gdy tylko Turcy zbli?? si? do kolumny z nieba zst?pi anio? i przeka?e cesarstwo wraz z mieczem nieznanemu, stoj?cemu przy kolumnie cz?owiekowi, który na czele armii odniesie zwyci?stwo. Wi?kszo?? z nich zosta?a zamordowana."

Mottem Zjazdu b?dzie jak?e aktualne i dzi? zawo?anie katolików z okresu mi?dzywojnia: "?adna my?l nasza, ?aden krok ani czyn nie powinien nosi? cechy bezwyznaniowej, neutralnej, ?wieckiej"
Wiemy z historii, ?e za sanacji zjazdy i has?a przynios?y wr?cz niezwyk?e rezultaty. Sanacyjna warstwa rz?dz?ca s?yn??a z g??bokiej moralno?ci swych cz?onków, równie g??bokiej wiary i wprowadzania w ?ycie zasad katolickich.smiley

Prosz? mi wybaczy? sarkazm, ale je?li skutki maj? by? podobne do przedwojennych (na poziomie pa?stwa), to chyba nie o to chodzi, prawda? Ró?nice z dniem dzisiejszym s? dwie. Jednak dzisiejsza "elita" jest o w?os mniej zdemoralizowana od sanacyjnej, a przynajmniej si? tak nie afiszuje (wybryki Mo?cickiego ?eni?cego si? z rozwiedzion? kochank? w czasie ?a?oby po zmar?ej ?onie - to by chyba dzisiaj na poziomie prezydenta w Polsce nie przesz?o, cho? rozwód dotkn?? dzieci prezydentów Wa??sy i Kaczy?skiego), no, i nie ma Berezysmiley. Z drugiej strony, spo?ecze?stwo, lud, naród, s? z kolei dzisiaj bardziej zdemoralizowane, za? w latach 30-tych XX w. mieli?my do czynienia z niew?tpliwych, szczerym nawrotem szerokich warstw, zw?aszcza inteligencji i mas m?odzie?owych, ku katolicyzmowi, za? lud, przynajmniej generalnie, pozostawa? wierny tradycjom przodków. Dlatego przed wojn? jeszcze podobne inicjatywy mia?y jakie? podstawy i sens, cho? w sposób oczywisty nie doprowadzi?y do uzdrowienia rz?dów. Dzisiaj, powtarzam, trzeba prowadzi? w kierunku uzdrowienia stosunków spo?ecznych oraz w?adzy d?ugotrwa??, spokojn? prac? pozytywn?. Stawianie sprawy tak, jak P. Zagozda niestety niczego nie przyniesie. To ju? chyba wszystko na ten temat.

Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Klerykalna Partia Polski?
ricardopl77
Użytkownik

Postów: 396
Data rejestracji: 01.06.10
Dodane dnia 29-01-2012 01:34
"Sanacyjna warstwa rz?dz?ca s?yn??a z g??bokiej moralno?ci swych cz?onków, równie g??bokiej wiary i wprowadzania w ?ycie zasad katolickich.smiley"
Lub chocia?by obelgi jakie Pi?sudski rzuca? pod adresem swych politycznych przeciwników w artykule "Dno oka" {IV 1929) gdzie ubli?a? im od "zafajdanych poslinisów" , "ma?p" , "hebesów" itd.


"Wielu mieszka?ców zebra?o si? przy kolumnie Konstantyna Wielkiego, bowiem jedno z proroctw g?osi?o, ?e gdy tylko Turcy zbli?? si? do kolumny z nieba zst?pi anio? i przeka?e cesarstwo wraz z mieczem nieznanemu, stoj?cemu przy kolumnie cz?owiekowi, który na czele armii odniesie zwyci?stwo. Wi?kszo?? z nich zosta?a zamordowana."

By?em kiedy? przy tej kolumnie b?d?c w Istambule.

. Dzisiaj, powtarzam, trzeba prowadzi? w kierunku uzdrowienia stosunków spo?ecznych oraz w?adzy d?ugotrwa??, spokojn? prac? pozytywn?. Stawianie sprawy tak, jak P. Zagozda niestety niczego nie przyniesie.

S?usznie - zreszt? uwa?am ?e ca?a ta inicjatywa, których by?o ju? przecie? bez liku (vide: partyjka "Sztandar Matki Bo?ej Liche?skiej"smiley zako?czy si? prawdziwym Zjazdem...smileysmileysmiley
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Klerykalna Partia Polski?
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 31-01-2012 02:40
By?em kiedy? przy tej kolumnie b?d?c w Istambule.
Zazdroszcz? Panu. By?em w wielu miejscach na obszarze Mi?dzymorza, ale jako? nie dane mi by?o jeszcze dotrze? do Konstantynopola. Wady cywilizacji bizanty?skiej to jedno, ale pasjonuj?ca historia greckich Rzymian, to drugie. Mnie ona fascynuje od lat, a los sprawi?, ?e jeszcze do drugiego Rzymu nie dotar?emsmiley
Wyślij Prywatną Wiadomość
Strona 2 z 2 < 1 2
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014