Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 19 2020 07:13:02
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 11
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
foto_x
foto_x
OUN-UPA, zbrodnie - wystawa w ?odzi.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Katolicyzm | Katolicyzm
Strona 2 z 2 < 1 2
Autor RE: Kult fa?szu w KK
Zbigniew Sekulski
Użytkownik

Postów: 13
Data rejestracji: 27.10.07
Dodane dnia 22-01-2011 22:48
CO ZA ULGA ?E MNIE TO JUZ NIE DOTYCZY. Zamie?ci?em kilka tygodni temu mój wiersz "Gdy krzy?owcy szykuj? sie do wojny" napisany po wielotygodniowym do?wiadczaniu tej dziczy z Krakowskiego Przedmie?cia, tych ob?udnych biskupów i drobniejszego p?azu. Moja noga w ko?ciele ju? nie postanie. W Sieradzu gdzie sie urodzi?em chodzi?em na religie gdzie siostra straszy?a dzieci wszelkimi mocami piekie? i t?uk?a ró?a?cem po plecach. W szkole TPD do której musia?em chodzi? bo ojciec by? oficerem (??czno?ci ) przekornie z dzie?mi za?piewali?my "my chcemy boga.. (Stalinizm si? w?asnie wali? ) a nauczyciel akordeonista i dzia?acz ZMP chwyci? d?ug? linijk? i siek? nas po twarzach. Za internowania gra?em na gitarze i ?piewa?em "Jezus jest tu " w rytm czarnego spiritual ale wtedy ucieka?em ju? w buddyzm i inne wschodnie religie. W swych czynach,karmie czy doznaniach coraz bardziej kierowa?em sie panteizmem. Czuj? sie tym uszlachetniony i wolny. Nie przeczyta?em tego nigdzie,to by?o moje wewn?trzne "objawienie " ?e chrze?cija?stwo jest dywersyjnym wynalazkiem ?ydów dla kontrolowania gojów, tak by gra toczy?a sie na jedna bramke. Ten wynalazek sprawdza? si? ?wietnie bo goj by? przysposobiany do nastawiania drugiego policzka a lichwa mia?a pozosta? monopolem ?ydowskim. Kato-rabinacki sabat u katocadyka Michalika jest tego dzisiejszym przyk?adem. Gdy kato-narodowa kacz urz?dza parteitagi na Jasnej Gorze ,lichwiarze prywatyzuj? strategicznie przywi?la?ski ?ydo-land
Zb.Sekulski
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 23-01-2011 12:27
Nie mog? si? zgodzi? z pogl?dami przedmówcy. Zaczn? mo?e od tego, ?e lichwa zosta?a wyra?nie zabroniona przez Pismo ?wi?te (Ps. 15, 5). W ?redniowieczu i w wyznaniach opartych na prawdzie biblijnej po?yczanie pieni?dzy na procent by?o wyra?nie zabronione, za? Kalwin i Baxter pieczo?owicie zachowali i rozwijali fizjokratyczne przekonania ?w. Tomasza z Akwinu. Cz?owiek powinien pracowicie pomna?a? dobra doczesen jednocze?nie unikaj?c pokusy lichwy, hazardu, rozpusty i namiernej wystawno?ci (luksusu). Równie? prawo pa?stwowe zajmowa?o podbne stanowisko, karz?c wi?zieniem za uprawianie lichwy podobnie jak za niesp?acenie w terminie d?ugów.

Z czego zatem bra?y si? fortuny kalwi?skich bankierów w Holandii, Szwajcarii i Francji (póki ich nie odebra? Ludwik XIV, zapo?yczaj?c si? nast?pnie u synów Jakuba)? Podstaw? by?o pobieranie za po?yczk? udzia?u w zyskach z przedsi?wz?cia rozwini?tego za po?yczk? przez okre?lony okres. Wychodzi niby na to samo, ale ró?nica moralna i praktyczna ogromna, bo np. bank otrzymywa? zwrot kapita?u i pewien zysk tylko w wypadku gdy po?yczka by?a trafiona. Je?li ?adnych zysków nie by?o, jeli d?u?nik zbankritowa?, traci? bankier nie umiej?cy w odpowiedni sposób po?yczy? swoich pieni?dzy. Bank, o ile nie pope?nia? b??dów masowo, jako? to prze?y?. D?u?nik nie musia? za swój b??d czy te? nieszcz??liwy splot okoliczno?ci oddawa? domu itd. Banki zatrudnia?y wielu specjalistów, doradzaj?cych, na jak? dzia?alno?? gsopodarcz? mo?na przyzna? po?yczk?. Gospodarka rozwija?a si? dynamicznie i ca?y czas w oparciu o wzrost produkcji, rzeczywi?cie wykonanych us?ug oraz rzeczywi?cie nabytych i sprzedanych z zyskiem towarów - to w?a?nie okre?la si? jako fizjokratyzm.

Edytowane przez gjw dnia 23-01-2011 12:28
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
RomanK
Użytkownik

Postów: 88
Data rejestracji: 26.05.07
Dodane dnia 24-01-2011 00:31
Tska jest Prawda....
Pozyczyc cos poniszac ryzyko wspolnie z pozyczajacym jest droga do dobrobytu. Pozyczanie czegos czego sie nie ma na zgory zalozony procent bezx zadnego ryzyka i odpowiedzialnosci pozyczajacego,,prowadzi ,,no wlasnei do tego co mamay i czego jestesmy swiadkami....
Do przejecia wszystkiego , od wszystkich..przez produkujacych pieniadze z cienkiego powietrza.

Panie Zbigniewie...trudno sie panu nie dziwic, ale prosze pamietac.. to nie nauka Pana Naszego uczynila koscioly grobami pelnymi plugastwa, budzacych odraze i niechec ...ale wlasnie jej odrzucenie przez tych - ktorzy uczynili je jaskinia zbojcow!
Wyniesienie krzyzy, spraszanie wrogow Pana Naszego na wspolne sabaty postawilo ich w jasnej dla nas wszystkich sytuacji, na ktora Jezus byl przygotowany mowiac - kazdego kto sie mnie wyprze przed swiatem, ja wypre sie przed Moim Ojcem.
Koscioly sprofanowane usunieciem- czy zakryciem Krzyza przestaly byc Domami Bozymi!
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 24-01-2011 09:45
Nie zauwa?am sprzeczno?ci mi?dzy tym, co na temat lichwy napisa? p. Zbigniew a tym, co napisa? p. gjw. Bez wzgl?du na to, co jest napisane w Ksi?dze Psalmów, ?ydzi s? "ojcami" lichwy i nie ma to nic wspólnego z s?usznymi rozwa?aniami p. gjw odno?nie zdrowego niegdy? systemu bankowego. Fundamentem cywilizacji ?ydowskiej jest podwójna etyka id?ca w parze i wynikaj?ca z idei wybra?stwa. To, co si? sta?o z np. systemami bankowymi gojów pó?niej (dzisiaj banki s? instytucjami jednostronnie uprzywilejowanymi, w tym tak?e jednostronnie wyposa?onymi w sankcje wobec klientów, których pozycja wobec banku jest w istocie tragiczna), wynika z przesi?kni?cia gojów najgorszymi elementami cywilizacji ?ydowskiej. Obserwujemy to dzisiaj (i nie od dzisiaj) w Polsce, gdzie oszustwo w ka?dym aspekcie ?ycia sta?o si? norm?, a czasem nawet powodem do i?cie mo?ojeckiej s?awy.

Zupe?nie inn? spraw? s? pozosta?e kwestie opisane przez p. Zbyszka. Jakkolwiek ostro i przykro brzmi?ce w chrze?cija?skim uchu mog? nam si? one wydawa?, s? - jestem o tym przekonany - szczerym wyrazem prze?y? i przemy?le? p. Zbigniewa.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 24-01-2011 12:17
Czy mo?na jednak rzecz ogranicza? do jednej grupy ludzi? Raczej nie. Od g??bokiej staro?ytno?ci ci??ka a rzetelna praca zmaga si? z d??eniem, aby omija? j? jak najszerszym ?ukiem. Buduje si? usprawiedliwienia, ba ca?e piramidy usprawiedliwie?, fa?szywych pozorów, ca?e ideologie by przekre?li? tak sprawiedliwo?? wymienn? jak rozdzielcz? (poj?cia ?w. Tomasza z Akwinu, wyja?nione m. in. w pracy Adama Doboszy?skiego Gospodarka narodowa).

Ruch nasz zatem powinien propagowa? fizjokratyzm i logokracj? zamiast globalizmu i plutokracji. Od razu wyja?niam: logokracja jest to sposób sprawowania rz?dów oparty na wywieraniu wp?ywu na sprawy publiczne stosownie do zas?ug i znajomo?ci przedmiotu, nie za? na zasadzie: g?upi i m?dry, leniwy i pracowity, renegat i patriota maj? tak? sam? racj? w zwi?zku z posiadaniem jednego g?osu dla ka?dego.

Edytowane przez gjw dnia 24-01-2011 12:19
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
RomanK
Użytkownik

Postów: 88
Data rejestracji: 26.05.07
Dodane dnia 28-01-2011 20:38
Pomyslcie panowie nad pojeciem Supersecesja!
Pojecie bardzo wczesne chrzesciojanstwi, ogromnie logoczne zawdzieczane Julianowi Meczennikowi i pozniej umocnionemu przez Tertuliana....
i nagle, jak za dotknieciem rozni,,yo pojecie zniklo z Kosciola..z literatury, z encyklopedii nowszych wydan...nie ma go...:-))) Od Vaticanum II nie istnieje!
Dziwnie zniknelo ze wszystkich zachodnich odlamach Chrzecijanstwa mimo ze bylo mocno szanowane przez Lutra...Tylko Prawoslawie zachowuje go,,ale juz sie s niego wylamuja nowoczesni Ojcowie:-)))
Wyślij Prywatną Wiadomość
Strona 2 z 2 < 1 2
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014