Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 25 2021 06:31:48
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 11
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
35
35
Irak
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Artykuły: Artykuły z internetu.
BIA?ORUSKI NARÓD PA?STWOWY
„?wiat Inflant” nr. 13 (52), „Akant” nr 13 (130) grudzie? 2007 To?samo?? pa?stwowa Bia?orusi krystalizuje si? nie tyle w ogniu sporów wewn?trznych, co w obronie przed nowoczesn?, ekonomiczno-kulturow? agresj? ze strony s?siadów, a przede wszystkim Imperium Americanum, które chce decydowa? o kszta?cie ca?ego ?wiata i wsz?dzie rozdawa? swoje karty. We w?asnym interesie przede wszystkim. Bezkrwawa agresja Rosji, Unii Europejskiej i USA przyspiesza nad Niemnem, Dnieprem i Berezyn? proces powstawania narodu pa?stwowego na wzór Francji, Belgii, Szwajcarii czy wreszcie USA. Naród pa?stwowy rozumiany jest jako wspólnota polityczna obywateli równych wobec prawa niezale?nie od pozycji spo?ecznej, pochodzenia, j?zyka i wyznania.

George Soros - na czele ?wiata?
GEORGE SOROSZ - amerykanin, multimiliarder, ?yd w?gierskiego pochodzenia, cz?owieka w zasadzie z etykietk?, który chcia?by wszystko kupi? za dolary i o którym mówi si? jako o genialnym finansi?cie. Jest niesamowicie bogatym cz?owiekiem. Mo?e w?a?nie par? s?ów o jego ?yciorysie. Jest to cz?owiek, który wyemigrowa? z W?gier w 1947 roku i znalaz? si? w Anglii. Studiowa? w elitarnej, politycznej Londy?skiej Szkole Ekonomii z której wywodzi si? bardzo wielu wybitnych polityków. Po studiach zacz?? pracowa? jako makler specjalizuj?cy si? w arbitra?u z?otem. Przeczytaj wi?cej!

Ministerstwo s?u?by Bushowi.
Ka?de kolejne wybory dowodz?, ?e w Polsce istnieje kilka zagadnie? uwa?anych za niemal ?wi?te przez prawie wszystkie g?ówne si?y polityczne. Jednym z nich jest bezwarunkowy i ?lepy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, polegaj?cy mi?dzy innymi na oddawaniu polskich wojsk do dyspozycji Warszyngtonu. W nowym rz?dzie, tworzonym przez PiS najwi?kszym or?downikiem takiego stanu rzeczy b?dzie zapewne minister obrony narodowej, Radek Sikorski. Ju? w przesz?o?ci da? si? on pozna? jako wierny sojusznik w?adz USA, a obecnie jest bardzo mocno powi?zany z ameryka?skim lobby.

Polsko-bia?oruskie refleksje
Jedni s? uczciwi, drudzy maj? alibi na ka?dy uczynek - W?adys?aw Piekarski Z kobiet? z Bras?awia spotka?am si? przypadkowo. Rozgada?y?my si? i okaza?o si?, ?e jest Polk? i katoliczk?, tak jak i ja. W ko?cu zacz??y?my mówi? o kolejnym podziale Zwi?zku Polaków na Bia?orusi, co jak si? okaza?o, nas obydwie nurtuje. Od swojej rozmówczyni dowiedzia?am si?, ?e obecnie w Domu Polskim w Bras?awiu noga ludzka nie postaje. Budynek zaczyna zapada? w ruin?, zgnilizna i st?chlizna mszcz? si? na nieogrzewanym pomieszczeniu.

Ron Paul ”Hipokryzja USA na Ukrainie”
Prezydent Bush w ostatnim tygodniu powiedzia?: “Ka?de wybory (na Ukrainie), je?li takowe si? odb?d?, powinny by? wolne od jakichkolwiek zagranicznych wp?ywów “. Zgadzam si? z prezydentem w zupe?no?ci. Na nieszcz??cie wygl?da na to, ?e wiele rz?dowych agencji w USA postrzega?o sprawy w inny sposób, i wys?a?o nale??ce do ameryka?skich podatników dolary na Ukrain? z zamiarem wywarcia wp?ywu na wyniki wyborów.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014