Jednodni?wka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G??wna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 20 2019 19:46:53
Nawigacja
Strona G??wna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
28
28
Irak
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrog?w Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencik?w, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Artykuły: Ze spu?cizny Ruchu Narodowego.
Narodowa Demokracja a Chesterton w kontek?cie sprawy polskiej

"Wielkim u?atwieniem naszej pracy by?o to, ?e?my mieli przyjaci?? Anglik?w, kt?rzy z ca?? szczero?ci? i energi? nam pomagali"1 - wspomina? po latach w swoim "Pami?tniku 1876-1939" Stanis?aw Kozicki, sekretarz generalny Delegacji Polskiej na Konferencj? Pokojow? w Pary?u. W?a?nie tam rozstrzyga?y si? losy pa?stwa polskiego oraz przysz?ych jego granic. Ale praca, kt?r? mia? na my?li Kozicki, rozpocz??a si? du?o wcze?niej, w czasie, gdy nie by?o jeszcze wiadomo, jak zako?czy si? rozp?tana przez niemiecki militaryzm wojna. Przyw?dca Narodowej Demokracji, Roman Dmowski przyby? do Londynu jesieni? 1915 r. Kwestia polska jako kwestia mi?dzynarodowa formalnie jeszcze nie istnia?a - dla wi?kszo?ci Brytyjczyk?w by?a wewn?trzn? spraw? Rosji i niejedn? przeszkod? nale?a?o pokona?, niejeden wysi?ek podj??, aby zrozumieli, ?e tak naprawd? le?y ona w sferze interes?w angielskich, bo "z wolno?ci? Polski ??czy si? los Wielkiej Brytanii i wolno?? ca?ej Europy"2. Wiedzia? o tym autor powy?szych s??w, Robert Usher, wiedzia? tak?e Gilbert Keith Chesterton. Inni - niekoniecznie. Dmowski wspomina? swoj? wizyt? u Chestertona w jego domu w Beaconsfield, podczas kt?rej niewymieniony z nazwiska profesor wyrazi? opini?, "?e ze wszystkich kwestii ma?ych narod?w w tej wojnie, kwestia polska jest najmniej rozumiana i najniech?tniej poruszana"3. Cz??ciowo oczywi?cie mia? racj?, ale nie by? w stanie poj?? t?umaczenia Dmowskiego, ?e sprawa polska "to nie jest kwestia wolno?ci jednego z ma?ych narodk?w, ale wielka kwestia polityki mi?dzynarodowej; od sposobu jej rozwi?zania zale?y w znacznej mierze przysz?o?? ca?ej Europy"4. Natomiast Chesterton zrozumia? to doskonale. Nie wiadomo, czy rozmowa ta mia?a miejsce podczas pierwszej wizyty Dmowskiego w Beaconsfield, czy podczas kolejnej. Wiadomo, ?e do domu Chestertona wprowadzi? go w 1916 r. prof. Sarolea, belgijski konsul w Edynburgu i wyk?adowca literatury francuskiej. P??niej widywali si? wielokrotnie - zar?wno w domu pisarza, jak i w londy?skim mieszkaniu Dmowskiego. Obaj wywarli na sobie jak najlepsze wra?enie. Jeden w autobiografii napisa?, ?e pozna? w?wczas "interesuj?cego cz?owieka", a drugi, ?e "?wietnego pisarza, chodz?cego w?asnymi drogami, jak najdalej stoj?cego od maso?skiego doktrynerstwa"5. Nic dziwnego, ?e gdy Chesterton odwiedzi? Polsk? wiosn? 1927 r., spotkali si? ponownie, 10 maja w Chludowie ko?o Poznania, gdzie mieszka? Dmowski. Dorothy Collins, sekretarka pisarza, odnotowa?a w dzienniku podr??y, ?e Dmowski "bardzo dowcipnie rozprawia? o sprawach mi?dzynarodowych, opowiadaj?c nam rozmaite anegdoty o naszych w?asnych politykach i podsumowuj?c ich w nader ci?ty spos?b"6.Roman Dmowski o Polsce, Narodzie, Ruchu Narodowym itd.
Cytaty z niekt?rych dzie? Dmowskiego. Jego stanowisko w najwa?niejszych sprawach, Jego przemy?lenia i wnioski do dzisiaj aktualne.

Wywiad z Dmowskim 1907 r.

Prezentujemy ma?o znany wywiad, jakiego Roman Dmowski udzieli? rosyjskiej gazecie Riecz w 1907 r., ?ci?lej - dziennikarzowi A. Wergie?skiemu, najpewniej w przerwie w obradach Dumy. Zapis podajemy w oryginale. Wywiad zosta? opublikowany w ??dzkiej gazecie Rozw?j, sympatyzuj?cej z Narodow? Demokracj?. Rozw?j prawdopodobnie przedrukowa? ten wywiad z Gazety Polskiej (w?wczas narodowej) nr 112 z 25 kwietnia 1907 r. Nie mo?na tak?e wykluczy?, ?e jest to opracowanie w?asne Rozwoju, gdy? nigdzie w tek?cie nie ma powo?ania na GP. Nie wiadomo w czyim on jest t?umaczeniu. Chodzi o kwietniow? sesj? Dumy, podczas kt?rej Dmowski wyst?powa? z przem?wieniem w sprawie rolnej. Wywiad jest niezwykle interesuj?cy, gdy? Dmowski niemal w telegraficznym skr?cie przedstawia w nim program polityczny Endecji w jego ?wczesnym kszta?cie. Z tego powodu mo?e i powinien sta? si? jednym z przyczynk?w do dyskusji (i wniosk?w) o programie ND w og?lno?ci, zw?aszcza jego ewolucji na przestrzeni dziej?w, a tak?e do dyskusji o pogl?dach samego Dmowskiego.

W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014