Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 25 2021 05:44:32
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 12
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Skwer Wo?y?ski 7
Skwer Wo?y?ski 7
Skwer Wo?y?ski - 11.07.2013
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Artykuły: Ze spuścizny Ruchu Narodowego.
Narodowa Demokracja a Chesterton w kontek?cie sprawy polskiej

"Wielkim u?atwieniem naszej pracy by?o to, ?e?my mieli przyjació? Anglików, którzy z ca?? szczero?ci? i energi? nam pomagali"1 - wspomina? po latach w swoim "Pami?tniku 1876-1939" Stanis?aw Kozicki, sekretarz generalny Delegacji Polskiej na Konferencj? Pokojow? w Pary?u. W?a?nie tam rozstrzyga?y si? losy pa?stwa polskiego oraz przysz?ych jego granic. Ale praca, któr? mia? na my?li Kozicki, rozpocz??a si? du?o wcze?niej, w czasie, gdy nie by?o jeszcze wiadomo, jak zako?czy si? rozp?tana przez niemiecki militaryzm wojna. Przywódca Narodowej Demokracji, Roman Dmowski przyby? do Londynu jesieni? 1915 r. Kwestia polska jako kwestia mi?dzynarodowa formalnie jeszcze nie istnia?a - dla wi?kszo?ci Brytyjczyków by?a wewn?trzn? spraw? Rosji i niejedn? przeszkod? nale?a?o pokona?, niejeden wysi?ek podj??, aby zrozumieli, ?e tak naprawd? le?y ona w sferze interesów angielskich, bo "z wolno?ci? Polski ??czy si? los Wielkiej Brytanii i wolno?? ca?ej Europy"2. Wiedzia? o tym autor powy?szych s?ów, Robert Usher, wiedzia? tak?e Gilbert Keith Chesterton. Inni - niekoniecznie. Dmowski wspomina? swoj? wizyt? u Chestertona w jego domu w Beaconsfield, podczas której niewymieniony z nazwiska profesor wyrazi? opini?, "?e ze wszystkich kwestii ma?ych narodów w tej wojnie, kwestia polska jest najmniej rozumiana i najniech?tniej poruszana"3. Cz??ciowo oczywi?cie mia? racj?, ale nie by? w stanie poj?? t?umaczenia Dmowskiego, ?e sprawa polska "to nie jest kwestia wolno?ci jednego z ma?ych narodków, ale wielka kwestia polityki mi?dzynarodowej; od sposobu jej rozwi?zania zale?y w znacznej mierze przysz?o?? ca?ej Europy"4. Natomiast Chesterton zrozumia? to doskonale. Nie wiadomo, czy rozmowa ta mia?a miejsce podczas pierwszej wizyty Dmowskiego w Beaconsfield, czy podczas kolejnej. Wiadomo, ?e do domu Chestertona wprowadzi? go w 1916 r. prof. Sarolea, belgijski konsul w Edynburgu i wyk?adowca literatury francuskiej. Pó?niej widywali si? wielokrotnie - zarówno w domu pisarza, jak i w londy?skim mieszkaniu Dmowskiego. Obaj wywarli na sobie jak najlepsze wra?enie. Jeden w autobiografii napisa?, ?e pozna? wówczas "interesuj?cego cz?owieka", a drugi, ?e "?wietnego pisarza, chodz?cego w?asnymi drogami, jak najdalej stoj?cego od maso?skiego doktrynerstwa"5. Nic dziwnego, ?e gdy Chesterton odwiedzi? Polsk? wiosn? 1927 r., spotkali si? ponownie, 10 maja w Chludowie ko?o Poznania, gdzie mieszka? Dmowski. Dorothy Collins, sekretarka pisarza, odnotowa?a w dzienniku podró?y, ?e Dmowski "bardzo dowcipnie rozprawia? o sprawach mi?dzynarodowych, opowiadaj?c nam rozmaite anegdoty o naszych w?asnych politykach i podsumowuj?c ich w nader ci?ty sposób"6.Roman Dmowski o Polsce, Narodzie, Ruchu Narodowym itd.
Cytaty z niektórych dzie? Dmowskiego. Jego stanowisko w najwa?niejszych sprawach, Jego przemy?lenia i wnioski do dzisiaj aktualne.

Wywiad z Dmowskim 1907 r.

Prezentujemy ma?o znany wywiad, jakiego Roman Dmowski udzieli? rosyjskiej gazecie Riecz w 1907 r., ?ci?lej - dziennikarzowi A. Wergie?skiemu, najpewniej w przerwie w obradach Dumy. Zapis podajemy w oryginale. Wywiad zosta? opublikowany w ?ódzkiej gazecie Rozwój, sympatyzuj?cej z Narodow? Demokracj?. Rozwój prawdopodobnie przedrukowa? ten wywiad z Gazety Polskiej (wówczas narodowej) nr 112 z 25 kwietnia 1907 r. Nie mo?na tak?e wykluczy?, ?e jest to opracowanie w?asne Rozwoju, gdy? nigdzie w tek?cie nie ma powo?ania na GP. Nie wiadomo w czyim on jest t?umaczeniu. Chodzi o kwietniow? sesj? Dumy, podczas której Dmowski wyst?powa? z przemówieniem w sprawie rolnej. Wywiad jest niezwykle interesuj?cy, gdy? Dmowski niemal w telegraficznym skrócie przedstawia w nim program polityczny Endecji w jego ówczesnym kszta?cie. Z tego powodu mo?e i powinien sta? si? jednym z przyczynków do dyskusji (i wniosków) o programie ND w ogólno?ci, zw?aszcza jego ewolucji na przestrzeni dziejów, a tak?e do dyskusji o pogl?dach samego Dmowskiego.

W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014