Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 25 2021 06:20:59
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 12
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
31
31
Irak
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Artykuły: Tematyka ukraińska
Fa?szowanie prawdy o ludobójstwie OUN - UPA...
Referat Prezesa SUOZUN, p. Szczepana Siekierki na konferencji w Kijowie.

Geneza szowinizmu ukrai?skiego.
Tragicznym znakiem rozpoznawczym ukrai?skiego szowinizmu sta? si? nieludzki, wyj?tkowo okrutny i przera?aj?cy mord, który stanowi? sam sobie pewien poga?ski rytua? nienawi?ci.

Historia w wersji dla naiwnych

Nacjonalizm to "jedyna idea, która ma przysz?o??". Bez niej "Europa stanie si? komfortowym (do czasu) hotelem dla emigrantów". A "im dalej ?wiat post?puje 'na drodze globalizacji', tym silniejszy staje si? nacjonalizm", który nie by? wszak potrzebny, "kiedy do s?siedniego plemienia trzeba by?o jecha? trzy dni konno, (...) a narody mog?y nawet nie wiedzie? wzajemnie o swoim istnieniu. Teraz ?wiat sta? si? ciasny. ?eby prze?y? w bezrozumnej konkurencji, narody powinny rozwija? swoje najlepsze cechy." - Te wyrwane z kontekstu sformu?owania przy pierwszej, powierzchownej lekturze mog? si? wydawa? jak najbardziej s?uszne. Po chwili jednak przychodzi refleksja - co w?a?ciwie mia? na my?li ich autor, jak rozumie poj?cie "nacjonalizm", jakie idee chcia?by wciela? w ?ycie, w jaki sposób i wreszcie - kim jest?List Zwi?zku Ukrai?ców w polsce do KRRiTV
Skandaliczne wyst?pienie ZUwP w Polsce w zwi?zku z programem "Warto rozmawia?" Jana Pospieszalskiego z 30.10.2008 r., w którym poruszony by? temat zbrodni ludobójstwa dokonanego na narodzie polskim na Wo?yniu i Kresach P?d-Wsch RP przez ukrai?skich nacjonalistów. Bezczelno?? Zwi?zku Ukrai?ców w Polsce, organizacji finansowanej po cz??ci z bud?etu pa?stwa polskiego, nie zna granic. Reprezentuje ona od dawna stanowisko jednoznacznie banderowskie, kpi sobie z ofiar rzezi dokonanej przez jej ideowych antenatów, wreszcie, jest organizacj? cz?onkowsk? ?wiatowego Kongresu Ukrai?ców, grupuj?cego spadkobierców banderowskiej i melnykowskiej wersji ukrai?skiego nacjonalizmu. Publikujemy za Naszym S?owem nr 47 z 23.11.2008 r.(wersja elektroniczna).

Pami?? o ofiarach ludobójstwa OUN-UPA.
W dniu 3 maja b.r., w ?wi?to Konstytucji, w Miejskim O?rodku Kultury w Koluszkach odb?dzie si? uroczyste otwarcie wystawy po?wi?conej pami?ci ofiar ludobójstwa dokonanego przez szowinistów ukrai?skich spod znaku OUN-UPA na Kresach Po?udniowo-Wschodnich RP w latach 1941 – 1947. Idea wystawy narodzi?a si? 6 lipca 2003 r. podczas obchodów 60 – lecia wo?y?skich rzezi w Cz?stochowie, na Jasnej Górze. Inicjatorem pomys?u by? Kresowiak z Beresteczka, dzi? mieszkaniec Poznania, p. Jan M?otkowski.

Rys historyczny Kresów Po?udniowo – Wschodnich Rzeczypospolitej.
Mówi?c o Kresach Po?udniowo – Wschodnich Rzeczypospolitej mamy na my?li Ziemi? Lwowsk?, Podole, a tak?e Wo?y?, który w szczególny sposób zrós? si? z tymi ziemiami poprzez wspólne, dramatyczne do?wiadczenie historyczne ostatniej wojny, w ich kszta?cie mi?dzywojennym, z lat 1918 – 1939, kiedy tereny te nale?a?y do Polski.

SS Galizien i inni.
Ukrai?ski ruch szowinistyczny nie by? jednorodny. G?ówn? rol? pe?ni?a w nim OUN Stefana Bandery i UPA, ale tak?e inni przywódcy szowinistyczni, z ró?nych wzgl?dów sk?óceni z Bander?, tworzyli swoje organizacje, które dzia?a?y samodzielnie b?d? znajdowa?y si? pod bezpo?rednim, lub operacyjnym dowództwem Niemiec.

UPA.
11 lipca 2003 r. Naród Polski obchodzi? rocznic? jednego z najbardziej dramatycznych wydarze? jakie mia?o miejsce w ca?ej Jego 1000-letniej historii. 11 lipca – to data symboliczna. Tego dnia 1943 r. masowe mordy, dokonywane na ludno?ci polskiej Wo?ynia i Ma?opolski Wschodniej przez szowinistów ukrai?skich z Ukrai?skiej Powsta?czej Armii i innych pokrewnych organizacji, osi?gn??y apogeum. W tym dniu oprawcy zaatakowali Polaków w kilkudziesi?ciu miejscowo?ciach, w ca?ym lipcu w co najmniej 530 wsiach i osadach.

Wiktor Juszczenko o ukrai?skim nacjonali?mie.
„Jaki jest stosunek Wiktora Juszczenki do tych (chodzi o eksterminacj? ludno?ci polskiej Kresów P?d. - Wsch. RP w latach 1943 – 47 – przyp. A. ?miech) polsko-ukrai?skich fragmentów historii? – Nie wiem. Pochodzi ze wschodniej Ukrainy, tam taki problem nie istnieje. Na zachodniej Ukrainie z kolei tradycja UPA otaczana jest szacunkiem i przyjmowana bez zastrze?e?. Nieliczni tylko dystansuj? si? od zbrodni dokonywanych na ludno?ci polskiej i ?ydowskiej. Najcz??ciej za? twierdz?, ?e zbrodni w ogóle nie by?o.” - Andrzej ?omanowski z Instytutu Wschodniego w rozmowie z Katarzyn? Hejke (Gazeta Polska. Wydanie z 1 grudnia 2004 r. Nr 47 (592))

Wywiad z prof. Wiktorem Poliszczukiem. Przeprowadzi?a Monika Orlik (Jednodniówka NArodowa)
"Decyduj?cym momentem by?a moralno??. Po ujawnieniu zbrodni OUN-UPA powiedzia?em sobie, ?e nie móg?bym umrze? spokojnie, gdybym nie powiedzia? ludziom prawdy. Moja w tym wzgl?dzie postawa jest postaw? humanisty i chrze?cijanina."
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014