Jednodni?wka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G??wna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 20 2019 20:34:33
Nawigacja
Strona G??wna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 6
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Brama
Brama
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrog?w Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencik?w, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Artykuły: Tematyka ukrai?ska
Fa?szowanie prawdy o ludob?jstwie OUN - UPA...
Referat Prezesa SUOZUN, p. Szczepana Siekierki na konferencji w Kijowie.

Geneza szowinizmu ukrai?skiego.
Tragicznym znakiem rozpoznawczym ukrai?skiego szowinizmu sta? si? nieludzki, wyj?tkowo okrutny i przera?aj?cy mord, kt?ry stanowi? sam sobie pewien poga?ski rytua? nienawi?ci.

Historia w wersji dla naiwnych

Nacjonalizm to "jedyna idea, kt?ra ma przysz?o??". Bez niej "Europa stanie si? komfortowym (do czasu) hotelem dla emigrant?w". A "im dalej ?wiat post?puje 'na drodze globalizacji', tym silniejszy staje si? nacjonalizm", kt?ry nie by? wszak potrzebny, "kiedy do s?siedniego plemienia trzeba by?o jecha? trzy dni konno, (...) a narody mog?y nawet nie wiedzie? wzajemnie o swoim istnieniu. Teraz ?wiat sta? si? ciasny. ?eby prze?y? w bezrozumnej konkurencji, narody powinny rozwija? swoje najlepsze cechy." - Te wyrwane z kontekstu sformu?owania przy pierwszej, powierzchownej lekturze mog? si? wydawa? jak najbardziej s?uszne. Po chwili jednak przychodzi refleksja - co w?a?ciwie mia? na my?li ich autor, jak rozumie poj?cie "nacjonalizm", jakie idee chcia?by wciela? w ?ycie, w jaki spos?b i wreszcie - kim jest?List Zwi?zku Ukrai?c?w w polsce do KRRiTV
Skandaliczne wyst?pienie ZUwP w Polsce w zwi?zku z programem "Warto rozmawia?" Jana Pospieszalskiego z 30.10.2008 r., w kt?rym poruszony by? temat zbrodni ludob?jstwa dokonanego na narodzie polskim na Wo?yniu i Kresach P?d-Wsch RP przez ukrai?skich nacjonalist?w. Bezczelno?? Zwi?zku Ukrai?c?w w Polsce, organizacji finansowanej po cz??ci z bud?etu pa?stwa polskiego, nie zna granic. Reprezentuje ona od dawna stanowisko jednoznacznie banderowskie, kpi sobie z ofiar rzezi dokonanej przez jej ideowych antenat?w, wreszcie, jest organizacj? cz?onkowsk? ?wiatowego Kongresu Ukrai?c?w, grupuj?cego spadkobierc?w banderowskiej i melnykowskiej wersji ukrai?skiego nacjonalizmu. Publikujemy za Naszym S?owem nr 47 z 23.11.2008 r.(wersja elektroniczna).

Pami?? o ofiarach ludob?jstwa OUN-UPA.
W dniu 3 maja b.r., w ?wi?to Konstytucji, w Miejskim O?rodku Kultury w Koluszkach odb?dzie si? uroczyste otwarcie wystawy po?wi?conej pami?ci ofiar ludob?jstwa dokonanego przez szowinist?w ukrai?skich spod znaku OUN-UPA na Kresach Po?udniowo-Wschodnich RP w latach 1941 – 1947. Idea wystawy narodzi?a si? 6 lipca 2003 r. podczas obchod?w 60 – lecia wo?y?skich rzezi w Cz?stochowie, na Jasnej G?rze. Inicjatorem pomys?u by? Kresowiak z Beresteczka, dzi? mieszkaniec Poznania, p. Jan M?otkowski.

Rys historyczny Kres?w Po?udniowo – Wschodnich Rzeczypospolitej.
M?wi?c o Kresach Po?udniowo – Wschodnich Rzeczypospolitej mamy na my?li Ziemi? Lwowsk?, Podole, a tak?e Wo?y?, kt?ry w szczeg?lny spos?b zr?s? si? z tymi ziemiami poprzez wsp?lne, dramatyczne do?wiadczenie historyczne ostatniej wojny, w ich kszta?cie mi?dzywojennym, z lat 1918 – 1939, kiedy tereny te nale?a?y do Polski.

SS Galizien i inni.
Ukrai?ski ruch szowinistyczny nie by? jednorodny. G??wn? rol? pe?ni?a w nim OUN Stefana Bandery i UPA, ale tak?e inni przyw?dcy szowinistyczni, z r??nych wzgl?d?w sk??ceni z Bander?, tworzyli swoje organizacje, kt?re dzia?a?y samodzielnie b?d? znajdowa?y si? pod bezpo?rednim, lub operacyjnym dow?dztwem Niemiec.

UPA.
11 lipca 2003 r. Nar?d Polski obchodzi? rocznic? jednego z najbardziej dramatycznych wydarze? jakie mia?o miejsce w ca?ej Jego 1000-letniej historii. 11 lipca – to data symboliczna. Tego dnia 1943 r. masowe mordy, dokonywane na ludno?ci polskiej Wo?ynia i Ma?opolski Wschodniej przez szowinist?w ukrai?skich z Ukrai?skiej Powsta?czej Armii i innych pokrewnych organizacji, osi?gn??y apogeum. W tym dniu oprawcy zaatakowali Polak?w w kilkudziesi?ciu miejscowo?ciach, w ca?ym lipcu w co najmniej 530 wsiach i osadach.

Wiktor Juszczenko o ukrai?skim nacjonali?mie.
„Jaki jest stosunek Wiktora Juszczenki do tych (chodzi o eksterminacj? ludno?ci polskiej Kres?w P?d. - Wsch. RP w latach 1943 – 47 – przyp. A. ?miech) polsko-ukrai?skich fragment?w historii? – Nie wiem. Pochodzi ze wschodniej Ukrainy, tam taki problem nie istnieje. Na zachodniej Ukrainie z kolei tradycja UPA otaczana jest szacunkiem i przyjmowana bez zastrze?e?. Nieliczni tylko dystansuj? si? od zbrodni dokonywanych na ludno?ci polskiej i ?ydowskiej. Najcz??ciej za? twierdz?, ?e zbrodni w og?le nie by?o.” - Andrzej ?omanowski z Instytutu Wschodniego w rozmowie z Katarzyn? Hejke (Gazeta Polska. Wydanie z 1 grudnia 2004 r. Nr 47 (592))

Wywiad z prof. Wiktorem Poliszczukiem. Przeprowadzi?a Monika Orlik (Jednodni?wka NArodowa)
"Decyduj?cym momentem by?a moralno??. Po ujawnieniu zbrodni OUN-UPA powiedzia?em sobie, ?e nie m?g?bym umrze? spokojnie, gdybym nie powiedzia? ludziom prawdy. Moja w tym wzgl?dzie postawa jest postaw? humanisty i chrze?cijanina."
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014